Inre Rivning P.G.A. Yttre Påtryckning

2019-04-30

Om allmänheten inte längre har tillgång till centralbankspengar så innebär det per funktionsmässig definition att vad som avses är kontanter. Vilket i sin tur innebär att det enda återstående betalningsmedel som finns att tillgå är bankerna räntebelastade skulder!

I ett skuldmättat sådant system - vilket nu innebär ett stagflationsklimat till förmån för bankerna - så kommer den öppna finansiella diktaturen obevekligen att avslöjas i ljuset av verkligheten.

Men detta är så jävla banalt att det inte är möjligt att tro att ens SD-anhängare kan missa det uppenbar, vilket implicit innebär att nu river man systemet inifrån, på grund av påtryckningar utifrån, givet att befolkningen inte somnar om framför Mello och Arenasporterna....

Heja Växjö fotboll...

RIKSBANK.SE
Kommitté bör föreslå nödvändiga lagändringar för att Sverige även fortsättningsvis ska ha en stabil och effektiv betalningsmarknad.
Conny Ahlberg Om Riksbanken inte längre får ge ut folkets pengar som legalt betalningsmedel och byteshandel ger svåra påföljder i Skattemyndighetens domstolar då man anses kringå skattesystemet, och lagligt betalmedel endast får utgöras av de privata bankernas döende skuldmättade system av skuldkrediter. Vad är det då för slutscenario på vår sjuka värld vi närmar oss?
André Emilsson Conny Ahlberg slutscenariot bör bli århundradets krasch, där den svenska dopade kronan visar sitt rätta värde.
Conny Ahlberg Men hur ser en århundratets krasch ut i ett humanitärt sammanhang, i en humanitär stormakt?
Carl Norberg Kanske betalningsmedlet är dömt att visa sitt rätta realekonomiska värde i ljuset av verkligheten...
Det störst värde en samfunktion kan representera är det gemensamma ansvaret för att verka för allas bästa..
André Emilsson Carl Norberg att dom minsta förlorarna blir bankerna som likt katten alltid lyckas landa på fötterna.
Carl Norberg Den slutsatsen talar om en förståelse för den metacykliska skuldmättnaden som lämnar en del i övrigt att önska.

Att Riksbanken i det här läget är tvingad till att göra ett offentligt uttalande om innebörden av rättsligt förankrat betalningsmedel, skall nog inte ses främst som ett uttryck för en plötsligt uppdykande vilja till godo för det allmännas bästa...

Eric Hedlund Conny Ahlberg Har skattemyndigheten kontanthantering?
Carl Norberg SÅ med andra ord så är skattemyndigheten underordnad utfärdaren av ett annat mekaniskt funktionsmässigt betalningsmedel.
Eric Hedlund Är skattemyndighet något annat än en kuliss med ett bankgiro i bankernas system?
Conny Ahlberg Skattemyndigheten är en myndighet som utöver förföljelse och förstryck mot dom som ej godtar dagens legala betalmedel. En förföljelse och nedkämpning av de som använder sig av alternativa medel för överlevnad när dessa insett att det verkliga i naturen kriminella är de som Skattemyndigheten beskyddar och utför uppdrag åt Eric Hedlund.
Grewe Conny Det är bortåt tio år sedan som jag besökte skattemyndigheten för att betala deras krav på mig med kontanter.

Det gick inte alls det.

<(")

Conny Ahlberg Man kan seriöst diskutera högförräderi och diktatur här Grewe...
Grewe Conny Man kan seriöst diskutera allmän mental istid.

Carl Norberg Eric Hedlund det är så dumt som det någonsin kan bli.
Eric Hedlund Carl Norberg Ja och inte ens illa dolt utan helt öppet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram