Mediala Misstankar Om Dold Agenda Med Rutinbesök

2022-09-07
Örlogsbesök avser örlogsfartygs hamnbesök med fredliga avsikter i en främmande stat, varje år sker mellan 30 och 40 stycken i Sverige.
Officiella besök genomförs i regel som statsbesök med statschefen ombord. Vid ett inofficiellt besök är örlogsflottan inbjuden till utbyte i värdlandet med syftet att goda relationer mellan staterna skall främjas.
Med rutinbesök avses situationer då ett örlogsfartyg begärt och beviljats tillstånd att besöka en hamn av exempelvis underhållsskäl eller för att möjliggöra rekreation för besättningen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram