Vägen över tiden

2014-10-29

infinite-time-300x300

I den socialemotionellt hårdformaterade riket av kollektiv materialism befinner vi oss nu i det odefinierbara övergångsskedet mellan två mänskliga paradigm. Det materiellt betingade och det intellektuellt orienterade .

Detta materiellt värderingsgrundade - betingade - samhällssystem går mot sin ovillkorliga upplösning, som dels beror på konsekvenserna av en alltmer missljudande individuell kognitiv dissonans vilken utvecklar en växande allmän psykologisk ofärd, vars gestaltning tar sig alltmer uppenbart bizarra uttryck - och - dels av ett valutafinansiellt ekonomiskt systemskick som inte alls tar hänsyn till varken människan som del i ett alltmer belastat ekosystem eller sin egen aritmetiska dysfunktionella karaktär för långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i förhållande till de möjliga återhämtningstiderna och de reala organiska värdegrunderna.

Möjligen till överbryggning mellan dessa två utvecklingsskeden ligger i vår möjlighet att skapa en tillräcklig stark bärande bro av allmän medvetenhet för att leda över samhället till nästa fas, alltså utan att behöva falla ner så långt i ett funktionsmässigt strukturellt haveri av samhället så att vi måste börja om i princip från början igen materiellt - överlevnadsmässigt. Vilket givetvis därför blir det givna utvecklingsfientliga syftet hos de gamla vanliga systemkramarna. Alltså helst ett rejält krig eller något annat trevligt känslostyrningsskapande redskap för att vidmakthålla de rådande maktstrukturerna.

Överbryggningsprocessen till det allmänt intellektuellt grundade samhällsskicket, motverkas därför också till varje millimeter av framryckning för upplysning och den ökade allmänna medvetenheten, av de konservativa krafter som givetvis därför också nu verkar med full kraft på det kognitiva landskapets slagfält. Men med en allt mindre kontroll skall det väl tilläggas dock.

Ingen gång i människans historia har kampen om det allmänna medvetenhetens bastion varit mer tillspetsad än nu. För första gången finns det nu dock en verklig möjlighet att bryta det mönster av asymmetrisk informationsfördelning som har upprätthållit det materiellt grundade samhällssystemet hela den moderna människans historia och att nu nå en allmän utvecklingsnivå av medvetenhet, där vi byter fot till den allmänna emotionellt intellektuellt betingade för den vidare vandringen mot framtiden.

Vägen är vår om vi väljer att gå den i medvetenhet.

För vad är det mest grundläggande för människans existens?

Det faktum att medvetenhet existerar är vad som definierar människan.

Medvetenhet är mer grundläggande än den biologiska kroppen ur det mänskliga perspektivet, mer grundläggande än känslor, mer grundläggande än tanken.

Mest grundläggande är inte vad vi är medvetna om -utan det enkla faktum att vi alltid är medvetna.

I själva verket är själva medvetandet vår verkliga identitet - vi är vår medvetenhet i sig självt, den är vad som definierar oss som individer och människor.

Och vi måste därför alltid utveckla vår medvetenhet om vi inte skall dö en tynande tillvaro där omgivningen förändras.

Det är den eviga vägen och det är livets mening att utvecklas som människa.

I den socialemotionellt hårdformaterade riket av kollektiv materialism befinner vi oss nu i det odefinierbara övergångsskedet mellan två mänskliga paradigm. Det materiellt betingade och det intellektuellt orienterade .

Detta materiellt värderingsgrundade - betingade - samhällssystem går mot sin ovillkorliga upplösning, som dels beror på konsekvenserna av en alltmer missljudande individuell kognitiv dissonans vilken utvecklar en växande allmän psykologisk ofärd, vars gestaltning tar sig alltmer uppenbart bizarra uttryck - och - dels av ett valutafinansiellt ekonomiskt systemskick som inte alls tar hänsyn till varken människan som del i ett alltmer belastat ekosystem eller sin egen aritmetiska dysfunktionella karaktär för långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i förhållande till de möjliga återhämtningstiderna och de reala organiska värdegrunderna.

Möjligen till överbryggning mellan dessa två utvecklingsskeden ligger i vår möjlighet att skapa en tillräcklig stark bärande bro av allmän medvetenhet för att leda över samhället till nästa fas, alltså utan att behöva falla ner så långt i ett funktionsmässigt strukturellt haveri av samhället så att vi måste börja om i princip från början igen materiellt - överlevnadsmässigt. Vilket givetvis därför blir det givna utvecklingsfientliga syftet hos de gamla vanliga systemkramarna. Alltså helst ett rejält krig eller något annat trevligt känslostyrningsskapande redskap för att vidmakthålla de rådande maktstrukturerna.

Överbryggningsprocessen till det allmänt intellektuellt grundade samhällsskicket, motverkas därför också till varje millimeter av framryckning för upplysning och den ökade allmänna medvetenheten, av de konservativa krafter som givetvis därför också nu verkar med full kraft på det kognitiva landskapets slagfält. Men med en allt mindre kontroll skall det väl tilläggas dock.

Ingen gång i människans historia har kampen om det allmänna medvetenhetens bastion varit mer tillspetsad än nu. För första gången finns det nu dock en verklig möjlighet att bryta det mönster av asymmetrisk informationsfördelning som har upprätthållit det materiellt grundade samhällssystemet hela den moderna människans historia och att  nu nå en allmän utvecklingsnivå av medvetenhet, där vi byter fot till den allmänna emotionellt intellektuellt betingade för den vidare vandringen mot framtiden.

Vägen är vår om vi väljer att gå den i medvetenhet.

För vad är det mest grundläggande för människans existens?

Det faktum att medvetenhet existerar är vad som definierar människan.

Medvetenhet är mer grundläggande än den biologiska kroppen ur det mänskliga perspektivet, mer grundläggande än känslor, mer grundläggande än tanken.

Mest grundläggande är inte vad vi är medvetna om -utan det enkla faktum att vi alltid är medvetna.

I själva verket är själva medvetandet vår verkliga identitet - vi är vår medvetenhet i sig självt, den är vad som definierar oss som individer och människor.

Och vi måste därför alltid utveckla vår medvetenhet om vi inte skall dö en tynande tillvaro där omgivningen förändras. 

Det är den eviga vägen och det är livets mening att utvecklas som människa.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram