Jacob & Pandemiursäktad Frihandelsbegränsning

2021-07-09
Så varför kritiserar inte SD dessa fasoner....
" Pandemin används som en ursäkt för att begränsa frihandel och det skadar svenska exportföretag. Den varningen kommer från Investors ordförande Jacob Wallenberg.
Det är den mäktiga organisationen ERT (European Round Table of Industrialists) som står bakom varningen. ERT samlar ledarna för de 50 största företagen i Europa. Jacob Wallenberg är ordförande för organisationens kommitté för handel.
I en ny rapport varnar ERT för en ökande protektionism, som bland annat märks i slogans som ”Made in China 2025” och ”America First”.
Det är en politik som syftar till att konsumenter i Kina respektive USA ska köpa mer inhemska varor.
I en intervju med brittiska Financial Times kritiserar Jacob Wallenberg politiker för att använda pandemin som en ursäkt för att strypa frihandeln ytterligare.
– När jag lyssnar på politiker hör jag ord som reshoring [att ta hem produktion av varor som tidigare producerats i andra länder, reds anm], att vi ska göra mer hemma. Min oro är att det kommer att leda till mer protektionism, säger han till tidningen.
Wallenberg utvecklar sitt resonemang i ett mejl till SvD:
”Det finns en tydlig risk att covid-pandemin tillsammans med andra krafter bidrar till ökad nationalism och protektionism. Detta vore oerhört beklagligt eftersom lärdomen i stället borde vara den motsatta. Vi hade aldrig lyckats ta fram ett vaccin på så kort tid utan internationellt samarbete och våra globala försörjningskedjor var en stor tillgång för oss i Sverige och Europa.”
Jacob Wallenberg understryker samtidigt att strävan mot mindre frihandel inte är något nytt.
”Sedan några år tillbaka ser vi ökande spänningar i internationell politik som framför allt har sin grund i rivaliteten mellan USA och Kina”, skriver han till SvD.
Det är inte bara USA och Kina som sluter sig. I Europa har en ökad protektionism i andra delar av världen mötts med tal om att vi måste svara med ”strategisk autonomi” och ”teknologisk suveränitet”.
”Det hotar dock att bita oss i svansen”, skriver han och fortsätter:
”Även om ryggradsreflexen i Europa är att skydda sig genom att stänga ute konkurrens och göra sig mindre beroende av andra länder tror vi att det tvärtom är viktigt att EU behåller en hög grad av öppenhet i handelsrelationer och industriella samarbeten. Det är nämligen bara så vi långsiktigt kan skapa tillväxt och arbetstillfällen i Europa, driva teknologisk utveckling och säkra europeisk konkurrenskraft.”
Ett argument för protektionism har varit att pandemin visat att företagen har visat sig vara alltför beroende av insatsvaror från andra länder. Det är en sårbarhet som blivit tydlig när flödet av varor stoppades under pandemin.
Jacob Wallenberg håller inte med.
”Det är också vår bestämda uppfattning att globala försörjningskedjor faktiskt bevisade sig under krisen och var en enorm tillgång för Europa. Det är en styrka att ha många olika handelsrelationer och att kunna välja leverantör beroende på hur omvärldsläget ser ut.”
Även om rapporten i första hand fokuserar på handel och företagens problem medger Jacob Wallenberg att det finns stora politiska utmaningar, inte minst när det gäller mänskliga rättigheter i Kina.
Men någon bojkott med den motiveringen vill han inte se.
”När det kommer till Kina finns det tydliga utmaningar vad gäller konkurrens på lika villkor, öppenhet och mänskliga rättigheter, men isolering av Kina är en mycket farlig väg att gå.”
Wallenberg: Fel använda pandemin som ursäkt | SvD
svd.se
Wallenberg: Fel använda pandemin som ursäkt | SvD
Pandemin används som en ursäkt för att begränsa frihandel och det

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram