Mentalresistens

2015-01-29

Oligarchy-326x159

Detta är den situation som vi befinner oss i. Var och en av oss måste välja vilken riktning på livets väg man vill ta. De flesta människor följer flocken, att förbli instängd i boxen, men den person som vill veta sanningen - att sanningen skall beskriva verkligheten - färdas i motsatt riktning. Detta är dennes val, oavsett hur svårt det är, att en autentisk - verklig - person tar den vägen. Varför? Eftersom den personen är trött på att leva en lögn.

Den personen är intelligent nog att se att det finns så många saker som är fel med världen, och har därför beslutat att inte bli medlem i en sådan galenskap. Det är en svår väg, men för den som har fokuserat sin uppmärksamhet på ta sig fram på en så svår väg, kan det heller inte finnas något annat sätt. Att ansluta sig till sin egen intellektuella undergång är inte ett alternativ hos en sådan människa, att ge upp sitt eget så svårt uppnådda tillstånd av utvecklande eget fritt tänkande. En sådan intelligent, ärlig och äkta person kommer heller inte fram till tyranni i någon som helst form. För den personen är det med tiden mycket svårare att gå vägen som är utstakad för flocken, att underkasta sig myndigheter satta att upprätthålla ett fullkomligt korrupt system och att leva ett liv av lögner och bedrägerier.

Flocken å sin sida vägrar att ens försöka roas av den sanning som beskriver deras verklighet, eftersom det då rör upp en inte obetydlig mängd känslor inuti dem själva. De vill fortfarande hellre vara känslomässigt oberörda eftersom de är rädda för att bli rädda och de är ännu oförmögna att klara av att ta det steget, att våga konfrontera sina egna känslogrunder och de dömer därmed också sig själva till att bli alltmer emotionellt tomma efterhand och därmed också alltmer olyckliga. Den breda massan fick med uppsåt aldrig verktygen för rationellt, kritiskt tänkande eller logik. Den fick bara lära sig att memorera vad den blev tillsagd och att anpassa sig och följa myndigheter. Alla de olika programmen som skapar en persons falska föreställningar och dess därför också lika känslomässigt falska identitet. Personen använder sedan dessa falska föreställningar som sitt alltmer sviktande emotionella stöd och stabilitet i livet. Hela personens livshistoria och uppfattning av världen hur världen ser ut och fungerar hänger på dessa falska föreställningar. Om de skakas om, så orsakar det störningar hos individen, som den är oförmögen att hantera - kognitiv dissonans. Om de faller pladask är inte vilsenhet det ord som bäst beskriver individens upplevelse.

Plato-2-Clean

Därför förblir personen fångad i bojorna - inom väggarna för det formaterade tänkandet - i boxen, och är extremt rädd för den sanning som beskriver verkligheten. En sådan person kommer att kämpa och till och med döda andra människor för att skydda sitt mentala fängelse som den är bunden till av sina egna tankekedjor.

De flesta människor är fortfarande alltför oförmögna att avvika särskilt långt från status quo. De fruktar det okända alltför mycket, de förstår inte alls känslan som uppstår vid epifani - upptäckten av den egna utvecklingen av tankeförmågan - att frysa tiden för Aha-upplevelsen, alltså principen för vad som avviker från den accepterade normen. Men också för att det är den enkla vägen, den minsta motståndets väg och så måste det vara. Medvetandet är som vatten, som alltid väljer den minsta motståndets väg, vilket är en nedåtgående - fallande - trend och så måste det naturligtvis också vara om inte alla skulle bli galna av mental överbelastning. Så det krävs ansträngning för att höja sitt medvetande, precis som det krävs ansträngning för att flytta vatten uppåt. Så risken för allmän mental överansträngning kan nog just nu fortfarande ses som tämligen lättöverskattad. Men risken är alltså att det med tiden verkligen kan bli för mycket på en gång.

Världen är därför också (kontrollsyftet) alltmer anlagd för barnet, med alla sina myndigheter som berättar för barnet vad som är verkligt och vad som förväntas av det.Samhället syftar nu till att minska det allmänna medvetande. Det är inte lätt för ett barn att göra uppror, när det blir utskällt - till rädsla - för att skapa underkastelse. Barnet ställs alltid inför straff för att inte acceptera status quo. När statliga skolor, media och religioner få tag på barnet, är barnet tvunget att anpassa sig ännu mer, till och med av rädsla för att bli drogad till underkastelse, om barnet väljer att göra uppror mot systemet.

Vid tiden barnet blir vuxet, är det helt programmerat av staten, samhället, media och religioner. Är det konstigt att alla är mer eller mindre förlorade och så rädda för att vilja veta den sanning som bättre beskriver verkligheten?

Vi lever i en värld där de flesta människor har varit djupt kognitivt programmerade att tro på de mest absurda, ologiska saker utan att fråga, vilket alla typer av förödelse faktiskt är en ovillkorlig konsekvens av. De flesta har låtit sig bli hypnotiserade till att tro på precis vad som helst. Detta är den värld vi lever i. Även om du bara försöker förklara de mest uppenbara och elementära brister i deras kognitiva manus, så kan de inte förstå vad du ens försöker att säga. De tror att du måste vara galen.

Detta är den svåra situationen för mänskligheten idag. Människor har programmerats tillräckligt till att tro på vad som helst som de blir tillsagda att tro, oavsett hur absurt det är, att lyda myndigheterna, vara politiskt korrekt, följa socialt manus och överensstämma i tankemönster. De har blivit tillräckligt programmerade till att ha en enorm rädsla för en sanning som beskriver verkligheten. Inte heller har de egna psykologiska verktyg för att hantera sanningen. Sådana människor blir lätt irriterade på någon som beskriver verkligheten, och förlöjligar och attackerar därför instinktivt en sådan person. Detta är därför en mycket allvarlig situation, att mänskligheten verkar vara vilse i sig själva. Den har blivit till sin egen fiende. Mänskligheten har nått en punkt där de är helt oförmögna att hantera verkligheten och därför kommer utvecklingen också ovillkorligen att vända, just på grund av ljuset från verkligheter för medvetandets utveckling. Passande nog.

Jonas_light-640x360

Om människor inte vet vad som verkligen händer i världen omkring sig själva, hur kan de då navigera genom livet ordentligt? Svar: de kan inte göra det! De vet inte ens vilken riktning de ska ta eller var någonstans de skall sikta mot, någon annan befälhavare talar bara om för dem vilken kurs som de skall sätta an. De vet inte att livet är resan som är målet och deras egen utveckling som människor, de håller fast i sina egna föreställningar som fångade i ljuset en lyktstolpe av ljus längs livet väg, men de går bara runt denna, de kommer ingen vart. Till slut identifierar de igen sig och beteendet och depresserar.  Innan kommer de uppleva att de styr från en storm till en annan, men aldrig når en säker hamn i sig själva och de kommer ändå aldrig att veta var de befinner sig. Och när de inser detta då börjar de problem som skapar den möjliga utvecklingen. Man måste veta var man har varit för att kunna veta var man är, för att kunna orientera sig framåt. Så förstår man inte sig själv tillräckligt bra dömer man sig själv till att inte kunna förstå sin omgivning, så enkelt är det.

Tänk tanken om det fanns vildsinta djur i skogen som du var på väg att gå in i, skulle inte du vilja veta om det? Detta nuvarande samhällsklimat är precis som strutsen som sticker huvudet i sanden för att undgå faran. Kom ihåg att om ditt huvud är nerstoppat i sanden, är det din röv som sticker upp. Om en tiger attackerar dig, tror du att om du bara stänga ögonen och tänker på enhörningar och rosa blommor, att tigern kommer att försvinna? Eftersom detta Är just inställningen hos en person som vägrar att ifrågasätta eller undersöka världen omkring sig själv - ännu mindre utifrån att först och främst ifrågasätta sina egna värderingsmässiga känsloskapande grunder. Detta är just inställningen hos en person som tror på myndigheters välvilja till omvårdnad i ett enskilt nyttomaximerande system - a.k.a bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken - utan att fråga och som överensstämmer med alla de många program som styr människors tankar. Tänk på det. Regleringarna syftar till att bevara det innevarande systemet oavsett hur sinnessjukt som detta sedan än må vara.

Systemet motverkar per definition utveckling och dynamik och därmed också människors enskilda utveckling till suveräna intellektuellt oberoende individer som kan samverka med högre verkningsgrad i synkronicitet. Samhällets utvecklingsriktning och socioekonomiska klimat utgör den obevekliga domen över detta.

Man skulle kunna tro att om regeringen, politikerna, bankerna och företagen inte bara var korrupta så skulle allt vara bra, men faktiskt är också folket för "sin egen säkerhets skull" förblindat och förgiftat med kemiskt kontaminerad mat, fluorid och vacciner; Tja, skulle inte du vill veta om detta? Vilken typ av person skulle hellre låtsas att detta inte händer? Detta är stor förnekelse, den är av religiösa proportioner. Det är helt i avsaknad av rationalitet. Vad dessa människor ignorerar har befogenhet att krossa dem, men på något sätt tror de ändå att om de bara låtsas tillräckligt mycket att allt är bra, så är det inget att oroa sig för oavsett hur mycket omgivande bevisning som de tvingas ta intryck av. De bara vill inte, det är som vore de paralyserade i ett traumatiserande tillstånd av skräck.

Det finns fortfarande alldeles för många människor som vägrar att ifrågasätta eller undersöka världen omkring dem med en tydlig, logisk och rationell målsättning i sinnet. De vill inte veta. De flesta av dem är så gripna av rädsla för att veta den sanning som beskriver deras egen del i verkligheten att de blir helt förlamade i tanken, de kan därför inte heller utveckla sig och sitt eget tänkande som människor. De skulle föredra att lyssna på vad deras myndigheter säger till dem, oavsett hur absurt det är, snarare än att fråga eller att riskera att exponera bedrägerier som presenteras för dem som fakta. Skulle inte du vilja veta om någon ljuger för dig, då vet du ju att det föreligger uppsåt?
spiritualawakening2-326x159

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram