Norska Inre Angelägenheter

2022-09-08
Ja vad kan man säga annat än att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis har lagt sig i - har styrt och kontrollerat - Norska inre angelägenheter i ett par hundra år...

Marius Reikerås
Öppet brev till justitiedepartementet, justitiedepartementet, rättsförvaltningen.
Angående: Den misshandlade tingsrättsdomaren, Arild Kolbein Nesdal, och möjliga justitiemord och människorättsbrott i kölvattnet av hans rättsak
Det framgår av mitt mail från igår, se nedan, som behöver kompletteras med
för mer information och frågor.
Domen mot Nesdal är en så kallad bekännelsedom där Nesdal förbehållslöst har medgett skulden som framgår i åtalet.
Kontentan av denna mening är oroväckande av flera anledningar, och jag tänker ta några av dem punkt för punkt.
1. Oslo tingsrätt var en brinnande plats för de straffbara nedladdningarna.
Nesdal säger själv att det viktigaste av allt nedladdningen av
Barnpornografiskt material har hänt medan han var i Oslo tingshus.
Jag citerar från domen:
"Han har inte begått något av åtalet på bopel, utan i Oslo tingsrätt och på några resor. "
2. Hans barnmisshandel pågick i nästan 5 1/2 år innan han blev
arresterad i mitten av januari 2019.
Jag citerar från domen:
"Kripos recension av det beslagtagna materialet visar att den åtalade under perioden oktober 2013 fram till arresteringen i januari 2019 har laddat ner minst 3600 bilder och 1300 filmer som visar barnmisshandel och/eller produktioner som sexualiserar barn. "
3. Mängden nedladdningar per arbetsvecka är dagligen och mycket omfattande
Med tanke på att en domare har arbetsvecka från måndag till fredag så har han laddat ner kontinuerligt hela veckan.
Jag citerar från domen:
Han uppskattar volymen 5-6 nedladdningar i veckan ibland mer ibland mindre.
Detta väcker givetvis en rad frågor.
För det första:
Hur kan de som varit part i ärenden där Nesdal varit domare under denna period veta att deras rättssäkerhet har omhändertagits när Nesdal själv ägnat stora delar av sin arbetstid åt att ladda ner barnpornografi, ref in igen 5-6 laddar ner en vecka n, 3600 bilder och 1300 filmer.
För det andra:
Nedladdningen har skett via Domstolsförvaltningens webb och frågan är varför det gått så många år innan Domstolsförvaltningen anmälde detta till lämpliga myndigheter?
Det begärs att detta besvaras av rätt arbetsgivare.
Detta måste förväntas kommuniceras internationellt.
Bergen, den 8.9.22
Marius Reikerås
Åpent brev til Justisdepartementet, Justiskomiteen, Domstolsadministrasjonen.
Vedr: Den overgrepsdømte tingrettsdommeren, Arild Kolbein Nesdal, og mulige justismord og menneskerettsbrudd i kjølvannet av hans dommergjerninger.
Det vises til min mail av i går, se under, som må suppleres med
ytterligere informasjon og spørsmål.
Dommen mot Nesdal er en såkalt tilståelsesdom hvor Nesdal da uforbeholdent har innrømmet skyldbeskrivelsen slik den fremkommer i tiltalen.
Innholdet i dommen er oppsiktsvekkende av flere grunner, og jeg skal ta noen av de punktvis.
1. Oslo tingrett var arnested for de straffbare nedlastningene.
Nesdal sier selv at det vesentligste av all nedlastningen av
barnepornografisk materiale har skjedd mens han befant seg i Oslo tinghus.
Jeg siterer fra dommen:
"Han har ikke foretatt noe av det siktelsen gjelder på bopel, men i Oslo tingrett og på noen reiser."
2. Hans overgrep mot barn fikk pågå i nærmere 5 1/2 år før han ble
pågrepet medio januar 2019.
Jeg siterer fra dommen:
"Kripos gjennomgang av det beslaglagte materialet viser at siktede i perioden oktober 2013 til pågripelsen i januar 2019 har lastet ned minst 3600 bilder og 1300 filmer som viser overgrep mot barn og/ eller fremstillinger som seksualiser barn."
3. Omfanget nedlastninger per arbeidsuke er daglig og svært omfattende
Gitt at en dommer har arbeidsuke fra mandag til fredag, så har han lastet ned i kontinuerlig hele uken.
Jeg siterer fra dommen:
Han estimerer omfanget til 5-6 nedlastninger i uken noen ganger mer noen ganger mindre.
Dette reiser selvsagt en rekke spørsmål.
For det første:
Hvordan kan de som har vært parter i saker der Nesdal var dommer i denne perioden, vite at deres rettssikkerhet har blitt ivaretatt når Nesdal selv har brukt store deler av sin arbeidstid på å laste ned barneporno, ref i igjen 5-6 nedlastninger i uken, 3600 bilder og 1300 filmer.
For det andre:
Nedlastningen har skjedd via Domstolsadministrasjonens nett og spørsmålet er jo da hvorfor det har gått så mange år før Domstolsadministrasjonen meldte dette til de rette myndigheter?
Det bes om at dette besvares av rett arbeidsgiver.
Dette må påregnes kommunisert internasjonalt.
Bergen, den 8.9.22

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram