Tro & Vetande Angående Sig Själv

2020-08-17

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och vad som utgör din erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är, om det inte finns en omvandling av vår självkänsla - känslan som uppkommer vid betraktelsen av vår självbild - från vår nuvarande självidentitet, som sätter oss där vi nu är i förhållande till vår omvärld. Vi måste våga börja förändra våra egna känslogrundande värderingar för att kunna röra oss - utvecklas!

Utvecklad självförståelse är därför nyckeln till allt. Du är del av Allt som är, Allvetande till din del, All Möjlighet som du har. Men din uppmärksamhet är för närvarande mest inriktad på ett frekvensområde som kallas fysiskt synligt ljus och ditt intellektuella fokus ges namn och märkningar som Kal och Ada, höger och vänster, rika och fattiga. Du måste våga vandra i ditt eget mörker i dig själv, ditt eget okända för att kunna finna ljuset och med det ny mark - rörelsen - för bara om vi förändras så kan vi utvecklas.

När vi öppnar dörren till vår till grundläggande känslomässiga intelligens – medfödda intelligens, universella intelligens, biologiska disposition – så minskar den socialpsykologiskt inprogrammerade ”opposition” som vi kallar för kognitiv dissonans och känslorna och hjärnan talar mer som en enhet. Ondska är dumhet och dumhet är ondska - så ingen föds ond, inte ens den som bara gör ont efter att ha fötts, för antingen så har vi ju ett val någonstans någon gång eller så har vi det inte.

Olika delar i hjärnan blir processuellt aktiverade när impulser av information erhålls, som avser en specifik roll i avkodningen och dessa förmedlar sedan information till det holografiska (sammanvägda) medvetandet. Det medvetna medvetandet blir alltså tanken om tankens känsloskapade grunder. Informationen kan komma från de mer emotionellt (primitivt) betingande grunderna, alltså inifrån det mer grundläggande medvetandet, vi kan alltså tänka själva i kedjor som egen fristående process, eller så kan informationen kan komma utifrån mer direkta yttre intryck från den socialt arkitektioniska strukturen och de ändlösa programmen såsom utbildning, vetenskap, medicin, media, politik etc, eller som en kombination ifrån båda. Den första delen kan alltså skapa exformation av den andra delens information - eftertanke.

Det vi kan påverka och styra är den del där grunderna till våra kognitivt formaterade känslor finns etablerade - vilket i sin tur ger en vidare förändrad bearbetning - av den processuella aktiveringen vid bearbetningen av informationen i den andra delen.

Lite grovt: Hjärnan är egentligen i sig själv inte källa till någonting. Den utgör den processuella ledningen, det biologiska datasystemet, som svarar på – bearbetar – informationsstimuli och gör dessa medvetna, egentligen mer undermedvetna och känslomässigt förankrade baserat på termer av fem sinnesintryck - vilket visserligen skapar beteende - förändring, men hur och till vad?.

Detta är en gåva av emotionell intelligens - EQ. den emotionella intelligensen ser allt från utanför illusionen, men den behöver inte nödvändigtvis kunna bearbeta allt processuellt. Den är i den här världen, men är nu inte längre en naturlig del av den, som förändring rimligtvis borde vara. Som ett resultat, blir människor med större emotionell intelligens - förmåga till utveckling - av riktiga och "duktiga" systemkramare ansedda som allt mer galna och omöjliga att förstå eller begripa sig på. Detta alltså speciellt nu när status quo börjar att bli hotat på allvar. En enklare beskrivning är givetvis att dessa systemkramare blundar - kör ner huvudet i sanden för att slippa se eller uppleva den förändring som de inte vill veta av.

Det etablerade kända fruktar det okända. Så är det. Vad många som har försökt att upplysa om genom historien, gängade in för någonting i sina insikter, förvisso kanske alltid har funnits där till i en eller annan omfattning, men det okända inom oss kan endast nås genom att individer öppnar sinnet och de avgörande, grunderna för hur deras egna känslor verkligen skapas och betingas, kommer mer i ljuset av verkligheten.

Det var mycket länge sedan som det uttrycktes: ”det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig för sinnena och förståelsen, men människan förkastar det” och ”heroisk kärlek tillhör de överlägsna naturer som kallas galna, inte för att de inte vet vad de gör, utan för att de förstår mer ”. Så nu är det hög tid att sluta att gå i cirklar - av dumhet, ondska - det är nu hög tid att utvecklas, att gå vidare.

Det har nu nämligen gått en mycket lång tid sedan människan först hade den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum - nu - och såg genom den officiella beskrivna versionen av verkligheten. Det är inte tid att återigen utgöra ett offer för egen dumhet - människan är inte född till att vara olycklig, det är inte meningen med livet.

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och vad som utgör din erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är, om det inte finns en omvandling av vår självkänsla - känslan som uppkommer vid betraktelsen av vår självbild - från vår nuvarande självidentitet, som sätter oss där vi nu är i förhållande till vår omvärld. Vi måste våga börja förändra våra egna känslogrundande värderingar för att kunna röra oss - utvecklas!

Utvecklad självförståelse är därför nyckeln till allt. Du är del av Allt som är, Allvetande till din del, All Möjlighet som du har. Men din uppmärksamhet är för närvarande mest inriktad på ett frekvensområde som kallas fysiskt synligt ljus och ditt intellektuella fokus ges namn och märkningar som Kal och Ada, höger och vänster, rika och fattiga. Du måste våga vandra i ditt eget mörker i dig själv, ditt eget okända för att kunna finna ljuset och med det ny mark - rörelsen - för bara om vi förändras så kan vi utvecklas.

När vi öppnar dörren till vår till grundläggande känslomässiga intelligens – medfödda intelligens, universella intelligens, biologiska disposition – så minskar den socialpsykologiskt inprogrammerade ”opposition” som vi kallar för kognitiv dissonans och känslorna och hjärnan talar mer som en enhet. Ondska är dumhet och dumhet är ondska - så ingen föds ond, inte ens den som bara gör ont efter att ha fötts, för antingen så har vi ju ett val någonstans någon gång eller så har vi det inte.

Olika delar i hjärnan blir processuellt aktiverade när impulser av information erhålls, som avser en specifik roll i avkodningen och dessa förmedlar sedan information till det holografiska (sammanvägda) medvetandet. Det medvetna medvetandet blir alltså tanken om tankens känsloskapade grunder. Informationen kan komma från de mer emotionellt (primitivt) betingande grunderna, alltså inifrån det mer grundläggande medvetandet, vi kan alltså tänka själva i kedjor som egen fristående process, eller så kan informationen kan komma utifrån mer direkta yttre intryck från den socialt arkitektioniska strukturen och de ändlösa programmen såsom utbildning, vetenskap, medicin, media, politik etc, eller som en kombination ifrån båda. Den första delen kan alltså skapa exformation av den andra delens information - eftertanke.

Det vi kan påverka och styra är den del där grunderna till våra kognitivt formaterade känslor finns etablerade - vilket i sin tur ger en vidare förändrad bearbetning - av den processuella aktiveringen vid bearbetningen av informationen i den andra delen.

Lite grovt: Hjärnan är egentligen i sig själv inte källa till någonting. Den utgör den processuella ledningen, det biologiska datasystemet, som svarar på – bearbetar – informationsstimuli och gör dessa medvetna, egentligen mer undermedvetna och känslomässigt förankrade baserat på termer av fem sinnesintryck - vilket visserligen skapar beteende - förändring, men hur och till vad?.

Detta är en gåva av emotionell intelligens - EQ. den emotionella intelligensen ser allt från utanför illusionen, men den behöver inte nödvändigtvis kunna bearbeta allt processuellt. Den är i den här världen, men är nu inte längre en naturlig del av den, som förändring rimligtvis borde vara. Som ett resultat, blir människor med större emotionell intelligens - förmåga till utveckling - av riktiga och "duktiga" systemkramare ansedda som allt mer galna och omöjliga att förstå eller begripa sig på. Detta alltså speciellt nu när status quo börjar att bli hotat på allvar. En enklare beskrivning är givetvis att dessa systemkramare blundar - kör ner huvudet i sanden för att slippa se eller uppleva den förändring som de inte vill veta av.

Det etablerade kända fruktar det okända. Så är det. Vad många som har försökt att upplysa om genom historien, gängade in för någonting i sina insikter, förvisso kanske alltid har funnits där till i en eller annan omfattning, men det okända inom oss kan endast nås genom att individer öppnar sinnet och de avgörande, grunderna för hur deras egna känslor verkligen skapas och betingas, kommer mer i ljuset av verkligheten.

Det var mycket länge sedan som det uttrycktes: ”det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig för sinnena och förståelsen, men människan förkastar det” och ”heroisk kärlek tillhör de överlägsna naturer som kallas galna, inte för att de inte vet vad de gör, utan för att de förstår mer ”. Så nu är det hög tid att sluta att gå i cirklar - av dumhet, ondska - det är nu hög tid att utvecklas, att gå vidare.

Det har nu nämligen gått en mycket lång tid sedan människan först hade den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum - nu - och såg genom den officiella beskrivna versionen av verkligheten. Det är inte tid att återigen utgöra ett offer för egen dumhet - människan är inte född till att vara olycklig, det är inte meningen med livet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram