Hambro

2020-09-14

M.L.//
Och så tar vi denna på nytt...

Joseph Hambro (1780-1848) föddes i Köpenhamn som son till Joachim Hambro och Dorothea Levy. Efter utbildning i utländska handelsfirmor i Hamburg, främst firma Fürst, Haller & Co återkom han till Köpenhamn omkring år 1800 och startade ett handelsföretag.

Hans handelshus kom att växa till ett betydande handelshus och i företaget anställde en rad personer som också kom att bli framträdande grosshandlare såsom exempelvis George Gerson och senere A.N. Hansen. Tidvis hamnade företaget i stora svårigheter under Napoleonkrigen men han räddade lustigt nog sin förmögenhet genom en omfattande bankirverksamhet där han bland annat lånade ut pengar till den norska staten. Han utnyttjade landets ekonomiskt svåra situation och tjänade stora pengar:

Grundlaget til sin formue lagde han ved sin bankierforretning, særlig ved overtagelse af statslån for den danske og norske stat. Allerede i 1813 kom han i forbindelse med Ernst Heinrich von Schimmelmann, og han besørgede senere en stor del af finansernes forretninger. 1821 negocierede han det dansk-engelske statslån. Med den norske regering kom han 1822 i forbindelse i anledning af forhandlinger om overtagelse af nogle af Norges betalinger til den danske statskasse.

I Köpenhamn bedrev Joseph Hambro också stor industriell verksamhet vid Bodenhoffs plats i Christianshavn med kvarnar, bageri och salteri. Han var gift med Mariane von Halle och de fick sonen Carl Joachim Hambro som bosatt sig i London. 1840 flyttade också Joseph Hambro dit och levde där som bankir. Bankirfirman i Danmark övertogs då av Smidt & le Maire medan verksamheterna på Bodenhoffs plats övertogs av A.N. Hansen & Co.

Sonen Carl Joachim Hambro (1807-77) var också bankir i London efter att i likhet med fadern ha utbildats vid en rad handelshus i olika länder. Han flyttade till London 1832 där han sen från 1839 drev bankirfirman C.J. Hambro & Son. Han förhandlade fram danska statslån och tog del i grundandet av en rad danska företag som exemplvis Korsørbanen. Carl Joachim Hambro adlades i Danmark och blev 1851 dansk friherre (baron).

Två gånger var han gift, första gången med Caroline Marie Gostenhofer (-1852) och andra gången med Eliza Greathead. I andra äktenskapet föddes sonen Everard Alexander Hambro (1842-1925) som övertog friherretiteln och från 1869 var partner i bankirfirman. 1852 köpte han den brittisk gården Milton Abbey. Gården förblev i familjens ägo till 1932 då den styckades och såldes. Everard Hambro var direktör i Bank of England mellan 1879-1925, och var bl.a med och grundade Bank of India 1911.

Vid Everard Hambros död övertogs ledningen i familjeföretaget av dennes son Charles Eric Hambro (1872-1947). Han var också parlamentsledamot för Wimbledon 1900-07. När han avgick 1907 fick han titeln Steward of the Manor of Northstead, en titel som finns till att möjliggöra frivilliga avgångar från House of Commons i det brittiska parlamentet. 1921 fusionerade C.J. Hambro & Son med British Bank of Northern Commerce (ägt av Enskilda Banken och ett antal andra skandinaviska banker samt Paribas). Den fusionerade banken fick namnet Hambros Bank. Central för att driva igenom fusionen var Charles Jocelyn Hambro (1897-1963), son till Charles Eric Hambro.

En bror till Charles Eric Hambro var Ronald Olaf Hambro (1885-1961). Från 1921 var han i ledningen för Hambros Bank. Mellan 1937 och 1961 var han styrelseordförande i banken. .
Tredje brodern Angus Valdimar Hambro (1883-1957) var i första hand politiker, bland annat parlamentsledamot 1937-45. I bankens styrelse satt han åren 1945-54.

Charles Jocelyn Hambro var i sitt första äktenskap gift med Pamela Cobbold (-1932. De fick tre döttrar, Cynthia Hambro (1921-86), Diana Hambro (1922-) och Pamela Hambro (1925) samt en son, Charles Hambro (1930-2002) . I sitt andra äktenskap var han gift med Dorothy Mackay, tidigare gift med Marcus Wallenberg (1899-1922). Charles Jocelyn Hambro och Dorothy Mackay fick dottern Sally Hambro. Genom att Marc Wallenberg och Peter Wallenbergs mor gifte om sig med Charles Jocelyn Hambro kom bröderna Wallenberg att delvis växa upp tillsammans med syskonen Hambro. De kom varandra enligt flera uppgifter ganska nära.

Efter tjänstgöring och skolning i den US-amerikanska banken Guaranty Trust Company blev Charles Jocelyn Hambro snart aktiv i familjeföretaget och medverkade starkt till fusionen 1921 och grundandet av Hambros Bank. Mellan 1928 och 1937 var han verksam i ledningen för Bank of England, den brittiska riksbanken.

Vid andra världskriget blev CJ Hambro anställd i underrättelstjänsten Special Operations Executive (SOE) och snart blev han dess chef. 1943 avgick han dock på grund av oenighet om operationerna i Medelhavet. Därefter sattes han att bevaka Manhattanprojektet för Englands räkning.

Under kriget var barnen Hambro under långa tider i Sverige hos familjen Wallenberg där de då under några växte upp tillsammans med Marc Wallenberg och Peter Walllenberg. Vid mitten av kriget flyttade han dock till USA och familjen Morgan.

Under Charles Hambros ledning (VD i banken från 1959) blev banken en av de viktigare investmentbankerna i Europa efter att ha expanderat till flera länder inklusive en rad skatteparadis. Banken deltog i räddningsoperationerna för det kraschade företagsimperiet Slater Walker vid mitten av 1970-talet, men fick också egna problem. Problemen uppstod i mångt och mycket på grund av familjens och bankens relationer till den norske skeppsredaren Hilmar Reksten. Processer mot honom och hans konkursbo pågick under cirka 25 år. Charles Hambro satt i styrelsen för det stora företaget P & O mellan 1987 och 2001, var styrelseordföande i Hambros Bank 1972-83 och därefter styrelseordförande i Hambros PLC till 1997. Utöver det satt han i styrelsen för Taylor Woodrow 1962-1997 och i GRE Assurance år 1968.

1986 påbörjades dock bankens avveckling som en självständig familjebank. Det året upplöstes den familjestiftelse, Hambro Trust, genom vilken familjen Hambro kontrollerat banken. Charles Hambro behöll kontrollen i banken medan Jocelyn Hambro (1919-94), son till Ronald Olaf Hambro grundade ett nytt företag, J.O. Hambro & Sons tillsammans med sina söner Rupert Hambro, Richard Hambro och James Hambro.

Under 1990-talet fick banken problem och 1998 sålde själva bankverskmahet Hambros Bank Ltd av moderbolaget Hambros PLC till franska Société Générale. Denna del av verksamheten döptes om till SG Hambros Bank & Trust Ltd. Kontoren i London, Jersey, Guernsey and Gibraltar liksom ett dotterbolag till Coutts Bank på Bahamas blev delar av denna verksamhet. Moderbolaget Hambros PLC såldes till sydafrikanska Investec.

Under många år satt Charles Hambro i ledningen för det konservativa partiet i Storbritannien. Han var dessa kassör och räddade partiet från ekonomisk kollaps 1992. Därefter fick han brittisk adelskap och blev Baron Hambro.

Jocelyn Hambros tre söner blev alla aktiva i familjebanken, men följde med fadern när denn bildade ett nytt företag på 1980-talet och lämnad över banken till en annan familjegren (se ovan). Rupert Hambro (1943-) blev styrelsemedlem i banken 1969 och var styrelseordförande för Hambros Bank 1983-86, satt i styrelsen för Anglo-American 1981-87, för Telegraph PLC 1986, Pioneer Concrete Holdings 1989 och var styrelseordförande för Fenchurch PLC 1991-97. Han har tidigare ägt ett företag vid namn Rupert Hambro & Partners Idag är han verksam i Robinson Hambro och har ett antal styrelseuppdrag i olika föreningar och företag.

Richard Hambro (1946-2009) var för sin del styrelseledamot i Hambros Bank från 1979 och i J.O. Hambros Investment Management från 1986. Detta familjeägda företag såldes år 2000 till Credit Suisse. Han var i sitt första äktenskap gift med Charlotte Clementine Soames (1954-), dotterdotter till Winston Churchill.

Den tredje brodern, James Hambro (1949-) var från 1979 styrelsemedlem i Hambros Bank och åren 1994-98 VD i J.O. Hambro (JOHCM, JO Hambro Capital Management)) 2011 sålde han kontrollen i företaget till det australiensiska BTIM. Andra yngre medlemmar i familjen Hambro äger idag en rad av mindre finansbolag. Kopplingen emllan Wallenbergs och Hambros har levt kvar ända in i nutid. SEB placerar nämligen fortfarande pengar i JOHCM:s fonder. Idag verkar James Hambro vara verksam i företaget James Hambro & Partners, i JOHCM och sitter i styrelsen för Hansteen Holdings PLC , Primary Health Properties PLC med flera företag.

Den norska familjen som heter Hambro härstammar från Joseph Hambros bror Edvard Isach Hambro (1781–1865) i Bergen. Av de mer framträdande ur den norske grenen finner vi Carl Joachim "C. J." Hambro, som satt i norska Nobelstiftelsen (fredspriset) från 1940-1963 och som delegat i FN från 1945-1967

M.L.//
Och så tar vi denna på nytt...

Joseph Hambro (1780-1848) föddes i Köpenhamn som son till Joachim Hambro och Dorothea Levy. Efter utbildning i utländska handelsfirmor i Hamburg, främst firma Fürst, Haller & Co återkom han till Köpenhamn omkring år 1800 och startade ett handelsföretag.

Hans handelshus kom att växa till ett betydande handelshus och i företaget anställde en rad personer som också kom att bli framträdande grosshandlare såsom exempelvis George Gerson och senere A.N. Hansen. Tidvis hamnade företaget i stora svårigheter under Napoleonkrigen men han räddade lustigt nog sin förmögenhet genom en omfattande bankirverksamhet där han bland annat lånade ut pengar till den norska staten. Han utnyttjade landets ekonomiskt svåra situation och tjänade stora pengar:

Grundlaget til sin formue lagde han ved sin bankierforretning, særlig ved overtagelse af statslån for den danske og norske stat. Allerede i 1813 kom han i forbindelse med Ernst Heinrich von Schimmelmann, og han besørgede senere en stor del af finansernes forretninger. 1821 negocierede han det dansk-engelske statslån. Med den norske regering kom han 1822 i forbindelse i anledning af forhandlinger om overtagelse af nogle af Norges betalinger til den danske statskasse.

I Köpenhamn bedrev Joseph Hambro också stor industriell verksamhet vid Bodenhoffs plats i Christianshavn med kvarnar, bageri och salteri. Han var gift med Mariane von Halle och de fick sonen Carl Joachim Hambro som bosatt sig i London. 1840 flyttade också Joseph Hambro dit och levde där som bankir. Bankirfirman i Danmark övertogs då av Smidt & le Maire medan verksamheterna på Bodenhoffs plats övertogs av A.N. Hansen & Co.

Sonen Carl Joachim Hambro (1807-77) var också bankir i London efter att i likhet med fadern ha utbildats vid en rad handelshus i olika länder. Han flyttade till London 1832 där han sen från 1839 drev bankirfirman C.J. Hambro & Son. Han förhandlade fram danska statslån och tog del i grundandet av en rad danska företag som exemplvis Korsørbanen. Carl Joachim Hambro adlades i Danmark och blev 1851 dansk friherre (baron).

Två gånger var han gift, första gången med Caroline Marie Gostenhofer (-1852) och andra gången med Eliza Greathead. I andra äktenskapet föddes sonen Everard Alexander Hambro (1842-1925) som övertog friherretiteln och från 1869 var partner i bankirfirman. 1852 köpte han den brittisk gården Milton Abbey. Gården förblev i familjens ägo till 1932 då den styckades och såldes. Everard Hambro var direktör i Bank of England mellan 1879-1925, och var bl.a med och grundade Bank of India 1911.

Vid Everard Hambros död övertogs ledningen i familjeföretaget av dennes son Charles Eric Hambro (1872-1947). Han var också parlamentsledamot för Wimbledon 1900-07. När han avgick 1907 fick han titeln Steward of the Manor of Northstead, en titel som finns till att möjliggöra frivilliga avgångar från House of Commons i det brittiska parlamentet. 1921 fusionerade C.J. Hambro & Son med British Bank of Northern Commerce (ägt av Enskilda Banken och ett antal andra skandinaviska banker samt Paribas). Den fusionerade banken fick namnet Hambros Bank. Central för att driva igenom fusionen var Charles Jocelyn Hambro (1897-1963), son till Charles Eric Hambro.

En bror till Charles Eric Hambro var Ronald Olaf Hambro (1885-1961). Från 1921 var han i ledningen för Hambros Bank. Mellan 1937 och 1961 var han styrelseordförande i banken. .
Tredje brodern Angus Valdimar Hambro (1883-1957) var i första hand politiker, bland annat parlamentsledamot 1937-45. I bankens styrelse satt han åren 1945-54.

Charles Jocelyn Hambro var i sitt första äktenskap gift med Pamela Cobbold (-1932. De fick tre döttrar, Cynthia Hambro (1921-86), Diana Hambro (1922-) och Pamela Hambro (1925) samt en son, Charles Hambro (1930-2002) . I sitt andra äktenskap var han gift med Dorothy Mackay, tidigare gift med Marcus Wallenberg (1899-1922). Charles Jocelyn Hambro och Dorothy Mackay fick dottern Sally Hambro. Genom att Marc Wallenberg och Peter Wallenbergs mor gifte om sig med Charles Jocelyn Hambro kom bröderna Wallenberg att delvis växa upp tillsammans med syskonen Hambro. De kom varandra enligt flera uppgifter ganska nära.

Efter tjänstgöring och skolning i den US-amerikanska banken Guaranty Trust Company blev Charles Jocelyn Hambro snart aktiv i familjeföretaget och medverkade starkt till fusionen 1921 och grundandet av Hambros Bank. Mellan 1928 och 1937 var han verksam i ledningen för Bank of England, den brittiska riksbanken.

Vid andra världskriget blev CJ Hambro anställd i underrättelstjänsten Special Operations Executive (SOE) och snart blev han dess chef. 1943 avgick han dock på grund av oenighet om operationerna i Medelhavet. Därefter sattes han att bevaka Manhattanprojektet för Englands räkning.

Under kriget var barnen Hambro under långa tider i Sverige hos familjen Wallenberg där de då under några växte upp tillsammans med Marc Wallenberg och Peter Walllenberg. Vid mitten av kriget flyttade han dock till USA och familjen Morgan.

Under Charles Hambros ledning (VD i banken från 1959) blev banken en av de viktigare investmentbankerna i Europa efter att ha expanderat till flera länder inklusive en rad skatteparadis. Banken deltog i räddningsoperationerna för det kraschade företagsimperiet Slater Walker vid mitten av 1970-talet, men fick också egna problem. Problemen uppstod i mångt och mycket på grund av familjens och bankens relationer till den norske skeppsredaren Hilmar Reksten. Processer mot honom och hans konkursbo pågick under cirka 25 år. Charles Hambro satt i styrelsen för det stora företaget P & O mellan 1987 och 2001, var styrelseordföande i Hambros Bank 1972-83 och därefter styrelseordförande i Hambros PLC till 1997. Utöver det satt han i styrelsen för Taylor Woodrow 1962-1997 och i GRE Assurance år 1968.

1986 påbörjades dock bankens avveckling som en självständig familjebank. Det året upplöstes den familjestiftelse, Hambro Trust, genom vilken familjen Hambro kontrollerat banken. Charles Hambro behöll kontrollen i banken medan Jocelyn Hambro (1919-94), son till Ronald Olaf Hambro grundade ett nytt företag, J.O. Hambro & Sons tillsammans med sina söner Rupert Hambro, Richard Hambro och James Hambro.

Under 1990-talet fick banken problem och 1998 sålde själva bankverskmahet Hambros Bank Ltd av moderbolaget Hambros PLC till franska Société Générale. Denna del av verksamheten döptes om till SG Hambros Bank & Trust Ltd. Kontoren i London, Jersey, Guernsey and Gibraltar liksom ett dotterbolag till Coutts Bank på Bahamas blev delar av denna verksamhet. Moderbolaget Hambros PLC såldes till sydafrikanska Investec.

Under många år satt Charles Hambro i ledningen för det konservativa partiet i Storbritannien. Han var dessa kassör och räddade partiet från ekonomisk kollaps 1992. Därefter fick han brittisk adelskap och blev Baron Hambro.

Jocelyn Hambros tre söner blev alla aktiva i familjebanken, men följde med fadern när denn bildade ett nytt företag på 1980-talet och lämnad över banken till en annan familjegren (se ovan). Rupert Hambro (1943-) blev styrelsemedlem i banken 1969 och var styrelseordförande för Hambros Bank 1983-86, satt i styrelsen för Anglo-American 1981-87, för Telegraph PLC 1986, Pioneer Concrete Holdings 1989 och var styrelseordförande för Fenchurch PLC 1991-97. Han har tidigare ägt ett företag vid namn Rupert Hambro & Partners Idag är han verksam i Robinson Hambro och har ett antal styrelseuppdrag i olika föreningar och företag.

Richard Hambro (1946-2009) var för sin del styrelseledamot i Hambros Bank från 1979 och i J.O. Hambros Investment Management från 1986. Detta familjeägda företag såldes år 2000 till Credit Suisse. Han var i sitt första äktenskap gift med Charlotte Clementine Soames (1954-), dotterdotter till Winston Churchill.

Den tredje brodern, James Hambro (1949-) var från 1979 styrelsemedlem i Hambros Bank och åren 1994-98 VD i J.O. Hambro (JOHCM, JO Hambro Capital Management)) 2011 sålde han kontrollen i företaget till det australiensiska BTIM. Andra yngre medlemmar i familjen Hambro äger idag en rad av mindre finansbolag. Kopplingen emllan Wallenbergs och Hambros har levt kvar ända in i nutid. SEB placerar nämligen fortfarande pengar i JOHCM:s fonder. Idag verkar James Hambro vara verksam i företaget James Hambro & Partners, i JOHCM och sitter i styrelsen för Hansteen Holdings PLC , Primary Health Properties PLC med flera företag.

Den norska familjen som heter Hambro härstammar från Joseph Hambros bror Edvard Isach Hambro (1781–1865) i Bergen. Av de mer framträdande ur den norske grenen finner vi Carl Joachim "C. J." Hambro, som satt i norska Nobelstiftelsen (fredspriset) från 1940-1963 och som delegat i FN från 1945-1967

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram