Ordlista För Politisk Förståelse

2019-08-28

”Liten ordlista för att förstå vad Margot och andra politiker säger egentligen.

Hot mot demokratin = växande medvetande hos folket.

Desinformation = Information

Rörelser som förespråkar den egna nationens överhöghet = Vanliga skattebetalare som är less på skattefinansierad imigrationrörelser.

Hat och hot mot journalister = När folk gör jobbet som inte journalister gör, tänker själva och ifrågasätter makten.

Fred = Krig

Jämlikhet = Särbehandling av minoriteter.

Tillväxt = Skyddandet av bankerna. Mer pengar i ut i samhället via skulder.

Demokratioffensiv = Inskränkningar av yttrandefriheten och trakasserier av dissidenter.”//Hans K.

86DE7553-827B-4817-9151-658965E4C83B

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram