Vattenkraft & Mineralförsörjning

2022-09-06
Vi kan väl säga som så att Östersjöns mineralförsörjning nog är en rätt så hyfsat underskatta parameter i det här ekvationssystemet...
" Vattenkraften är Sveriges viktigaste och största produktionskälla för el. Älvräddarna vill inte riva ut vattenkraften, men vi menar att den måste miljöanpassas så långt möjligt är, utan att elproduktion ska ligga som ett filter över de processerna. Ingen annan industriverksamhet får lägre ställda miljökrav för att de är viktiga för Sverige via exempelvis export eller sysselsättning.
Därför har Älvräddarna och många andra organisationer och myndigheter sett fram emot den mycket efterlängtade omprövning av Sveriges alla vattenkraftverk som startade i år. Tanken är att kraftverken ska få ”moderna miljövillkor”. Det kan handla om fiskpassager och tappningar av vatten i fåror som i dag är torra öknar utan något biologiskt liv.
Eftersom vi har runt 2 000 vattenkraftverk kommer omprövningarna pågå fram till år 2037 innan alla fått sina nya tillstånd.
Att skapa el genom att utrota djur och allvarligt skada hundratals mil av ekosystem är galenskap.
Omprövningarna måste ske för att de 45 procent av vår elproduktion som vattenkraften står för över huvud taget ska kunna kallas hållbar. Ålens situation som utrotningshotad art, uppmärksammat av ”Uppdrag Granskning”, och hotade laxstammar är djurarter som lider och skadas av vattenkraften så länge den inte är miljöanpassad. Att elda med kol och olja är galenskap; att skapa el genom att utrota djur och allvarligt skada hundratals mil av ekosystem är också galenskap.
Vad Wallenberg och Jacke menar med att omprövningarna inte fungerar går inte att förstå.
I Älvräddarnas valenkät har samtliga riksdagspartier utom M svarat på åtta frågor. De enda partier som får full pott av Älvräddarna i vattenkraftsfrågan, som i sig också innefattar det gängse hållbarhetsbegreppet som bland annat vår miljöbalk vilar på, är V, MP och L.
C, KD, M och SD menar att skenande elpriser och effektbrist gör att omprövningarna måste pausas och ses över. Kanske är det detta som Wallenberg och Jacke har tagit fasta på när de ondgör sig över en av Sveriges viktigaste reformer de senaste hundra åren.
Men en paus av omprövningarna har ingen effekt på elpriserna i dag, nästa år, eller över huvud taget det kommande decenniet. Tiden från omprövningsdatum till att miljöanpassning och därmed en liten påverkan på elproduktionen sker ligger från sju till mer än tio år. Omprövningarnas första fem år omfattar dessutom mest mycket små kraftverk.
Vi pratar om en de facto produktionsförlust under de kommande tio åren på kanske några tiotals GWh, mindre än några få vindkraftverks årsproduktion. Det är fullständigt marginellt och om inte ”pauspartierna” och näringslivet tror att vi ska ha skenande ”krigselpriser” i tio år framöver, finns ingen som helst koppling mellan miljöprövningarna och elpriserna.
Älvräddarna menar att ”pauspartierna” och debattörerna Wallenberg och Jacke antingen inte förstår detta, eller så vill de skydda de ekonomiska intressena i vattenkraftsbranschen, på bekostnad av alla människors rätt till en god miljö.
Partiernas inställning till miljöanpassning av vattenkraften korrelerar ganska väl med andra miljöorganisationers valundersökningar kring miljöfrågor. Det finns klara skillnader mellan partierna och vi kan bara uppmana er som sätter allas vår gemensamma miljö och klimatarbetet i främsta rummet att välja rätt parti utifrån den inställningen."
DN Debatt. 5 september 2022

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram