Allt Är Ett & Tiden Är Nu

2019-08-30

Jag hör visserligen allt färre människor som gör alla möjliga typer av förutsägelser om vad de krafter som kommer att styra, kommer att tillåta eller inte tillåta. Men ärligt talat, de behandlar alltjämt denna grupp som om vore den allsmäktig med en övergripande plan på precis allt som händer omkring oss i världen. Det räcker med denna typ av defaitism nu!

Bara för att vara tydlig, termen, ”krafter som” syftar i allmänhet på partnerskapet mellan bankkarteller, Mega-företag, och regeringar (inklusive militära spionorgan och hemliga poliser) - alltså den Djupa Staten. Jag kommer att använda det på det vanliga sättet här också.

Och medan dessa grupper visserligen har en enorm makt inom vissa områden, så är de INTE gudar - längre ifrån än andra faktiskt. I själva verket är de som individer betraktat, inte särskilt mycket mer kapabla än någon vanlig människa. Snarare är det så att de i kraft av sin position i detta havererande system är mindre kapabla än vanliga människor och dessutom har de hamnat i en position som uppenbarligen rent faktiskt kräver en inte alls obetydligt bristande förmåga till förståelse för egna känslogrundande värderingar – självförståelse! Många av dem, särskilt på de högre nivåerna, innehar dessutom sina positioner i princip från födseln och inte nödvändigtvis (eller ens oftast) av någon slags meritokratisk anledning.

Med tanke på detta, så kan dessa maktmäklare alltså behålla sin situation på två sätt:

Genom att anställa särskilt egennyttigt smarta – dumma – människor med kapacitet för ändamålet.

Genom att vara tillräckligt fokuserade och hänsynslösa.

Jag har känt politiker och regeringstjänstemän, och några av dem har gjort intryck på mig som kollektivistiskt filosofiskt materialistiskt smarta. Jag har träffat ett fåtal människor som arbetat på centralbanker och det slog mig att de har en väl odlad air av vilja till separation - självförakt, men absolut inte var ovanligt smarta.

Men långt viktigare än mina intryck är några fakta:

Om de var så smarta, skulle de ha dödat Internet redan år 1989, när dödsfallet skulle ha passerat obemärkt förbi.
De kunde ha, om de verkligen var så stora, mäktiga och smarta, dödat Bitcoin år 2009, innan det visade sig för världen att krypto-valutor både kan vara effektiva och hållbara, om de kontrolleras av samhället och inte är möjliga att spekulera mot. Identitetsmärkta enheter betalningsmedel kommer så småningom.

Vi skulle kunna lägga till många andra exempel. Men hur vi än ser på saken, så har dessa stora "dominerande" bossar aldrig varit Själsligt mentala jättar, de är drivna av sin högmodsbaserade girighet – sitt självförakt – och det kommer att bli deras fall, punkt slut

Så hänsynslösa, ja absolut. Genier, nej inte det minsta.

Våra Attityder - känslogrundande värderingar - är därför vad som ovillkorligen behöver förändras.

Det finns en bra gammal historia om att binda en elefant vid en stolpe, ungefär som vi knyter hundar till stuprör:

En tränare knyter en liten – ung – elefant vid en parkeringsstolpe och elefanten får veta att han / hon inte är stark nog för att komma undan. Efter en stund, slutar den att försöka komma loss. Sedan, när elefanten växer och lätt är stark nog för att fly, så kommer den aldrig att försöka.

Så vitt jag vet, är denna berättelse sann (även om jag själv aldrig har granskat den noga). Men detta är verkligen det sätt som de flesta av oss agerar på. Vi tror att maktmäklare är så överväldigande kraftfulla att vi inte ens kan ha något hopp om att kunna motstå deras vilja. Så i stället för att skada oss själva genom att slåss mot vad vi uppfattar som repet – sytråden – runt våra ben, ger vi helt enkelt bara upp.

Verkligheten är dock den att maktmäklare bara har den makt som vi ger dem. Om vi alltid försöker att ta makten över våra egna tankars känslogrundande värderingar - ge oss själva egenmakt, så har ingen annan den makten Om folk helt enkelt slutade att lyda innan de hade tänkt över lydnadens rimlighet – slutade att ta dem på allvar – skulle maktmäklarvärlden rasa på kort tid.

Vad de människorna i vår tid behöver är civilkurage, en moralisk karaktär som de är bredda att stå upp för. Står man inte upp för någonting så faller man för allt. Människor måste förstå och veta att de faktiskt har rätt att behålla sina friheter, att det är rätt för dem att se till sina egna behov och behoven hos deras familjer – och att dessa behov måste ses i ljuset av verkligheten. Och, kanske framför allt behöver de veta att deras karaktärsmässiga moral uppenbarligen är bättre än den hos tjuvaktiga och manipulativa makthavare. Makt är bara kraft att bryta motstånd och ordets makt är stor, så det gäller att ta kontrollen över sitt eget språk - att äga ord - för att kunna kontrollera sina egna tankar bättre.

Det är dags att börja dra in på våra insatser i detta system och börja att tänka fritt utanför systemets normer och bygga en värld som passar oss själva och våra verkliga känslomässiga värderingsgrunder tillsammans, inte de som främst försöker bevara ett system som mekaniskt funktionsmässigt ovillkorligen syftar till att göra allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Om tillräckligt många av oss tar det uttalandet på allvar, kommer denna tids maktmäklares roll snart vara på väg ut genom nödutgången.

Allt är ett och tiden är alltid nu.

9F8E5A12-8C77-4207-8F83-57A1A35950A9

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram