Gammalt Mail

2016-12-26

Ett mail till en annan hyllad journalist...för fyra år sedan.

557239_4537542751452_69818411_n

2012 212 26

Carlnorberg@live.se

Till carolina.neurath@svd.se

Hej Carolina,

Jag tycker nog att du skall närma dig vad som utgör kärnan i problemställningen som samhället nu står inför, detta inte minst eftersom systemet ovillkorligen havererar på arimetiska grunder.

Antingen så skapar bankerna inlåning till sig själva ex-nihilo, alltså ur ingenting, vilken sedan tillsammans med en fraktionell reservdel bildar och bokförs, som ett skuldbelopp för banken och samtidigt som ett för banken räntebärande kreditbelopp för utlåning, ett belopp som görs tillgängligt för en låntagare och som då även blir en fordran som tillgång för banken, eller så gör väl bankerna inte detta illusionstrick! Det är bara en fråga om antingen eller! Vidare ligger räntan utanför det nominella kreditbeloppet vilket innebär att systemet är ovillkorligt dömt att haverera utifrån räntekostnadstillväxten.

Jag antar att saken snart borde vara hyfsat uppenbar för de flesta. Det behövs ingen empirisk forskning i denna sak, det är bara så detta går till i fråga om hur pengar skapas och att de styr ekonomin som styr politiken som stiftar lagarna.

Enklare omskrivet kan detta uttryckas som att antingen så kan bankerna påverka penningmängden eller så kan de inte göra detta och då gäller att pengar styr ekonomi och ekonomi styr politiken och bankerna styr därmed allt.

Det är nästan lite patetiskt att se hur många som tror att matematiska fundamentala funktioner är beroende av partipolitik!

Ett nominellt kreditbelopp som är räntebärande har en kostnad som ligger utanför kreditbeloppet, hur svårt skall detta vara att begripa? Ja tydligen mycket mycket svårt för väldigt många, inte minst inom media. Jag kan förklara detta för dig om du inte förstår.

Att krediterna skapas ur ingenting (ex-nihilo) genom att bankerna skapar en fiktiv inlåning som tillsammans med ett fraktionell del kapital bildar den skapade krediten, har inte heller med politik att göra. Möjligen kan det ju möjligen sägas beskriva de politiker som vidgick detta och överlämnade den demokratiska makten till bankerna.
Den finansiella krisen eskalerar med den växande kostnaden för ackumulerad ränta i systemet, och trots detta så tycks många människor fortfarande välja att vilja förstå ännu mindre av detta. De får ju i alla händelser god hjälp av medierna, så jag tycker att du inte skall sätta heder i att vara sist på tåget utan fastmera ta ditt ansvar och upplysa om de gällande tingens ordning innan situationen i samhället förvärras ytterligare.

Vänlig hälsning

Carl Norberg

K.W. - Carl, vad svarade Carolina på detta ?

C.N. - Hon tackade för det intressanta mailet...

Cervenka är vad han är som bekant och Per Lindvall försökte försvara tokerierna till dess att han kom på att jag publicerade korrespondensen på bloggen:

Jenny Nordberg verkade inte förstå, inte heller Bengt Göransson.

Sedan är det en räcka till med likadana.

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram