Ringar av guld

2015-01-28

Eftersom vem som helst med en intellektuell förmåga överstigande en femåring kan inse att en ren enskilt metallmyntfot som värdebas till en valuta innebär ett evigt transporterande av värdesäkrande metallen ifråga mellan de valutautställande enheterna, så inser också envar att detta i sig enbart syftar till att bevara penninghandeln och förhindra att det främsta syftet med betalningsmedlet skall vara handel med varor och tjänster.

Så med tanke på att Ryssland "uppfattar" sig vara under finansiell och ekonomisk attack från väst, finns möjligheten att de ackumulerar mer guld än vad de förklara officiellt till IMF. För trots allt så måste en övergångsmekanism till för att hantera risken för socialpolitisk destabilisering, dennas utseende i sin tur blir beroende av det rådande socioekonomiska klimatet. Vi värjer oss nästan för tanken hur detta kommer te sig här i den djupa IQ - tjälens Nord? Alla vill till himlen men ingen vill dö.

Detta är vad Folkets Bank of China (PBOC) har gjort under de senaste åren och det finns föga anledning till varför Ryssland inte skall anta denna kinesiska praxis, alltså att inte vara transparenta i detta avseende.

Den kinesiska regeringen har smyg ackumulerat stora mängder av metallen under de senaste åren och det finns ingen anledning att tro detta uppköp kommer att sluta under de kommande månaderna efterhand som geopolitiska och monetära risker intensifieras.

Västerländska centralbanker tycks religiöst drömmande om vad som kommer att ses som den katastrofala politik för gulddumpning, guldet ägs av befolkningar, tror folket som också tror att guldet har ett funktionsmässigt brukandevärde på marknaden. Gold Anti Trust Action Committee (GATA) har dokumenterat hur detta gjordes i syfte att undertrycka guldpriser, i ett försök att stödja och bevara tron på dollarn som reservvaluta. Guldet existerar ju trots allt i fysisk form även om värderingen är drömmar, medan drömbaserad digitalkonfetti - dollar - faktiskt är baserad på just bara drömmar - illusioner.

Redan nu så finns starka rörelser (det bor tyvärr i någon omfattning en Shylock i oss alla - det är därför det har kunnat gå som det har gått med världen) i hela Europa för att få nationellt guld lagrat på hemmamarknaden. De tyska och nederländska centralbankerna har nyligen rapporterat begäran om hemtransport av stora volymer av sitt guld som innehas av centralbanker i utländska nationer.

Det är också därför värt att komma ihåg att båda dessa länder har upprättat beredskapsplaner i händelse av fel på euron.

Vilket kokar ned till att i Sverige så har vi en banksektor vars storlek per capita, kan uttryckas som att vi har haft fred i 200 - år medan vi bakom en kuliss av alliansfrihet - a.k.a Bulvanismien - har medverkat till att ställa till krig för att kunna exploatera andra nationers välstånd och utarma deras befolkning, varför vi måste upprätthålla detta skuldslaverisystem till varje pris om inte hela samhällsstrukturen skall haverera.

God morgon

Eftersom vem som helst med en intellektuell förmåga överstigande en femåring kan inse att en ren enskilt metallmyntfot som värdebas till en valuta innebär ett evigt transporterande av värdesäkrande metallen ifråga mellan de valutautställande enheterna, så inser också envar att detta i sig enbart syftar till att bevara penninghandeln och förhindra att det främsta syftet med betalningsmedlet skall vara handel med varor och tjänster. 

Så med tanke på att Ryssland "uppfattar" sig vara under finansiell och ekonomisk attack från väst, finns möjligheten att de ackumulerar mer guld än vad de förklara officiellt till IMF. För trots allt så måste en övergångsmekanism till för att hantera risken för socialpolitisk destabilisering, dennas utseende i sin tur blir beroende av det rådande socioekonomiska klimatet. Vi värjer oss nästan för tanken hur detta kommer te sig här i den djupa IQ - tjälens Nord? Alla vill till himlen men ingen vill dö.

Detta är vad Folkets Bank of China (PBOC) har gjort under de senaste åren och det finns föga anledning till varför Ryssland inte skall anta denna kinesiska praxis, alltså att inte vara transparenta i detta avseende.

Den kinesiska regeringen har smyg ackumulerat stora mängder av metallen under de senaste åren och det finns ingen anledning att tro detta uppköp kommer att sluta under de kommande månaderna efterhand som geopolitiska och monetära risker intensifieras.

Västerländska centralbanker tycks religiöst drömmande om vad som kommer att ses som den katastrofala politik för gulddumpning, guldet ägs av befolkningar, tror folket som också tror att guldet har ett funktionsmässigt brukandevärde på marknaden. Gold Anti Trust Action Committee (GATA) har dokumenterat hur detta gjordes i syfte att undertrycka guldpriser, i ett försök att stödja och bevara tron på dollarn som reservvaluta. Guldet existerar ju trots allt i fysisk form även om värderingen är drömmar, medan drömbaserad digitalkonfetti - dollar - faktiskt är baserad på just bara drömmar - illusioner.

Redan nu så finns starka rörelser (det bor tyvärr i någon omfattning en Shylock i oss alla - det är därför det har kunnat gå som det har gått med världen) i hela Europa för att få nationellt guld lagrat på hemmamarknaden. De tyska och nederländska centralbankerna har nyligen rapporterat begäran om hemtransport av stora volymer av sitt guld som innehas av centralbanker i utländska nationer.

Det är också därför värt att komma ihåg att båda dessa länder har upprättat beredskapsplaner i händelse av fel på euron.

Vilket kokar ned till att i Sverige så har vi en banksektor vars storlek per capita, kan uttryckas som att vi har haft fred i 200 - år medan vi bakom en kuliss av alliansfrihet - a.k.a Bulvanismien - har medverkat till att ställa till krig för att kunna exploatera andra nationers välstånd och utarma deras befolkning, varför vi måste upprätthålla detta skuldslaverisystem till varje pris om inte hela samhällsstrukturen skall haverera.

God morgon

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram