Skatter Utan Betalväggar

2021-03-31
Det kommer som på ett pärlband utan betalningsväggar..
DEBATT. ”Vad fan får jag för pengarna?”, frågade sig Svenskt Näringslivs dåvarande ordförande Leif Östling. Som många sedan dess har påpekat får man ganska mycket: skola, sjukvård, äldreomsorg, kollektivtrafik och mycket mer. Däremot finns det all anledning att ifrågasätta varför stora summor pengar i stället går till ideologiskt motiverat skatteslöseri:
Dålig ekonomisk styrning och kontroll samt extremt dyra konsultuppdrag vid gigantiska skattefinansierade projekt som Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.
Privatiseringar där välfärdsbolagen plockar ut vinster på flera miljarder kronor - av skattemedel.
Utförsäljningar av allmännytta, energibolag eller vårdcentraler och sjukhus till allt för låga priser.
Stora skattesänkningar för höginkomsttagare som leder till brist på resurser inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
Bryt den destruktiva spiralen
Skatteslöseriet och skattesänkningarna har inte förbättrat välfärden, utan tvärtom minskat viljan att bidra till det gemensamma. Det är hög tid att bryta denna negativa och nedåtgående spiral som eldas på av vissa politiska partier och debattörer.
Att betala skatt är priset för att leva i ett anständigt samhälle där alla kan färdas väl genom livet.
Skatt bör tas ut efter bärkraft. Men dagens skattesystem gynnar i stället höginkomsttagare och kapitalägare:
dyra RUT- och ROT-avdrag som låginkomsttagare sällan eller aldrig kan utnyttja
förmånliga skatteregler (”3:12”) som gör att ägare av fåmansbolag betalar lägre skatt än vanliga löntagare
skattesänkningar som främst gynnar rika, såsom slopad värnskatt och låg eller obefintlig kapitalbeskattning
Antalet miljardärer har fyrdubblats
Samtidigt är Sverige det land i OECD där klyftorna ökar mest. Sverige har i dag fyra gånger fler miljardärer än 1999. Under samma tid har var fjärde undersköterska i vården försvunnit. Det är hög tid att göra skattesystemet mer rättvist.
Imorgon fyller Skattebetalarnas förening 100 år. Föreningen har propagerat för omfattande skattesänkningar och privatiseringar, vilket har bidragit till att skolan, sjukvården och äldreomsorgen inte har tillräckligt med resurser. Vi som är sprungna ur en ännu äldre rörelse – arbetarrörelsen – får givetvis gratulera ungdomarna, men också hälsa att den nyliberala eran nu är över.
Vi lanserar Skattebetalarnas Riksförbund
För att få mer balans och rättviseperspektiv i debatten lanserar vi i dag ett arbetarrörelsebaserat initiativ: Skattebetalarnas Riksförbund. Vi kommer att granska ideologiskt motiverade skattesänkningar, utförsäljningar, privatiseringar och valfrihetssystem.
Verkligheten har nämligen motbevisat gamla nyliberala dogmer. Skatt är varken stöld eller ett sätt att hålla medborgarna tillbaka. Tvärtom är skatter, om de utformas rätt och rättvist, ett bra sätt att finansiera byggandet av ett samhälle där alla – oavsett social eller ekonomisk bakgrund – kan uppfylla sina drömmar. Att betala skatt är priset för att leva i ett anständigt samhälle där alla kan färdas väl genom livet.
Skatter kan alltså vara nyttiga – om de används till det som de var avsedda för. Det blir nu allt tydligare att de stora skattesänkningarna, privatiseringsivern inom välfärden och misslyckade marknadsexperiment har bidragit till resursbristen inom välfärden. Skattebetalarnas Riksförbund ska verka för att vi betalar tillräckligt mycket i skatt för att klara välfärden, och att skattemedlen fördelas rättvist. För ideologiskt motiverat slöseri med skattemedel är en stöld från folket."
Vi startar Skattebetalarnas riksförbund – privatiseringarna är en stöld från folket
expressen.se

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram