Känsla Av & Som Slut

2016-08-31

Vi alla är som fångade på ett slags underligt skenande tåg som nu snabbt närmar sig sin maxhastighet i en punkt där dessutom rälsen samtidigt tar slut och där tåget möter ändstationen bestående av en tegelvägg.

Desperat panik präglar nu därför alltmer de tågmästare / möjliggörare, som alltmer högljutt skriker ut obegripligheter och motstridiga instruktioner gällande allt från från yttre underhåll på tåget till rena opinionsbildningsmässiga fabler om byte av tåg för att om möjligt helt döda de sista fungerande delarna av hjärnans funktioner hos envar som blir mottagare av deras enfaldiga signaler. I grunden är allt alltså bara för att de själva skall slippa exponera sin egen själsliga disposition i ljuset av verkligheten till allmän beskådan.

En så gravt manipulerad befolkning, en som sedan århundraden tillbaka har varit hopplöst missbruksberoende av kognitivt formaterande social ingenjörskonst, den måste först förtjäna sin egen intellektuella frihet, sin egen visdom sprungen ur lidandets mylla. Annars förblir människor i befolkningen fångar i sin egen intellektuellt lättjefyllda bedövade tillvaro, bedövade av egen dumhet och dömda till evig upprepning till givna förutsättningar - den egna utvecklingsnivån i en för alltid föränderlig värld.

Detta är samma intellektuella sinnelag som slaviskt har låtit sig fångas i njutningen av sitt eget missbruk av intellektuell lättja som drog och som ändå ägnar bara precis tillräckligt med uppmärksamhet till sina vilseledare för att hålla honom eller henne från att hoppa från tåget i ett sista desperata försök att överleva intellektuellt emotionellt.

Ja vi kommer att klara oss, det kommer vi att absolut att göra, men frågan är ändå alltså vilket lidande som detta kommer att kräva. Ingen kommer ju självmant medvetet medveten välja döden för att slippa tänka. För även om det är jobbigt och tråkigt att behöva utvecklas som människa - kunna förlåta sig själv sin egen ofullkomlighet, högmod - så är det just erkännandet av svaghet som utgör grunden till viljan att utvecklas. När vi inser att vi för alltid förblir ensamma i upplevelsen av våra känslor så kan vi sluta söka ensamheten - separationen och vi kan sluta att göda det ego som vi alltid måste försöka kontrollera med vår medvetna altruism. Vi kan börja röra oss i oss själva - utvecklas - tillsammans med andra.

Fångade mellan dessa två för oss självdestruktiva krafter, den inom oss boende intellektuella lättjan grundad i rädslan för att leva ärligt mot oss själva och den yttre kognitivt formaterande samhällsnorm, som gör många av oss till skräckslagna och hjälplösa barn fastspända i gungande och krängande tågvagnar, sanna offer som tror sig bara kunna hänga på och hoppas på att de överlever denna skrämmande upplevelse. Visst alla är alltid under utbildning genom livet, men nu är det främst för att fylla framtida roller i ett system som antingen hopp – knarkare, vilseledare / möjliggörare eller konsumtionsberoende Poke a Mongozombies vandrande längs den allt brantare sluttande vägen ner till egen socialpsykologiska självdestruktion och de flesta vill ju dessutom bara så väldigt gärna tro, att de alls inte är totalt grundlurade från ruta ett i livet, allra minst av sig själva.

Men det är bara en förklaring, en som aldrig kommer att kunna utgöra ens skugga av en rimlig ursäkt, i vart fall inte en som kommer att förändra verklighetens utveckling.

Hur kan vi då ändå undvika att se det uppenbara sambandet mellan vårt självvalda beroende - vårt självbedrägeri och vår egen kognitiva formatering från vårt samhälle i allmänhet med vårt så kära vilseledarskap - som vi så gärna vill tro främst vill vårt eget bästa - rakt framför näsan på oss alla enskilt och specifikt, om vi bara vill titta? Det är snudd på omöjligt att nu inte se skriften på väggen för den som ser efter och inte står i vägen för sig själv.

Detta land och då främst våra finansiella – företag / banker – religiösa och politiska ledare är i allt också allvarligt beroende av den kognitivt formaterande ingenjörens ritbord, såväl för sitt eget vidkommande som för den omgivning som skall kontrolleras. Annars hade vi inte hamnat där vi nu har hamnat

Desperat försöker alla medvetet omedvetna avvärja dödsryckningarna av detta stundande socialpsykologiska delirium tremens, genom att konsumera mer och mer drömbaserade digitala noteringar i datorer – skuldsättning – i en alltmer hopplös kamp för att lura den moralfilosofiska döden ytterligare en gång till - bara vi renoverar köket. Och så mycket som våra uppblåsta rädda egon pekar på andra och skriker i protest på grund av den kognitiva dissonansen som vi alla bara ser oss som hjälplösa offer för, så gör detta oss också därmed till de skrämda barn som är instängda på tåget till det visdomsbringande helvete av verklighetsanpassning som vi är på väg till, för så är det också rent faktiskt, för våra egna barn som hör detta är vi dessutom ledare / möjliggörare antingen vi vill erkänna det eller inte.

Om inte annat så illustrerar detta det eländigt meningslösa i att hoppas på att vårt eget inneboende beroende av ledarskap enkelt kommer att ändra sina vanor, om vi bara ger det mer tid utan att förändra oss själva - utvecklas, pengar, stöd eller mer (bödels) rep. Vi måste ha ett eget ledarskap för att lära oss att leda oss själva - vilja, samtidigt som vi naturligtvis ändå bara kan leda oss själva eftersom det är den enda människa som någon någonsin kan förändra.

Vi måste därför sluta verka för konfliktskapande distraktioner och istället försöka få varandra att växa som människor genom att dela med oss av vår själ - dynamiken i det medvetna medvetandet. Ingenting kommer att på allvar kunna förändras förrän vi uppriktigt ser behovet av att förändra oss själva, att utvecklas, till att bli villiga till att utöva så mycket ansträngning för att få andra att inse att vi själva har insett att motståndet mot förändring av sig själv är vad som förevigar eget missbruk – behov av ledarskap för att slippa ta ansvar för sig själv och sina egna känslor. Om vi inte kan förändra oss själva så kan vi inte heller förändra någonting annat

Visst, för många gäller också att om de inte har gjort någonting alls vid det här laget då kommer de inte att göra det i framtiden heller. Men människan kan uppenbarligen förändras över tid, så allt är en fråga om vilja och att inte ge upp. Alla kan förändra sig själva och med detta allt annat.

Lika viktigt, om inte ännu mer nu, är det nyktra faktum att vi nu inte kan kontrollera vansinnet bara för att vi är en integrerad del av den galenskap som kallas samhälle. Tåget är nu helt utom kontroll och vi kan inte heller återta kontrollen genom att ropa eller skriva en inlaga till ingenjören – tågmästaren – för att stoppa det eller genom att bara fortsatt passivt hänga på och falskeligen hoppas på att den moraliskt kastrerade ingenjören plötsligt slutar med detta vansinne och saktar ner. Det kommer inte att hända eftersom det kan inte hända.

Detta är dock vår egen möjliggörande dimension och den binder oss till vansinnet så fullständigt och smidigt som för någon medberoende. Vi måste ta bort allt vårt stöd och börja stå upp enskilt som individer för och i oss själva för att kunna berika andra människor och låta den stinkande röran kollapsa eller så måste vi förr eller senare ta bort de kognitivt formaterande ingenjörerna från kontrollerna och ta över ledning till vidare ledning och upplysning. Denna vilseledande galenskap kommer hur som helst inte att bota sig själv. Det är det ena eller det andra, eller en kombination av båda.

Vilseledare är alltså visserligen bara människor som du och jag, men de kan inte vända om, aldrig någonsin, de är alldeles för svaga själsligt - medvetet omedvetna - självföraktande och därmed bedrägliga mot sig själva i sin strävan efter yttre bekräftelse. Även om vi visserligen ibland kan se antydningar av förändringar just nu, när de inser att de har hamnat eller kommer att hamna under galgen. Vändningen till förändringen måste komma inifrån nerifrån och röra sig uppåt i den socioekonomiska strukturen samtidiga kollaps. Inte nödvändigtvis börja från botten, men den stora rörelsen av förändring av den allmänna medvetenheten måste över tid ha den riktningen. Bankirer kommer att fly först, följda av journalister och jurister.

På denna punkt, nu, när vansinnet helt har tagit över och allt fler vilseledare skulle sälja sina förstfödda om de bara kunde få ett par timmar av känslomässig lättnad. Är det ändå där som de flesta människor går förlorade i sin förståelse av sig själva, eftersom långt innan det är uppenbart att vilseledningen nästan har förstört allt - det egna medvetna medvetandet - för de drabbade, så handlar det för missbrukaren väldigt mycket om Avtrubbning av smärta. Emotionell smärtlindring. Det gäller att våga stå ut i - leva igenom - känslan för att den skall kunna bearbetas.

Samhällets vilseledare har nu för länge sedan förlorat förmågan att känna äkta inre glädje som en följd av inre balans - det växande självföraktet verkar alltmer tärande.. De känner sig bara alltmer känslomässigt pressade. Vid denna punkt i den själsliga tillvarons utveckling, är lättnad ändå ingenting mer än temporär avtrubbning av den närmast fysiska biologiska smärtan, medan de inre demonerna är lugnade genom självbedrägeri, de har ju ändå inte tystats mer än alltså möjligen temporärt, så all den stund som andan har hämtats i kampen mot sig själva, så fortsätter accelerationen av kampen mot den växande inre smärta som grundas på en växande inre tomhet. Det finns ingen plats att gömma sig och ingenstans att ta vägen, det finns några söta timmars glömska och ännu mer bedövad glömska på vägen till deras egen totala galenskap. Människan kan försöka fly undan sig själv och sin egen själ - dynamiken i det medvetna medvetandet, men den kommer aldrig kunna komma undan sig själv eftersom det sista som någon erfar i livet är en känsla.

Skillnaden mellan den emotionellt kognitivt formaterade sanning som människor upplever och människans verkliga biologiska natur och dess förutsättningar, den skillnaden har nu blivit för stor och det är ett annat perspektiv på varför tåget nu spårar ur.
14102293_10208778118265117_8632975750230267656_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram