50 Ton Etylenoxid Från 1997

2022-09-06
" Uppröjningen och bärgningen av farligt gods efter den svåra tågolyckan i östra Jämtland inleds först på söndagen. Över 100 ton med flytande gaser finns ombord på de åtta järnvägsvagnar som hamnat huller om buller bredvid norra stambanan strax utanför Kälarne. Urspårningen beskrivs som en av de allvarligaste olyckorna med farligt gods i Sverige någonsin och kräver noggranna förberedelser för att trygga räddningspersonalens säkerhet.
Olyckan, som inträffade i fredags kväll, kommer förmodligen att blockera norra stambanan flera dagar. Tur i oturen är att olycksplatsen är jämförelsevist glesbefolkad. Hade urspårningen inträffat bara tre-fyra kilometer österut hade samhället Kälarne med omkring 1 000 invånare drabbats. Tretton familjer på omkring 25 människor är evakuerade från byn Mellansjön vid Ansjön strax intill urspårningen, som förmodligen orsakades av en så kallad solkurva. Vid växlingar mellan varma dagar och kalla nätter kan farliga "kurvor" uppstå genom förskjutningar i järnvägsrälsen.
Godståget hade totalt 13 tankvagnar och var på väg norrut med kemikalier till norrländska industrier. En av de urspårade vagnarna fraktade 50 ton ammoniak, en annan 50 ton etylenoxid - en lömsk och cancerframkallande gas enligt Räddningsverkets experter. Den brinner våldsamt och ger kramper och kräkningar redan vid halter som inte känns med luktsinnet. Etylenoxid, som användes som stridsgas under Vietnamkriget, är något tyngre än luft och "rinner" vid läckage ut och lägger sig utmed marken. Denna farliga gas får av säkerhetsskäl enbart transporteras på järnväg.
Både ammoniak och svaveldioxid, som också fanns ombord på godståget, påverkar andningsorganen. Likaså fraktades acetaldehyd - en färglös och mycket giftig cancerframkallande gas, som kokar vid 20 grader.
En enda läcka upptäcktes efter själva olyckan och ett frätande men jämförelsevis ofarligt ämne - ättikssyra - rinner ut, en halv liter per minut. En vagn med ofarligt gods hamnade i Ansjön som ligger intill järnvägen och den parallellt belägna länsväg 323 som är avspärrad två mil mellan Kälarne och Dockmyr.
- Men räddningsarbetet blir som farligast när vi börjar röja upp och lyfta de urspårade vagnarna, berättar räddningsledaren Morgan Olsson vid Bräcke brandkår. - Vi kommer att sätta personalens säkerhet först och främst och alla, alltifrån brandmän vid "fronten" till truck- och kranförare, ska utrustas med andningsskydd. Risk finns för statisk elektricitet när vi börjar röra oss på olycksområdet.
Vagnarna är långa och för att inte brytas sönder måste varje tank lyftas med hjälp av minst tre kranar som måste manövreras samtidigt med stor precision. Räddningsarbetet kan jämföras med hur en svårt skadad människa måste lyftas upp varsamt från en olycksplats till en ambulansbår av flera personer.
Morgan Olsson och Bräcke brandkår har fått stor erfarenhet av svåra olyckor.
Sommaren 1995 spårade ett tåg med farligt gods ur någon mil från den aktuella olycksplatsen. En vagn med 25 ton ammoniumnitrat började brinna, men inga personer skadades. För ett år sedan omkom en person sedan han krockat med en tankbil, som välte tvärs över E 14 mellan Bräcke och Gällö. 47 000 liter bensin rann ur från elva läckor men fattade inte eld som tur var.
Fakta/tågolyckor
Norra stambanan förbi den aktuella tågolyckan tillhör sträckan Bräcke-Långsele och är ett viktigt godsstråk till och från industrierna längs Norrlandskusten. Tågtransporterna tvingas nu använda linjen Långsele-Kramfors-Sundsvall, som har betydligt lägre kapacitet.
Transporter med farligt gods sker enligt stränga säkerhetsföreskrifter som gäller internationellt för att underlätta godstrafik över gränserna.
Tankvagnar med livsfarliga gaser, som exempelvis ammoniak, har väggar som är 18-20 mm tjocka och ska i praktiken hålla för krockar mot bergväggar. Bensintankar har 5 mm tjocka plåtväggar.
9 000 människor tvingades evakuera sina hem i Kävlinge och Furulund i Skåne då ett tåg med ammoniak spårade ur i april i fjol. Det var den hittills största evakuering som organiserats i Sverige.
Även tågolyckan i Kävlinge orsakades förmodligen av en solkurva. Då spårade bara två vagnar ur, men uppröjningen tog en vecka. I jämtländska Kälarne har nu åtta tankvagnar hamnat ur spår, och flera olika farliga ämnen måste bärgas.
På godsbangården i Helsingborg spårade ett växellok och en godsvagn ur i oktober 1995. Men inget av den farliga lasten med mycket giftig svaveldioxid läckte ut."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram