Kina & REE

2019-05-30

Ja så är det ju, det är ett dråpslag mot det militärindustriella komplexet, så är det....

För att producera REE krävs inte endast tillgång till rätt sorts mineraler i marken.

Det krävs ett antal steg för att framställa REE :
 Gruvdrift för att utvinna mineralerna
 Finfördelning av mineralerna (mekanisk)
 Separation av de olika metallerna (kemisk)
 Rening av metallerna till önskad renhet (kemisk)
 Forma önskade legeringar
 Tillverka önskade komponenter

Alla stegen ovan har sina specifika problem. Gruvdrift medför generiska problem för miljön och är beroende av acceptans i det lokala samhället.

För REE finns det ytterligare ett problem eftersom dessa metaller nästan alltid hittas tillsammans med radioaktiva isotoper av torium och uran. Detta problem måste hanteras också i nästa steg när man mekaniskt finfördelar mineralerna.

De följande två stegen, kemisk separation och rening, är komplicerade och kan oftast inte utföras i anknytning till gruvan. Det beror på att det endast finns några få processindustrier i världen som har rätt faciliteter och expertis. Naturligt nog
har de flesta anknytning till Kina. Det finns också lagstadgade begränsningar för att föra radioaktivt material över nationsgränser. Den nu så påpassligt projekterade gruvan i
Norra Kärr (Gränna) planerar att transportera sitt finfördelade material till Tyskland för vidare bearbetning. REE-fyndigheterna i Norra Kärr är så klart en av de få i världen som inte är associerade med radioaktivitet….

För att kunna forma rätt legeringar och tillverka efterfrågade komponenter måste en välutvecklad industriell bas finnas inom området. En viktig omständighet kring REE är att för många typer av tillverkning av komponenter och andra sammansatta produkter är Kina ett av få länder som idag har tillräcklig industriell kapacitet för att kunna tillverka riktigt stora serier.

Om lyckosam gruvdrift startas utanför Kina skulle därmed i nuläget en stor del av utvinningen transporteras till Kina. Förutom jungfrulig produktion (gruvor) finns det förhoppningar om att utvinna REE från andra källor såsom insamlat elektronikskrot, kommunala och industriella skrotupplag (kallas ibland för ”urban mining”), avfall från gamla gruvor (kallas ibland skrotsten eller varphögar) och återvinning av restmaterial vid produktion.”

RT.COM
Amid an escalating trade war with the US, China has one potential ace in the hole. A ban on the export of rare earth metals could cripple the American weapons industry without firing a single shot.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram