Sidenvägsutvecklingen

2015-07-30

Carl Norbergs foto.

Silkesvägsordningen som håller på att utformas kommer att se den befintliga Bretton Woods finansiella arkitekturen i världen avslöjad och ersatt med en som inte längre domineras av den trilaterala grupperingen USA inne i Västeuropa, genom att hålla Tyskland nere med Japan som hegemonins uppbackning i Asien.

Monopolet på Världsbanken och Internationella valutafonden, som har gynnat det Anglozioniststyrda Washington, är vid dess vägs ände. Den amerikanska dollarn som valuta i det bilaterala och multilaterala handelssystemet blir slopad av BRICS, SCO, och EEU- där Washingtons översvämning av oljemarknaderna delvis syftar till att spåra ur detta genom att tvinga fram förnyat beroende av den amerikanska dollarn för energihandeln.

BRICS New Development Bank (NDB), den första institutionen i BRICS, lanserades av Brasilien, Kina, Indien, Ryssland och Sydafrika. Det får sällskap av SCO utvecklingsbanken och den nyligen lanserade asiatiska infrastruktur investeringsbanken (AIIB) i anfallet mot Bretton Woods.

Borta är de oemotsagda dagarna för USA: s dominans. Arkitekturen av och efter andra världskriget eller efter 1945 års världsordning är nu nedbäddad i sin dödsbädd och klar för den eviga vilan. Med eller utan Washingtons medgivande, växer en Silkesvägsbaserad värld fram.

...och Sverige? Tjaeee vi får väl finna oss i att vara alltmer förslavade under det Anglozionistiska oket så länge som människor inte vill engagera sig.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram