Var det stannar när det har rullat klart

2015-07-22

24085577_m-326x159

Denna obevekliga, svåra nedgång i detaljhandeln är inte symptom på någon bara "recession". En kollaps av denna storleksordning och varaktighet - i en konsumentekonomi - kan bara vara symptom på en större depression. Här måste det förstås att uttrycket "konsumentekonomi" i sig är ingenting annat än en ekonomisk omskrivning för en döende ekonomi - i hela västvärlden

Vad gör en ekonomi när den inte längre producerar tillräckligt med varor för att betala sina egna räkningar? Eller när alltså varje ny enhet betalningsmedel för med sig mer ickeproduktiv finansiell belastning in i ekonomin än vad den tillför produktiv nytta. Jo, ekonomin "förbrukar sig"själv, vilket betyder att den kannibaliserar på sig själv (dvs förbrukar) all ackumulerad rikedom av samhället och för över denna till Banken. Och när "konsument ekonomin" har kannibaliserat allt som kallas för materiell rikedom? Så vänder sig människorna till skuld - till banken - för de tror givetvis på att de fortfarande "äger" sina hus och så vidare.

Som en fråga om aritmetik, så kan ingen ekonomi stapla upp mer och mer skuld för evigt, inte ens i enlighet med voodooekonomicharlatanekonomiska mantran. Vad händer när en döende konsumentekonomi har Införskaffat / lånat upp hela skulden som den är i stånd att absorbera den ackumulerade räntekostnaden av? Vi får den svenska ekonomin - eller någon annan ekonomi i väst, vilken som helst.
Denna döende ekonomi är nu så löjligt överbelastad med skulder (offentliga, privata och företags) att det har blivit omöjligt för den att ens upprätthålla sin konsumtionsnivå genom offentlig konsumtion, när den har betalat de massiva och ständigt ökande, räntorna på dessa skulder. Den parasitblodsugande banken, denna "samlare" av alla dessa räntebetalningar har nu gjort så att ekonomin inte kan trampa vatten, inte ens med maximal så kallad "stimulans".
För att dölja denna dödsspiral, har regeringen (som alla västerländska regimer) exempelvis vägrat att anpassa sin förtroendeskapande "detaljhandels" siffra för inflation, och berättar även löjliga ekonomiska lögner, som hävdar att den officiella "inflationstakten" är nära noll (-0.4), även fast vi ser aktie och fastighetspriserna stiga på en aldrig tidigare skådad takt. Men medan du kan ljuga om en ekonomisk kollaps till populationer av Kamikazelämlar, så kan du inte dölja att det ekonomiska blodbadet framkallar en kollaps i verkligheten - för evigt.

Således, ungefär vart åttonde år, har Banken och dess västliga politiska tjänstemän tidigare iscensatt en officiell "krasch". Som utlöst en kollaps i våra bubblor på exempelvis aktie eller bostadsmarknaderna, vilket utlöst en kortsiktig ekonomisk chock för att hantera den finansiella tillgångsprisinflationen - deflatera övervärderingen i priset på aktier i förhållande till avkastningen, och för att bibehålla förtroendet för systemet. Så de flesta av "krascherna" i sig är helt enkelt våra korrupta regeringar som delvis justerar sina tidigare ekonomiska lögner, genom att erkänna (delvis) denna ekonomiska dödsspiral. Allt för att skydda Bankens rätt att fortsätta detta för samhället helt dysfunktionella valutafinansiella system.
Med kraschen '08 nu nästan åtta år bakom oss när vi ser i våra backspeglar, så kan detta bara betyda att nästa krasch nu är nära även ur det lilla cykliska politiska perspektivet. För vi vet också att nästa krasch kommer mycket snart, eftersom dessa krascher avsiktligt tidsinställda att sammanfalla med de politiska cyklerna - och nästa amerikanska val är nu lite mer än ett år framåt.

Men när vi nu närmar oss slutet av ännu en av Bankens bubbla-och-kraschen cykler av finansiella bedrägerier, kommer denna bubbla-och-kraschen ändå att vara mycket annorlunda - den skiljer sig från alla / varje bubbla-and-krasch vi någonsin har sett i våra ekonomier. Den senaste bubbel och-krasch cykeln, kraschen '08, slutade med att korrupta regimer i väst redan bankrutta av Big Bank "bail-outs" pressade av Banken för att inte Banken skulle haverera hela regimernas ekonomier.

Vi vet att dessa regimer är alla i konkurs, eftersom ingen av dem har råd att betala den ackumulerade räntekostnadenräntan på sina massiva, statsskulder. Sedan 2008 har endast en västerländsk nation (utanför Island) tvingats betala normaliserade räntor på sina skulder: Grekland. Och (i samband med åtstramning) att göra så har ruinerat landet inte en gång, utan två gånger, under loppet av tre år.
Nu är hela systemet skuldmättat.

Vad som är underförstått när en samling av konkursade ekonomier medvetet kraschar, eftersom de finansiella systemen i alla dessa ekonomier har medvetet kedjats ihop av bankirerna som dominobrickor? Det bör innebära, helt enkelt, "slutet" (det vill säga skuld Jubiléet - jubelåret - skuldavskrivningen).

Men som vi nu alltså ser hos dessa, hos alla våra västra, fascistiska, marionett-regimer som förbjuder offentliga protester, vill förbjuda yttrandefriheten och skapar sin "hemliga polis", är vad som blir det mer-sannolika medlet, nämligen att Banken väljer att försöka arrangera ännu mer krig för att i "dimman av kriget" bevara sin Old World Order där man hoppas hoppas på att det kan dölja hela den ekonomiska förödelse som Banken har åstadkommit, och på något sätt behålla sitt korrupta strypgrepp på den politiska makten, sin finansiella styrka och sin mediala propagandamaskin.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram