Vår Tids Revolution

2020-06-23
Revolutionen av Medvetandet är här, den pågår nu, här i nuet. Det finns inga strategier, inga stora chefer i denna revolution, bara enskilda människor som ledare till sig själva och andra som förstår den evolutionära utvecklingen av medvetandet och är öppna för att låta processer äga rum i sig själva. Den sociala programmeringens sönderfall accelererar i takt med att de yttre omständigheternas orimlighet förstärks. Att människor skall döda varandra för ettor och nollor i datorer blir allt mindre rimligt för allt fler.

Kärnan i det totalt medvetna Medvetandet och en värld av inre tystnad och balans är bortom sinnena. Den behöver inte hänvisa till den interna tystnaden som påtvingas sig av olika yttre tekniker som kallas meditation (i det här fallet, i själva verket koncentration), utan är det obeskrivliga levandet och ett levande totalt inre lugn. Där finns det ingen ansträngning, ingen lust och ambition, och vi ger där också upp den sista bastionen av att vilja ha kontroll. Detta är tillståndet för perfekt vilja att släppa sina föreställningar och ändå ge sig själv total underkastelse, det är vad som skickar oss till total närvaro i nuet, till nuvaro. Dit vi naturligtvis aldrig till fullo kommer - eftersom vi blir aldrig fullkomliga - totalt verkliga - och just därför är vi också dömda till att alltid sträva efter vår egen individuella förbättring som människor eller att förtvina i vårt eget djupa mörker av känslomässig ofärd. Vi kan bara uppleva våra känslor nu - i verkligheten

Tröskeln för utvecklingshastigheten är det nuvarande medvetandetillstånd, där den överväldigande majoriteten av folket lever. Det är den bankkontrollerade staten som identifierar och strävar efter medvetandet, som det vilande - omedvetna - medvetandet, som våra drömmar och som berättar vår personliga historia. Som skapar vår intellektuella programkod av nästan enbart repetitiv karaktär. Som häller oss från att försöka vara ärliga mot våra egna känslor och istället diskontera vår känslomässiga tillvaro - nuvaro.

Medvetandet, som varit i djup sömn under inflytande av identifikation med de former och den sociala programmering som har verkat ledande i tusentals år, börjar nu långsamt vakna upp i våra dagar. Det finns en allt starkare oroväckande impuls, och antalet personer som är känsliga för signaler som ökar medvetandet blir större och större.

Om vi tar en titt på händelserna i vår värld, kommer vi lätt inse att vi lever i revolutionära tider. Revolutionen av våra dagar är dock helt annorlunda än alla andra tidigare revolutioner i mänsklighetens historia. Denna revolution har inte inletts i syfte att ordna den geografiska domänens former eller människor uttryckta tro på olika myter och sagor, den har inletts för att ersätta gamla och föråldrade former och tankemönster med nya, dynamiska och mer levande. Denna revolution kommer ta mänskligheten utanför sidorna på boxen. Revolutionen i vår tid är revolutionen av medvetandet.

 
 
 
 
Revolutionen av Medvetandet är här, den pågår nu, här i nuet. Det finns inga strategier, inga stora chefer i denna revolution, bara enskilda människor som ledare till sig själva och andra som förstår den evolutionära utvecklingen av medvetandet och är öppna för att låta processer äga rum i sig själva. Den sociala programmeringens sönderfall accelererar i takt med att de yttre omständigheternas orimlighet förstärks. Att människor skall döda varandra för ettor och nollor i datorer blir allt mindre rimligt för allt fler.

Kärnan i det totalt medvetna Medvetandet och en värld av inre tystnad och balans är bortom sinnena. Den behöver inte hänvisa till den interna tystnaden som påtvingas sig av olika yttre tekniker som kallas meditation (i det här fallet, i själva verket koncentration), utan är det obeskrivliga levandet och ett levande totalt inre lugn. Där finns det ingen ansträngning, ingen lust och ambition, och vi ger där också upp den sista bastionen av att vilja ha kontroll. Detta är tillståndet för perfekt vilja att släppa sina föreställningar och ändå ge sig själv total underkastelse, det är vad som skickar oss till total närvaro i nuet, till nuvaro. Dit vi naturligtvis aldrig till fullo kommer - eftersom vi blir aldrig fullkomliga - totalt verkliga - och just därför är vi också dömda till att alltid sträva efter vår egen individuella förbättring som människor eller att förtvina i vårt eget djupa mörker av känslomässig ofärd. Vi kan bara uppleva våra känslor nu - i verkligheten

Tröskeln för utvecklingshastigheten är det nuvarande medvetandetillstånd, där den överväldigande majoriteten av folket lever. Det är den bankkontrollerade staten som identifierar och strävar efter medvetandet, som det vilande - omedvetna - medvetandet, som våra drömmar och som berättar vår personliga historia. Som skapar vår intellektuella programkod av nästan enbart repetitiv karaktär. Som häller oss från att försöka vara ärliga mot våra egna känslor och istället diskontera vår känslomässiga tillvaro - nuvaro.

Medvetandet, som varit i djup sömn under inflytande av identifikation med de former och den sociala programmering som har verkat ledande i tusentals år, börjar nu långsamt vakna upp i våra dagar. Det finns en allt starkare oroväckande impuls, och antalet personer som är känsliga för signaler som ökar medvetandet blir större och större.

Om vi tar en titt på händelserna i vår värld, kommer vi lätt inse att vi lever i revolutionära tider. Revolutionen av våra dagar är dock helt annorlunda än alla andra tidigare revolutioner i mänsklighetens historia. Denna revolution har inte inletts i syfte att ordna den geografiska domänens former eller människor uttryckta tro på olika myter och sagor, den har inletts för att ersätta gamla och föråldrade former och tankemönster med nya, dynamiska och mer levande. Denna revolution kommer ta mänskligheten utanför sidorna på boxen. Revolutionen i vår tid är revolutionen av medvetandet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram