Dieselpriset kommer att höjas till 30 kronor litern år 2030 om dagens plan för reduktionsplikt ligger kvar. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över om nivåerna av biobränslen i bensin och diesel är rimliga.
– Jag har förståelse för att det påverkar många, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) till TT.

På nyårsdagen höjdes dieselpriset med 1,20 kronor till 20,27 kronor litern, något Dagens PS som första tidning kunde avslöja redan före nyår. Bensinpriset höjdes med 35 öre.

Biobränslen flera gånger dyrare

De stora höjningarna beror på reduktionsplikten, en lag som anger att bränslebolagen måste blanda in mer biobränsle i dieseln och bensinen. Biobränslet är flera gånger dyrare än dieseln och får samma skatt som fossil diesel när den blandas in. Från och med nyår utgörs mer än 40 procent av den svenska dieseln av biobränlsen som Fame och HVO100.

Fler höjningar kommer

Men höjningen som skedde på nyårsdagen är bara början. Lagen om reduktionsplikt anger att inblandningen ska öka lika mycket varje år som den gjorde på nyårsdagen. Det kommer innebära att dieseln år 2030 nästan enbart består av dyrare biobränslen.

Så höjs priserna

Med dagens prisnivåer innebär det en årlig ökning med 1,20-1,40 kronor fram till 2030. Det gör att dieseln då kommer kosta cirka 30 kronor per liter om dagens prisnivå skulle stå sig. Bensinen kommer att kosta omkring 21,50 kronor per liter. Men sannolikt blir det dyrare än så då efterfrågan på biobränslen ökar kraftigt.

Regeringen tillsatte i december en utredning som ska se över om nivåerna i reduktionsplikten är rimliga. Höjningen som sker den 1 januari 2023 kommer inte justeras. Men nivåerna från 2024 ska ses över med hänsyn till påverkan på koldioxidutsläpp, kostnad för hushåll och näringsliv samt priserna på biodrivmedel.

Underskattade höjningen

När regeringen senast såg över nivåerna i reduktionsplikten bedömde man att den årliga höjningen skulle bli cirka 40 öre per liter. Verkligheten har visat att det blev tre gånger så mycket, beroende på att priserna på biobränslen skenar.

Efter nyårsdagens höjning ligger det svenska dieselpriset överlägset högst i Europa och i världstopp tillsammans med Hong Kong. Vår diesel är tre kronor dyrare per liter än Finlands och nästan fem kronor per liter dyrare än Tysklands. Den högre prisnivån beror på vår stora andel av biobränslen, inte skatten.

Ministern: Påverkar många

– Jag har förståelse för att det påverkar många. En av orsakerna är den globala efterfrågan men det beror ju också på att vi blandar in mera biobränsle i våra bränslen för att få ner den fossila användningen här och vårt beroende av fossila bränslen. Det handlar också om klimatomställningen. Energimyndigheten ska utreda vilka effekter reduktionsplikten har för hushållen, industrin och klimatomställningen, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) till TT.

En lindring för hushåll och företag kan komma redan den 1 maj. Riksdagen har bett regeringen återkomma med en proposition om att sänka skatten på bensin och diesel med 50 öre per liter från 1 maj. Miljöpartiet försöker stoppa förslaget, så det är ännu oklart vad som händer med sänkningen.

Så kan bensin och diesel höjas till 2030

Bensin, reduktion, % Nytt pris
/liter
Diesel, reduktion, % Nytt pris
/liter
2022 7,8 18,19 30,5 20,27
2023 10,1 18,54 35 21,47
2024 12,5 18,89 40 22,67
2025 15,5 19,24 45 23,87
2026 19 19,59 50 25,07
2027 22 19,94 54 26,27
2028 24 20,29 58 27,47
2029 26 20,64 62 28,67
2030 28 20,99 66 29,87