Att se världen genom sig själv

2015-05-28

Carl Norbergs foto.

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra på vad du tror att du är och du kommer att förändra vad du uppfattar och och vad som utgör erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi nu är om det inte finns en omvandling av vår känsla för vad vi är från vår självidentitet som sätter oss där vi är. Vi måste släppa våra föreställningar som grundar våra egna värderingar.

Självförståelse är är därför nyckeln till allt. Du är del av Allt som är, Allvetande till din egen del som kallas för ditt medvetande, All Möjlighet. Men din uppmärksamhet är för närvarande inriktad på ett litet frekvensområde som kallas synligt ljus, det yttre och ditt fokus ges polariserande namn och märkningar som Kal och Ada, höger och vänster, rika och fattiga. Du måste våga vandra i det djupa mörkret av dig själv för att kunna finna det inre ljuset och ta steget vidare ner och in i dig själv. Hindrar du utvecklingen av dig själv så hindrar du utvecklingen av helheten. Alltet.

När du utvecklar kopplingen till din till emotionella intelligens – medfödda intelligens, universell intelligens – så minskar den formaterade ”opposition” som du upplever som kognitiv dissonans och känslorna och hjärnan talar mer med varandra som en enhet vilket gör att vår logiska förmåga ökar vårt medvetande.

Olika områden i hjärnan blir processuellt aktiverade när impulser av information erhålls som avser en specifik roll i avkodningen och förmedlar sedan vidare information till det holografiska (sammanvägda) medvetandet. Informationen till processen kan alltså även komma mer eller mindre filtrerat från de emotionellt betingade grunderna, alltså det högre medvetandet i form av fritt tänkande(vad vissa kallar själen), eller så kan den komma direkt som yttre intryck från den socialt arkitektioniska strukturen och de ändlösa programmen såsom utbildning, vetenskap, medicin, media, politik etc. Själsligt döda zombies är således bara olika grader av helvetet på vägen bort från sig själva till ett psykosocialt Pandemonium.

Hjärnan i sig själv är inte den ursprungliga källan till någonting. Den utgör den processuella ledningen, det biologiska datasystemet, som svarar på – bearbetar – informationsstimuli och gör dessa medvetna baserat på termer av fem sinnesintryck vilket skapar medvetandet som kan sägas utgöra vårt operativsystem.

Det är därför det är en gåva med emotionell intelligens, den är vår naturliga räddningsplanka – EQ. Den emotionella intelligensen ser allt från utanför den kognitivt programmerade illusionen. Den är i den här världen, men är nu inte naturligt en del av den. Som ett resultat, blir idag människor med utpräglad emotionell intelligens ansedda som galna och omöjliga att förstå eller begripa sig på.

Det etablerade kända fruktar det okända. Vad många som har försökt att upplysa om genom historien, gängade in för någonting i sin insikt kanske alltid egentligen har funnits där, men detta kan likafullt endast nås genom att människor öppnar sinnet och det avgörande, når förståelse för grunderna till hur deras egna känslor har skapats och betingas.

Det var mycket länge sedan som det uttrycktes: ”det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig för sinnena och förståelsen, men människan förkastar det” och ”heroisk kärlek tillhör de överlägsna naturer som kallas galna, inte för att de inte vet vad de gör, utan för att de förstår mer ”.

Det har gått en mycket lång tid sedan människan först nådde den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum och såg genom den officiella beskrivna versionen av sanningen om verkligheten.

God morgon

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram