Självsvängande Haveri

2019-09-11

Åren går

11 september 2014

566C9644-6035-4C10-A85B-D658C4B11EB0.jpeg

Så en snustorr morgonhälsning med avseende på den politiska opinionsbildningsprosa som skallar ut från de presstituerade medietrumpeterna.

Men tro mig när jag postulerar att med historen kommer inte bara Jerichos murar eller Tacoma bridge visat sig ha haft egenfrekvenser och drabbats av självsvängningar som har lett till konstruktionernas haveri.

Detta är en enskilt kontrollerad kreditbaserad - betalningsmedlet är krediter som cirkulerar med en evigt växande ackumulerad räntekostnad - ekonomi för handel med varor och tjänster.

Att detta skulle kunna ingå i ett jämviktssystem på en organiskt ändlig planet, faller naturligtvis platt på sin egen orimlighet.

"All" ekonomisk teoribildning bortser principiellt från den intrinsiska - inneboende - funktionen i betalningsmedlet i sig själv - krediter i vårt fall nu. Att detta bortseende återkommande skulle ske av en slump förefaller försiktigt sagt föga troligt.

Att en viss intellektuell tröghet förbiser momentet med att pengarna har ett pris som tillfaller bankerna till en evigt växande belastningen för allt övrigt, kan ju möjligen vara en del av förklaringen, men sannolikt så är de stora delarna av teoribildningen skapa med just syftet att dölja det fundamentala och helt avgörande mekaniskt funktionsmässiga problemet för den samhällsekonomiska utvecklingsmöjligheten för långsiktig hållbarhet.

Att tillgångarna i en allt mer växande omfattning kanaliseras till punkten för skapandet av betalningsmedlet, gör alla övriga något mer långsiktiga diskussioner ovidkommande. Att ägna sig åt kortsiktig symptomlindring är inte längre hållbart då systemet är skuldmättat och befinner sig i en ovillkorligt accelererande stagflation.

God morgon

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram