Vägen till upplysning

2014-10-31

vara ljuset

Så här svarade jag för länge sedan på frågan om vad som kommer att hända framgent och vad detta har för syfte och kommer att få för olika effekter:

Vi är nu alltfler som ser det uppenbart ovillkorliga utvecklingsförloppet, så vi sammanfattar oss alltmer enligt följande som en växande allmän uppfattning - allmän medvetenhet.

Men eftersom frågeställningen var inlindad i skrivningen som korta frågor så tänkte jag att korta svar vore på sin plats.. Således :

Systemet, det finansiella inom den Anglozioniststyrda regleringsbanken och petrodollarhegemonin, kommer att haverera och allt kommer att bli till det bättre. Frågan är egentligen bara vilken väg som tillvaron tar sig till detta utvecklingstillstånd. Det beror givetvis på vilka aktörers intressen som kommer att verka styrande i vilken ordning och omfattning, i förhållandet mellan problemformuleringsinitiativ och handlingsfrihet. Men slutet är givet och mängden lidande som besparas, beror på oss själva och vårt eget engagemang.

Men USA får förr eller senare krypa hem till sitt väntande inbördeskrig - vilda västern - då det blir för rörigt, gissningsvis, att reda i för andra parter.

Europas centrala delar kommer att gå med handeln och den Euroasiska sidenvägen - axeln.

Bryssel och EU kommer att försvinna.

Sverige ligger avsides och kan därför komma få långvariga problem med att tvätta ur den Anglozionistiska rötan ur samhällskroppen, då vi dessutom kommer att få dras med ett otroligt dåligt internationellt anseende betingat av vad som har förevarit i och med detta zionistsystem.

...och ja det innevarande valutafinansiella systemet med pengar kommer att haverera, vad som blir det direkta konsekvenserna av haveriet för svenskt vidkommande beror ju alltså inte så lite på hur medveten som befolkning är i förhållande till tidpunkten för haveriet och vad systemets inneboende natur egentligen är för någonting. Fallets höjd är som omedvetenheten.

Mer specifikt då för den nuvarande situationen och det direkta innevarande geopolitiska läget :

Det ryska slutmålet: alltså för att rädda Ryssland från att dras med i det ovillkorliga haveri som betingas av det innevarande systemets inneboende funktion och natur inom bankhegemonin med SWIFT och IBAN, så måste BRICS avsätta USA från sin roll som världshegemon och upprätta ett internationellt fungerande system för handel med clearingsystem - bilaterala avtal grundat på anslutna nationella demokratiskt betingade transpararenta valutor utan för stort beroende av regleringsbanken och dess Anglozionistiska petrodollarhegemoni. Detta mål innebär en mycket längre, större och mer långsiktig satsning än att bara tvinga AZionistpaladinerna i Kiev till förhandlingsbordet. Bland annat innebär detta att Ryssland på lång sikt måste:

1) Tvinga européerna, för att skydda Ryssland, att till fullo avveckla det upprörande höga pris man betalar för att vara lydiga och tysta vasaller till den Anglozionisitiska petrodollarhegemonin och långsamt driva in en kil mellan USA och Europa. Detta eftersom den nu sönderfallande skuldhegemonins realekonomiska fundament annars ovillkorligen måste expandera för alltid.

2) Tvinga USA - vita handen (den effektuerande kraften för bankirmakten) - att erkänna att den inte har den militära styrkan att straffa eller, än mindre, påkalla "regimskifte" mot vem som helst som de inte gillar.

3) Uppmuntra Kina och andra asiatiska ekonomiska krafter att öppet stå med Ryssland och kräva - uppmärksamma befolkningarna - på att folkrätten måste respekteras även av länderna inom bankhegemonin och även om detta innebär ekonomiska belastningar.

4) Successivt ersätta dollarn med andra valutor i den internationella handeln och på så sätt bromsa finansieringen av de amerikanska skulderna som resten av planeten bjuder på genom sin användning av dollar som världshandelsvaluta.

5) Skapa förutsättningar för Latinamerika och Afrika för att kunna göra egna demokratiska val om deras egen framtid och ersätta det nuvarande imperialistiska ekonomiska monopolet av AZ - petrodollarhegemonin, genom fastställande av reglerna för relationerna mellan länder internationellt, alltså inte minst på grundval av ekonomiska betingelser.

6) Presentera en civilisationsmodell som öppet förkastar det innevarande AZ - finansekonomiskt styrda paradigm som skapar ett samhälle vilket drivs av och gynnar allt mindre och allt mer arroganta och själsligt outvecklade minoriteter.

7) På allvar öppet informationsmässigt utmana den aktuella "liberala" och "kapitalistiska" ekonomiska ordning som förkroppsligas genom den verkställande makten i "Washington Consensus" och ersätta den med en modell för social nationell och internationell solidarisk demokrati.

Allt ovanstående kan sammanfattas med: återinförandet av nationell suveränitet betingad av en ökad allmän medvetenhet.

Efter att han blev vald, nämnde Putin flera gånger att det behövs en ny slags suveränitet i Ryssland. Den ukrainska krisen, i grunden betingad av den mekaniska funktionen i det rådande systemet som ger överskuldsättningen, har tvingat honom att avslöja det verkliga slutmålet för hans agenda:.. återinförandet av nationell suveränitet för hela planeten, för att Ryssland skall få vara i fred. Detta eftersom det annars uppenbarligen hade varit betydligt enklare att kapa det innevarande systemets funktion...och vidare för att om Putin inte raserar hela hegemonin så kommer den bara att göra nya försök att haverera Ryssland senare genom sitt växande skuldsättningbehov.

...så blir detta en lång tågordning, som korta svar... och det kommer att ta många år, kanske årtionden, för att uppnå detta slutmål globalt.

Det kommer givetvis att gå dramatiskt snabbt förändringsmässigt i vår egen del av världen inom kort, vilket jag inte minst grundar på min och mångas personliga känsla av att det faktiskt ÄR, en närmast total inkompetens och oändlig arrogans hos dessa AZ -1% - are och deras politiska plutokrater som härskar över västvärlden, som kommer att fortsätta att accelerera denna sönderfallsprocess.

De vill helt enkelt inte släppa taget om det materiella tillflödet som de tror skapar den yttre bekräftelse som de vidare tror skall fylla dem med lyckokänslor, som ersättning för den tomhet som de uppenbarligen känner och därför ger uttryck för.

Den stora frågan blir nu alltså denna: kan det gamla Cromwellska AngloZionistriket följa det Rysk - Sovjetiska exemplet och raseras utan att utlösa ett massivt blodbad på sin väg ner? Oavsett detta med centralbankskontrollen i det senare?

Det kommer att finnas våld, helt säkert - men frågan blir till vilken omfattning? Men om vi kan undvika en global storbrand eller ens ett storskaligt krig så måste detta ändå betraktas som en framgång, detta eftersom det är när imperier kollapsar som de har blivit mest farliga, våldsbenägna och oförutsägbara.

Så avslutningsvis:

Många västerländska länder, precis som människorna i dessa länder, har frivilligt avstått sin suveränitet. Det är resultatet av den mekaniska innebörden av bankhegemonins inneboende natur och därmed dess utvecklingsriktning och med detta även systemets ovillkorliga politiska strategiska preferenser.

I ljuset av den förändrade informationsrörlighetsriktning som nu belyser verkligheten så både förändras utseendet på världen och världen utvecklas intensivt, och om det finns en aktör, vi vet alla vem..., inga poäng för AZ - gissningen, som vill bevara denna rådande unipolära hegemoni och rikta in allt från enskilda människor till organisationer enligt sin egen vilja, så kommer detta inte att lyckas, den slagplanen är nu istället uppenbart dömd och har kommit att misslyckas.

Ringens era är slut som sammanhållande - förslavande - kraft och boja för människor och samhällen och nyttotagarna av detta diktatoriska system kommer nu därför istället att eskalera sina alltmer infantila försök att rättfärdiga sina tidigare beteenden. Men vi vet vilka de är och vad de har gjort, med vilket uppsåt eller av oaktsamhet och förlåtelsen kan bara ges till den som söker den.

One Ring could not rule them all, one Ring could not find them.
One Ring could not bring them all and in the darkness bind them.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram