Mediatillsyn

2019-03-31

Tänka att han nappade på detta med tillsynen av medierna, det var inte alls vårt syfte att få igång debatten...

"PO är sannolikt av språkliga skäl internationellt och därför i folkmun även kallad Fekalieinspektionen FI – inga liknelser i övrigt..

WIKI:

Pressens Opinionsnämnd bildades hur som helst 1916 av Publicistklubben, Svenska Tidningsutgivareföreningen (idag TU – Medier i Sverige) och Svenska Journalistförbundet. I dag ingår även Sveriges Tidskrifter i det pressetiska systemets huvudmannakrets, Pressens samarbetsnämnd.

Nämnden består av en ordförande och tre viceordförande, åtta ordinarie ledamöter och suppleanter från pressen (Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter), samt sex ordinarie ledamöter och suppleanter från allmänheten. Ordförandena är erfarna jurister och utses av Pressens Samarbetsnämnd. Varje organisation i Pressens Samarbetsnämnd utser också två ledamöter och suppleanter var. Ledamöterna för allmänheten utses av chefsjustitieombudsmannen och ordföranden för Sveriges Advokatsamfund.

Opinionsnämnden har under året haft följande sammansättning:

Presidium:

t .o.m. 30 juni 2016: Ordförande:hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, Vice ordförande:justitierådet Karin Almgren, Andre vice ordförande:justitierådet Agneta Bäcklund, Tredje vice ordförande: justitierådet Anders Eka. Fr.o.m. 1 juli 2016: Ordförande:hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, Vice ordförande: justitierådet Agneta Bäcklund, Andre vice ordförande: justitierådet Anders Eka,Tredje vice ordförande:justitierådet Stefan L Johansson.

Ledamöter utsedda av pressen:

Ledamöter och suppleanter: av Publicistklubben utsedda: t .o.m. 30 juni 2016: redaktörerna Martin Ahlquist och Clas Barkman, ordinarie ledamöter, med redaktörerna Christina Jutterström och Karin Sjöberg, som suppleanter; fr.o.m. 1 juli 2016: redaktörerna Martin Ahlquist och Clas Barkman, ordinarie ledamöter, med redaktörerna Christina Jutterström och Karin Sjöberg, som suppleanter; av Svenska Journalistförbundet utsedda: t .o.m. 30 juni 2016: redaktörerna Ann Norrby och Rino Rotevatn, ordinarie ledamöter, med Hedvig Juhasz Toth och Ola Gäverth, som suppleanter; fr.o.m. 1 juli 2016: redaktörerna Ann Norrby och Rino Rotevatn, ordinarie ledamöter, med Hedvig Juhasz Toth och Ola Gäverth, som suppleanter; av Svenska Tidningsutgivareföreningen utsedda: t .o.m. 30 juni 2016: chefredaktörerna Sofia Olsson Olsén och Kerstin Årmann, ordinarie ledamöter, med chefredaktörerna Anders Nilsson och Magnus Alselind, som suppleanter; fr.o.m. 1 juli 2016: chefredaktörerna Sofia Olsson Olsén, Kerstin Årmann (t.o.m. 30 september 2016) och Magnus Alselind (ord. fr.o.m. 1 oktober 2016), ordinarie ledamöter, med chefredaktörerna Peter Franke och Anders Nilsson (fr.om. 1 oktober 2016), som suppleanter; av Sveriges Tidskrifter utsedda: t .o.m. 30 juni 2016: chefredaktörerna Lena Hörngren och Hans Larsson, ordinarie ledamöter, med chefredaktörerna Ann Marie Bergström och Per Melander, som suppleanter; fr.o.m. 1 juli 2016: chefredaktörerna Lena Hörngren och Hans Larsson, ordinarie ledamöter, med chefredaktörerna Ann Marie Bergström och Per Melander, som suppleanter;

Ledamöter representerande allmänheten:

Av riksdagens chefsjustitieombudsman och ordföranden i styrelsen för Sveriges advokatsamfund gemensamt utsedda: t .o.m. 30 juni 2016generalsekreteraren Elisabeth Dahlin, ordföranden Sture Nordh, verkställande direktören Kerstin Hessius, advokaten Leif Ljungholm, tidigare verkställande direktören Anitra Steen, och ordföranden Göran Gräslund ordinarie ledamöter samt chefen Lars Hedström, advokaten Christer Danielsson, regissören Suzanne Osten, egenföretagaren Christina de Geer, professorn Tomas Brytting och professorn Boel Westin som suppleanter. fr.o.m. 1 juli 2016: generalsekreteraren Elisabeth Dahlin, ordföranden Sture Nordh, verkställande direktören Kerstin Hessius, advokaten Leif Ljungholm, tidigare verkställande direktören Anitra Steen, och ordföranden Göran Gräslund ordinarie ledamöter samt chefen Lars Hedström, advokaten Christer Danielsson, regissören Suzanne Osten, egenföretagaren Christina de Geer, professorn Brytting och professorn Boel Westin som suppleanter.

Som nämndsekreterare har Synnöve Magnusson tjänstgjort. Ola Sigvardsson är Allmänhetens Pressombudsman. Kersti Söderberg är Allmänhetens biträdande Pressombudsman. Erika Alinge är PO:s kanslist.

Just saying….

Institutionaliserad korruption anyone….."

12 tim

Det dröjde inte länge innan inläggen om Josefin Nilsson-dokumentären började strömma fram i sociala medier. Kort därefter demonstrerade en folkmassa utanför en ...

Visa mer

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram