Säkerhetspolitisk Analysbedömning & Verkligheten

2022-05-13
" Samtliga riksdagspartier, V och MP undantagna, är helt eniga om rapportens innehåll. Alla åtta partier är överens om rapportens analysdel.
– Vi är överens om att Ryssland invasion av Ukraina är den mest omfattande militära aggressionen i Europa sedan andra världskriget, säger Ann Linde (S) på presskonferensen.
Hur Ryssland skulle reagera vid en svensk Natoansökan har debatterats flitigt den senaste veckan. Experter SvD talat med nämner upptrappad krigsretorik, cyberattacker mot kritisk infrastruktur och kränkningar av svenskt luftrum som möjliga konsekvenser.
– Bedömningen är att vi inte kommer att utsättas för ett konventionellt militärt angrepp vid en Nato-ansökan, säger utrikesminister Ann Linde.
– Däremot har det slagits fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, tillägger hon.
Bedömningen är att ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa. Genom ett medlemskap i Nato så skulle Sverige inte bara stärka sin egen säkerhet utan också bidra till likasinnade grannländers säkerhet.
Ann Linde är tydlig med att Sverige under ansökningsprocessen kan få säkerhetsförsäkringar från vissa Natoländer, inte juridiskt bindande försvarsgarantier
– Det kan vi bara få som fullvärdiga medlemmar, säger Ann Linde, som understryker att samtal har förts med USA, Storbritannien och Tyskland.
Den säkerhetspolitiska analysen ger dock inga rekommendationer huruvida Sverige bör gå med i Nato eller inte.
Redan i onsdags kunde SvD avslöja delar av den säkerhetspolitiska analysen.
En slutsats är att det ”inte är ett realistiskt alternativ att utveckla bilaterala försvarsallianser, med ömsesidiga försvarsgarantier, utanför befintliga europeiska och euroatlantiska strukturer”.
I rapporten står det också att ”det är av betydande värde att Finland och Sverige fortsätter att agera i nära samverkan som svar på det förändrade säkerhetspolitiska läget”.
Under hela processen har många tunga politiska företrädare i både Sverige och Finland slagit fast att det är av stor vikt att länderna går hand i hand, oavsett vad de väljer att göra.
På torsdagen var Finlands president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marins besked att landet bör ansluta till försvarsalliansen.
”Ett medlemskap i Nato skulle stärka Finlands säkerhet. Som medlem i Nato skulle Finland stärka hela försvarsalliansen. Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i Nato”, skrev de tillsammans i ett pressmeddelande.
På söndag fattar Socialdemokraterna sitt beslut angående ett svenskt Nato-medlemskap."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram