Flocken av svarta svanar

2015-09-15

Här är en kort lista över möjliga triggers:

Borgenärer dumpar USA: s skuld tillbaka på den amerikanska marknaden

Råvarupriserna stiger

En krasch inträffar i aktier eller på obligationsmarknaden

En motreaktion sker från länder sanktionerade av USA

Europeiska länder ställer inbetalningarna på sina skulder

Den amerikanska dollarn slutar som petrocurrency (orsakar en försäljning i amerikanska statspapper)

USA eller EU inför betydande tariffer, minskande världshandel

Räntorna stiger, som de gjorde 1929

Pappersguldmarknaden kraschar, då bristen på fysiskt guld avslöjas

Banker fryser eller konfiskerar
insättningar

FATCA accelererar nedläggningen av den amerikanska dollarn som standardvaluta

En kreditkollaps inträffar (följt av dramatisk skapad inflation eller hyperinflation - helikopteralternativet)

Vilken som helst av ovanstående förlopp är kapabla att starta ett sammanbrott (och, såsom angivits, är detta inte på något sätt en uttömmande lista). Någon av dem som verkar närma sig den punkt då den blir bli verklighet, föreslår att den kritiska punkten kan inträffa inom kort.

Obtaining a foreign bank account place some of your savings outside the immediate reach of the thieving bureaucrats in your home country.
INTERNATIONALMAN.COM

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram