Ansvarsfrihet För Wallenberg & SEB:s Styrelse

2020-06-30

Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, och vd Johan Torgeby bör inte beviljas ansvarsfrihet vid dagens årsstämma, anser Aktiespararna.

– Det är mot bakgrund av den allvarliga kritik som riktats mot bankens styrelse och vd, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.
Så sent som i torsdags fick banken 1 miljard i böter och en anmärkning av Finansinspektionen på grund av misstänkt penningtvätt.

På måndagens årsstämma beviljades vd Johan Torgeby och bankens styrelsemedlemmar i SEB ansvarsfrihet.

Organisationen Aktiespararna fick alltså inte gehör för sitt beslut om att rösta nej.

– Många internationella aktieägare har nog inte ens hunnit uppmärksamma den kritik som FI gav, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson i en kommentar.

Frågan om ansvarsfrihet var den hetaste på stämman, som i övrigt var en stillsam tilldragelse, inte minst till följd av att den skedde digitalt. Frågor till vd och styrelse skulle skickas in två veckor i förväg och någon diskussion om torsdagens beslut från Finansinspektionen om miljardboten blev det därför inte.

Beslutet om beviljad ansvarsfrihet för vd och styrelse var väntat, bland annat på grund av den korta tid som stod till buds för aktieägare att utvärdera FI:s sanktion.

– Beskedet från Finansinspektionen kom knappt ett dygn innan deadline för att skicka in rösterna för stämman och det är för kort tid för många för att analysera och eventuellt ändra sina röster, säger Joacim Olsson.

Han tror att den omständigheten har varit särskilt avgörande för de internationella aktieägarna, som står för cirka 25 procent av ägandet i banken.

– Det här är olyckligt. Vi röstade nej till ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som satt under första kvartalet 2019, men det finns en uppenbar risk att internationella aktieägare inte ens hunnit uppmärksamma den kritik som FI gav till SEB, säger Olsson.

SEB hade inte kunnat senarelägga årsstämman, den måste hållas före sista juni, men Aktiespararnas Joacim Olsson är förvånad över att banken valde en så sluten form för dagens digitala stämma.

– Man hade kunnat ha en mer publik stämma, som exempelvis H&M hade, genom att sända digitalt och på så sätt ge aktieägare möjlighet att ställa frågor, som på en vanlig årsstämma. SEB har valt att tillämpa den tillfälliga lagstiftningen så slutet som möjligt. Därmed hade aktieägarna inte någon möjlighet att ställa frågor och därefter ta ställning till ansvarsfrihetsfrågan.

Han noterar samtidigt att kritiken mot SEB är mildare än i Swedbank, där FI i mars beslutade om en varning och 4 miljarder kronor i sanktionsavgift.

– Finansinspektionen är inte lika tydlig med att peka ut styrelsen som man var i Swedbankfallet, men det finns kritik, säger Olsson och hänvisar till en skrivning på sidan 41 i FI:s beslut:

”Det är klarlagt att styrelsen och den verkställande direktören i SEB (....) inte har vidtagit lämpliga åtgärder med anledning av de rapporter de har fått från kontrollfunktionerna.

Efter beslutet i torsdags skickade banken en skriftlig kommentar från vd Johan Torgeby men han ställde inte upp på intervjuer.

Vid måndagens stämma var varken vd Johan Torgeby eller ordförande Marcus Wallenberg tillgängliga för intervjuer. På måndagskvällen publicerades en video med både Marcus Wallenberg och Johan Torgeby.

I videon förklarar Wallenberg att SEB just nu analyserar Finansinspektionens beslut för att vid ett senare tillfälle ”återkomma med bankens syn”. Wallenberg, som varit bankens ordförande sedan 2005, berör inte sitt eget ansvar för de händelser som mynnade ut i FI:s historiska beslut.

Marcus Wallenberg poängterar däremot att SEB haft en roll att spela i de baltiska ländernas utveckling mot demokrati och marknadsekonomi.

”Tillsammans med andra nordiska banker har vi haft en viktig roll i att stödja de baltiska staterna i denna omvandling. Vi tror att vår närvaro har bidragit till den positiva utvecklingen i dessa länder.”

Wallenberg säger också att banken är ödmjuk inför den utmaning det innebär att förhindra penningtvätt.

”Samtidigt kan vi konstatera att förväntansbilden (på bankens arbete) ständigt förändras i takt med att brottslingarnas agerande blir allt mer sofistikerat ... Vi utsätts hela tiden för risker att bli utnyttjade.”

Marcus Wallenberg beklagar också att banken inte kunde ha någon aktieutdelning i år.

”Styrelsen förstår vikten av utdelning för bankens aktieägare och jag beklagar att det för närvarande inte är möjligt”, säger Wallenberg i den inspelade videon.

SEB:s aktie steg 2,2 procent på måndagen.

svd.se
Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, och vd Johan Torgeby bör inte…
Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, och vd Johan Torgeby bör inte beviljas ansvarsfrihet vid dagens årsstämma, anser Aktiespararna. – Det är mot bakgrund av den allvarliga kritik som riktats mot bankens styrelse och vd, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram