Bästa Tyrannpositionen

2019-09-08

Den bästa positionen för en tyrann eller tyranner att vara i, åtminstone för att konsolidera makten, är tyranni genom ombud. Det vill säga, de farligaste tyrannerna är de som människor inte känner igen: tyrannerna som gömmer sig bakom tjänstemannamässiga fågelskrämmor och politiska dockor och ansiktslösa mediala organisationer. Den sämsta positionen för vanliga medborgare att vara i är en falsk känsla av trygghet och förståelse, som arbetar grundat på antagandet om att tyranner inte existerar eller att potentiella tyranner är egentligen bara allmänna dårar som verkar lite läst oberoende av varandra. Så är det nämligen inte i verkligheten.

Tyvärr, det finns väldigt många människor idag, som innehar naiva föreställningar om att vår sociopolitiska dynamik drivs av slumpmässigt uppkommet kaos, girighet och rädsla. Jag är ledsen att behöva säga att detta, det är helt enkelt inte så det är och alla som tror på sådana dumheter är dömda att förbli offer för tidvattnet av historia om och om igen.

De dömer sig själva till att till givna förutsättningar upprepa sitt beteende, förresten, därför är vi nu där vi är

Det finns inget slumpmässigt eller tillfälligt i våra politiska system eller ekonomiska strukturer. Det finns inga isolerade tyranner och hög nivå på brottslingar som enbart fungerar med dumhet, girighet och okunnighet som ledstjärnor. För medan det är verkligen ett kaos, så är detta kaos alltid konstruerat, det är ingen tillfällighet - det är alltid en strategisk planering till grund för vad som sker. Dessa krishändelser vi ser omkring oss idag, skapas av människor som ofta refererar till sig själva som ”globalister” eller ”internationalister”, och deras mål är ganska självklara och ibland öppet erkända: på toppen av deras lista finns alltid en fullständig centralisering av regeringar och ekonomisk makt som sedan accepteras av människor som bra för människorna själva. Globalisterna inom denna Djupa Stat hoppas att kunna nå detta mål i första hand genom att utnyttja marionettpolitiker runt om i världen, liksom användningen av genomgripande internationella banker som massförstörelsevapen, men den planen fungerar allt sämre med tiden

Deras strategiska historia är därför också fylld av krig och ekonomiska katastrofer som de oftast till avgörande delar har regisserat själva med den övergripande målsättningen som ledning, och det är inte för att de är inkompetenta. Det är för att de är onda ur det allmänna perspektivet, de är egennyttiga, inte dumma – ur ett rationellt egennyttigt perspektiv. De är dumma ur perspektivet av den allmänt hållbara utvecklingsriktningen och ja, givetvis vad avser den emotionella självförståelse som gör möjlig deras egen själsliga balans och förnöjsamhet – lycka.

I förlängningen, kanske en av de farligaste lögnerna som cirkulerar i dag är att centralbankerna är kaotiska verksamheter som leds av intellektuella idioter som inte har någon som helst aning om vad de gör. Detta är rent nonsens. Medan den Djupa Statens ideologiska kult av elitism och globalism är okunniga och monstruösa i sin emotionellt självförståelsemässiga kärna, så är dessa människor ganska väl fungerande genom framgångsrikt välorganiserad samverkan - ja eller i alla fall genom deras hållhaks business. Deras principer är omänskliga - visst, men deras strategier är även invasiva och strategiskt intelligenta ur det perspektivet.

Det är rätt; Det finns en konspiration på gång att avslöjas, och denna konspiration kräver skapandet av förstörelse för polarisering som täckning för döljande.

CEA8C10D-E4C0-4FF9-A6BD-DCFAE890683B.jpeg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram