Att leva bakom masken döljer ärligheten i känslorna åt båda hållen

2015-06-03

kedjan brister

Babylons synder har nått till himlen, kedjan brister och de hängande trädgårdarna faller … det är lite av en tävling om vilket land i världen som är det värsta, men Sverige vinner Babylons krona ur startfältet. Vi bor här, men vi är inte de som drar i trådarna. Det är vi som ur en dvala, vaknar upp och undrar … hur gick det här till? Vi trodde vi var i landet av folkhemmet … möjligheternas land där alla behandlas lika! Och här är vi … förslavade inte bara i oss själva!

Vi är bara människor, med ett alltmer uppenbart taffligt beteende som syftar till att försöka dölja egen bristande emotionell självförståelse som gör oss till offer för oss själva - till slavar som håller sig själva som fångar.

Genom att få makten att förefalla dold, fast den egentligen är helt uppenbar till sin repressiva men alltmer otillräckliga karaktär, så fullkomligt överöser de oss med subtila symboliska signaler, som egentligen bara beskriver deras egen bristande tilltro till vad som de försöker göra gällande. Makt är kraft att bryta motstånd och den råa kraften behöver ingen reklam för sin mekaniska funktion. Utan oss, eller om vi bara vore medvetet medvetna så skulle situationen förändras momentant.

Det är samma gamla melodi rakt igenom den mänskliga historien, eller i alla fall sedan ett antal tusen år, men maktmäklarna har nog aldrig varit så rädda som de är nu och de måste därför signalera makt. Glöm alltså inte att det bara finns en sak som makten älskar mer än att hålla sig med slavar och att det är slavar som håller sig själva.

Men jo, de vill synas också, men inte så öppet, för annars hade de inte synts alls och om de var så mäktiga i verkligheten så behövdes ju inga symboler för att beskriva detta förhållande av makt överhuvudtaget. Makt är nämligen kraft att bryta motstånd. den råa brutala kraften äger de inte, för vi kan vara fullt förvissade om att vi hade stiftat bra mycket närmare bekantskap med denna redan om så vore fallet.

Babylon faller nu och trollkarlen är desperat i att försöka ge sken av sin övermäktighet, därav den eskalerade öppenheten i signalvärdet, det subtila börjar gå bort – försvinna – och att verka utan att synas börjar bli omöjligt och trovärdigheten eroderar bort.

Söndra och härska har arbetat för ack så länge på jorden, så länge att det numera verkar vara vad människor är tänkta att göra som mening med livet: vara separata, konkurrera, vara kontradiktoriska, skrämda, fattiga i anden, självcentrerade, och naturligtvis alltid vilja få rätt som person betingat av behovet av yttre bekräftelse. De fel som ”rätt” människor gör med varandra, precis som en självklarhet, bara för att de vill eller kan inom ramen för den rådande regins kognitiva paradigm; det kan göra dig nedstämd om du tillåter det. Gör inte det, det är meningslöst, ekorrhjulet är meningslöst och kommer inte att ge dig någonting som du i grunden vill ha.

Jag hör ofta människor säga motsvarande, ”Spelet är schack och vi är spelpjäser,” den regisserande makten är överväldigande och den strategiska planen är så väl uträknad i detalj, att vidare motstånd i princip är meningslöst. Jag är tvungen att le åt detta, eftersom det är en intressant beskriven bild av vår situation och främst ett uttryck för den frustration som skapas av oförmågan att se den egna rollens betydelse baserad på egen emotionell självförståelse. Rädslan för att konfrontera sig själv och de egna kognitivt formaterade värderingsgrunder som den psykosociala matrisen har etablerat. Människan var varken fullkomlig den dagen för länge sedan som regin till dagens teaterpjäs författades eller för en sekund sedan och människan kommer inte heller någonsin att bli fullkomlig. Så för att inte gå under så måste människan alltid försöka utvecklas som individ till det bättre. Att öka sin egen emotionella självförståelse, eftersom bara därigenom kan någon öka sin förståelse för andra människor.

592a435b758566aaba3a7a3fa4559c6f-640x388x1

Att leva bakom masken döljer ärligheten i känslorna åt båda hållen

Håll upp huvudet och låt inte de accelererande galenskaperna göra dig nedstämd. Det är hela meningen och syftet bakom regin. Det finns mer ljus här nu, vi vet och förstår mer än vad vi gjorde förut vilket gör att vi kan se mer av vad som är … ljuset av sanningen om verkligheten är för oss, inte mot oss. Vi har inkarnerats av utvecklingen för denna tid när fel ska göras rätt, och det betyder uppenbarelser – insikter och förståelse, alltså inte minst för och av oss själva som individer, revolutioner och en hel del mod behövs därför också. Sanningen som verklighet rensar vägen.

Vi kanske kan ta det detta fullkomligt uppenbara som en ”väckarklocka”, för vad vi egentligen tycker om den nu aktuella samhällsmatrisen och dess inneboende funktion och natur med den polariserande och repressiva maktstruktur som får oss att må allt sämre, vilket är, i grund och botten, det psykosociala ramverk som vi tidigare använde för att tro på och låta oss ledas av som vägen till vår egen välmåga och kanske borde vi nu också erkänna för oss själva att vi har blivit grundligt bedragna? Om vi vill ha en förändring? Eller vill vi liksom banksystemet försöka att bota problemet med mer av problemet? Tror vi verkligen på allvar att det skulle utgöra en rimlig lösning? Nej, det är nog faktiskt ingen som egentligen tror att någon blir friskare av att bli sjukare. Men vi måste våga säga ifrån oss allt vad som binder oss fast i vårt mönster av tankar och som gör att vi inte kan bli fritt tänkande.

Hur lämpligt vore det om vi faktiskt skulle vakna till och inse att vi själva faktiskt är slavar under vår egen dumhet och fruktan för vår egen oförmåga att stå upp själva ensamma som moraliskt självkritiska och karaktärsmässigt högtstående individer, när nu Anglozionistimperiet närmar sig sitt slut. Att börja förstå varför vi har betingats till att reagera som vi gör nu.

I tusentals år, genom historien har människor underkuvat varandra genom en metod som bygger på separation, dvs den ”andra” är inte jag eller de mina. Det folk / ras / religion som jag valde att födas in i har funnit en anledning att underkuva … . Och nu, grytan kokar av indelningsgrundade motsättningar, för det bara måste vara de andras fel! Härska genom söndring.

Kan vi kanske se att detta kokande är helt enkelt bara en träffande bild av verkligheten, att sjukdomen kanske aldrig har upphört … utan istället nu har fördjupats, bytt skepnad och utökats med oss själva? Vad kan det bero på?

Kan det bero på att vi inte tänkte efter, före? Kan det vara detta som gjorde att vi inte kunde bryta oss loss från våra bojor?

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram