Matte - om varför.

2015-05-29

Av Matte - Varför skall vi arbeta när lönen för allt arbete betalas med skulder?

Förstå nu att när Anders Borg säger att Riksbanken måste vidtaga åtgärder för att öka inflationen i landet så måste ni ställa er frågan varför landets ekonomi behöver en inflation (blåsas upp), tillika förstå att denna inflation krävs därför att pengarna skapas ur skuld och att dessa negativa pengar kallas så därför att de under hela cirkulationstiden skapar en större skuld eftersom skulden är belagd med ränta som gör att skulden på pengarna i ekonomin ökar emedan pengarna i ekonomin inte kan öka (förutom genom inflation - att man skapar mer skulder genom ökad utlåning).

Här är alltså svaret på varför landet behöver en inflation: Krediterna (som utgör 97% utav Sveriges penningmängd) är skuld och därmed tänkta att återbetalas. Återbetalningsskyldigheten växer hela tiden och blir större under tiden som krediten cirkulerar som betalningsmedel. Penningmängden i sig växer inte.
Eftersom ett kreditbelopp av 10 miljoner kronor, som byter ägare under cirkulationstiden, med 5% ränta, efter 20 års cirkulation har skapat ett finansiellt underskott på 20 miljoner kronor så måste alltså samtliga 10 miljoner kronor i kredit samt ytterligare 10 miljoner kronor i kredit återföras till den privatägda banken för att ekonomins balanser skall vara plus/minus noll.
Dessa nya, ytterligare, 10 miljoner kronor finns inte redan i det finansiella systemet. De skapas också dem ur skuld. Således blir detta pyramidspel evigt växande och kräver evig inflation (att man blåser in nya pengar skapade ur luft i systemet).

Den som kontrollerar pengarna styr också den ekonomi som kontrollerar politiken. Just därför finns det i dagens enskilt kontrollerade kreditbaserade samhälle ingen politisk demokrati. Vi lever idag de facto i en finansiell diktatur där flertalet människor inte insett det fängelse de lever i på grund av de galler och hinder som uppstår i samhället för den som inte har tillgång till de pengar som de fyra storbankernas ägare kan skapa ur luft (Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken).

Mathias Anderssons foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram