Uppriktighetskrav

2016-12-28

Kanske denna vändning under galgen skulle var mer än bara en stillastående vändning om det fanns en utveckling på resonemanget av vilka implikationer som ovillkorligen följer på den svenska förda utrikespolitiken och utrikespolitiska ställningstaganden som har gjort, men kanske ännu mer, till vilken omfattning som olika parter egentligen har medverkat till vilket skeende och vad som därför också ovillkorligen måste ha varit syftet.

Vi kommer inte att släppa lössen över bron med mindre än uppriktighet vad gäller förlåtelse.

I snart sex års tid har Sy­ri­en splittrats i ett blo­digt in­bör­des­krig mel­lan As­sad­re­gimen och olika grupper av mot­stån­da­re, allt­ifrån IS till an­dra ji­ha­dister och den nå­got ode­fi­nie­rade ska­ra som brukar be­nämnas re­beller.När vi nu ser nå­got slags slut på striderna kring öst­r...
skd.se
Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram