Kontrollförutbestämmelse

2022-04-12

Är vi förprogrammerade bortom vår själsliga räddning ? Eller kommer vi att låta vårt eget fria tänkande a.k.a. fantasi leda oss in i de djupa, rena vatten av den verklighetsbeskrivande sanning som mer beskriver vår tillvaro?
Sådana är våra liv. Vi följer i de flesta fall, förutbestämda kurser för oavsett vilket väg - ande skäl. När vi tar kontroll över rodret, förändras livets kurs snabbt, när våra tankar medvetet påverkar våra känslor, men det är i allt baserat på vår tillåtna informationsinmatning, och vilja att se "utanför det konfigurerade avtryckets" förtrollande effekter.
Vad vi känner och vet intuitivt och logiskt kan resonera oss fram till är därför numera närmast lika verkligt som något vi kan se, känna eller beröra, så paradoxalt motsägelsefull kan tillvaron idag upplevas. När vi agerar på vår personliga känsla av intuitiv "förståelse" blir denna väg mer verklig, detta gäller nu alltmer i vår verklighet som vi befinner oss i och som vi upplever. Återigen, så är en bra vetenskaplig analogi eller exempel; om du tar en snabb titt på kvantfysik eller upptäckter av "stora vetenskapsmän", så är de baserade på inbillade idéer - så kallade arbetshypoteser. Vi behöver helt enkelt inte nämna nationalekonomi, eftersom vi vill förbli på gott humör. Hur de sedan har devierat det vetenskapliga tänkandet till en enskild "verklighet" är som sagt en annan historia, men utloppet till upptäckter har klart bekräftats, trots den kognitiva kontrollmyndighetens klart idoga kamp för annat.
Någon måste alltid ta det första steget för utveckling, antingen det gäller den enskilda individen själv eller ett samhälle.
Detta är nu en ytterligare aspekt på hur mänskligheten håller på att gro nya knoppar av själslig utveckling och hela grenverk av själsligt liv börjar spira, vilket ger alltmer tilltalande alternativ till detta konstruerade status - quo. Många kommer kanske aldrig att lämna denna idag upplevda verklighets känslogrundande värderingar bakom sig, i vilken de blir manipulerade, men miljoner har redan blivit medvetet medvetna om detta faktum, eller är på väg att vakna upp till det. (Vad som kallas för att utvecklas som människa och jag får en klump i halsen av tanken på hur jag själv en gång upplevde att jag värderade att människor var som de alltid hade varit.)
Kontrollmyndigheten för kognitiv formatering MSB vet att den inte kan undertrycka medvetet medveten fantasi och den utveckling som den riskerar att föra med sig, så den tar till den adjungerade riktning som passar deras syfte för tillfället. Religionen är ett perfekt exempel. Du är hungrig efter andlig tillfredsställelse, och hör och häpna någon som med "auktoritet" och inställsamhet ansluter sig med något som liknar dina personliga uppenbarelser och önskemål för dig - presto! Du blir frälst! "Detta bara måste vara vägen!" - från att tvingas att tänka själv fritt - till den färdiga handboken för livet. Detta kan möjligen vara lite linjärt i sitt resonemang, för det finns goda poänger i flera religioner, men det är icke desto mindre sant - parasitiska krafter vill inte bara avleda din fantasifullhets skapande själsliga kraft, utan istället använda den med ett skändligt syfte, sin egen materiella nyttomaximering. Religion, krig eller politik spelar därför kvitta.
När du hakar av denna övergripande plan för kontroll och dominans från den kognitiva kontrollmyndigheten, så kan detta kanske vara lite skrämmande. Men garanterat, så kommer ditt hjärta, sinne och din fantasi efterhand slå gnistor med idéer till lösningar och personliga och sociala åtgärder för ett bättre liv. Det är helt enkelt naturen som arbetar i flödet av det medvetna medvetandet. Insikten om att flödet av vad du upplever är i strid med de omkring dig är faktiskt en sund reaktion, eftersom vi lever i en värld av märkligt manipulerade invånare i olika stadier av social hypnos.
Det är just därför som var och en av oss, på individuell och så småningom social nivå, samtidigt måste utnyttja och lita på denna fantasifulla inspirationskälla - intuition. Den kommer i många former, och att lära sig att lyssna på och ge efter för den är en livslång process - det är att lära sig leva i egen sanning med sina känslor samtidigt som grunderna för känslornas betingelse alltid hålls i ljuset av öppet ifrågasättande. Man kan föreställa sig ett nytt liv för dig själv, en ny värld för oss alla, en ny uppfinning som kommer att hjälpa mänskligheten, ett nytt sätt att leva i harmoni istället för konflikt, ett helt nytt sätt att tänka ... listan kan göras lång.
Vårt djupaste exemplet på fantasi är den holografiska värld vi lever i. Det var tänkt så, eftersom manuskriptet var konstruerat för att vara som det är. Alla mänsklighetens samarbeten, fram till nu. Det finns ingen brist på kunskap om detta faktum som den del av dessa sociala arkitekters arbete, vars byggnad kallas för makt - som korrumperar och motverkar den naturliga upplysningen till vidare ledning och upplysning. Skapade upplevda verkligheter beroende på nycker - den mänskliga oförmågan att sträva i rätt riktning - hos överväldigande krafter som har funnits sedan början av den så kallade "civilisationen". Det är dock nu sent på sidan om människans utveckling dags för människan att ta steget från att vara filosofiskt materialistiskt styrd till att bli alltmer intellektuellt emotionellt betingad.
Avslutningsvis, det är smått fantastiskt ironiskt att se hur vårt fria tänkande har minimaliserats till en idé som innebär nästan enbart slumpvis ytliga alternativ, när det finns helt uppenbara hemligheter i allt från universum till vårt dagliga bröd. Vad vi tycks föreställa oss, är att vad som gör vår värld till den verklighet som vi upplever, är inte vår vilja att utvecklas som människor, som individer tillsammans, det är någonting annat som utvecklar människan, som inte är människan själv..
Det är därför den idén är släckt och allvarligt kanaliseras till andra influenser "konceptuella konstruktioner" för att undertrycka våra egna naturligt betingade insikter som kanske motsäger den sociala berättelsen, som de maktberusade vet att den är, därför så länge som de definierar denna konceptuella konstruktion, så kommer de därför att använda systemet därefter.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram