Ljuset eller mörkret av enfald.

2015-07-04

Carl Norbergs foto.

Det är nästan så att jag börjar tycka att den socialintellektuella förlossningen ibland börjar ta sig uttryck av moraliskt förstoppning, när insatserna för att bevara status-quo ger sig till känna. Dekadens är som bekant fortskridandet till moralisk undergång.

Att skapande av enfaldighet och socialmoralisk destabilisering är vad som åsyftas i en allt större omfattning med Orangea och andra liknande Sorosfinansierade rörelser, blir därför nu så pinsamt uppenbart att man måste ställa sig frågan om det överhuvudtaget finns någonting mer viktigt för människor än att slippa tänka själva?

Om moral alltså är den känslomässiga kompass utifrån vilken vi människor som individer orienterar sig - vilket det alltså är - så borde ju rimligtvis också den värderingsmässiga känslobildande grunden för individen kunna inses ha en roll i saken. Hur svårt kan det egentligen vara att förstå?

Fast så klart, om allt för individen värderingsmässigt graviterar kring stimulerade kroppsöppningar så blir det ju lite annorlunda, men då borde ju ändå faktiskt i så fall fler också kunna inse att vi inte alls behöver något utvecklat medvetet medvetande och att vi borde vara lyckliga med tillvaron av bara ständig kroppsöppningsstimulans och att detta faktiskt är vad vi främst gillar hos andra människor, eftersom detta är vad vi gillar främst med oss själva. Kort sagt så är den logiska slutsatsen av detta att man blir lycklig med stimulerade kroppsöppningar ensam på jorden. Vi behöver inga andra att dela någonting med - kommunikation - och det är bättre att vara egoist eftersom det är den långsiktiga vägen till lycka.

Logiken är anmärkningsvärd.

Eftersom våra känslor bygger på vår syn och värdering av oss själva så behöver vi ju därför då alltså inte alls bevära oss med att utveckla vår förståelse för grunderna till de känslor, det där trista och krångliga som initierar mönstret i våra egna tankar. Vi förstår det ju nu uppenbarligen på detta vis till en inte ringa omfattning, eftersom vi uppfattar att alla andra är precis som vi själva som individer, eller rent av så är ju alla andra inte ens individer med ett eget tänkande och dessutom har ju alla andra som främsta mål i tillvaron att anpassa sig till vår egen individuella syn på tillvaron, ja naturligtvis är det så, förutom att de såklart dessutom precis som vi själva har telepatiska förmågor...

Den allmänna socialintellektuella utvecklingsnivån har nu hamnat på en plats, där det knappast går att förvänta sig vidare försämringar. Så framtiden ser ljus ut..

God moron (g) eller enfalden har blivit allt - Gud.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram