Att kunna lyssna utan att bli avbruten

2015-06-25

En ganska intressant perspektivbildning på de forna axelmakternas nuvarande status i förhållande till FN och deras mandat där, men med en närmast underlig logisk lucka, betydande att missa det helt uppenbara skälet och verktyget för att fortsatt kunna utöva kontroll över dessa länder, trots det "skenbara" fredstillståndet, med andra ord att ostört juridiskt kunna utöva kontroll över respektive lands underrättelsetjänst och genom dessa vidare kunna härska genom söndring ur detekonomiska perspektiv som kontrollerar politiken.

Är det någon som på allvar tror att NSA skulle kunna avlyssna Merkel utan den Tyska underättelsetjänsten benägna bistånd, eller omskrivet, varför har inte hela underrättelsetjänsten bytts ut när detta avlyssningsförfarande väl har uppdagats?

Är det en funktion av misstro mellan kalla kriget och nya kalla krigets allianser? Eller är det en medveten bevarandet av Jalta där G-4 delade upp världen i hegemonier dividerat med järn, bambu och Banangardiner?

Om så är fallet, kommer det oundvikliga resultatet bli att allt fler av dessa stater som har blivit underkuvade och tvingats in i dessa hegemonier, och förr snarare än senare, kommer att resa sig mot G-4. Andra, som Egypten, kommer att notera att FN misslyckats lika mycket som Nationernas förbund, för att skydda mindre länder från de konflikter som var skälen under och efter första världskriget och andra världskriget. Trenden att reformera FN eller att avskaffa det tillsammans blir en allt vanligare uppfattning..

The UN Charter still designates Italy, Germany and Japan as enemy states to the United Nations. In legal terms...
GLOBALRESEARCH.CA

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram