Ljuset är vägen är ljuset

2014-10-26

ljusväg

Gissar att följande mening är tänkvärd framgent ur ett svenskt perspektiv.

- Man kan bara tänka på sådana historiska paradigmskiften som Versaillesfördraget och i slutet av det ottomanska riket.-

Varför då? Jo:

Versaillessystemet efter WWI, var faktiskt redan ifrån början uppsåtligen ägnat att havereras, därav alltså inte minst de bekanta deltagarna Dawes och Young i kommittéväsendet kring detta Dawesplanen och Youngplanen, alltså kollapsen hade kommittéligan (Dulles, Wallenberg, Schacht, Young, Dawes, Ring) helt otvivelaktigt ifrån början redan föresatt sig att komma fram till, vilket ju också som bekant sedermera blev fallet. Detta för att sedan efter detta haveri, så skulle det alltså som numera bekant äro, införas ett nytt finanssystem, vilket det också gjordes 1931, i och med bildandet av Bank for International Settlements (Internationella regleringsbanken) och IMF vilka båda finns kvar ännu i dag.

Det hela förändras vid slutet -efter - av första världskriget genom att Bofors började tillverka kanoner på licens åt Tyska Krupp. Kanoner som sedan såldes över hela världen helt i strid mot Versaillestraktatet efter WW1. Den etiskt själsliga materiella kollektivismen planterades samtidigt in i människors medvetande i större skala, inte bara i det politiska livet, utan också i det akademiska livet där det tankegodset var avsett att växa och föröka sig in i medvetandet hos kommande generationer. Det egna fria tänkandet och den emotionella självförståelsen hos människorna skulle motverkas och helst helt elimineras. Den Tyska skolan med den nationalsocialistiska människan skulle utgöra normen.

I Dagens Nyheter 1944-11-25 så skriver Wilhelm Scharp en artikel som kanske kan ge lite ljus kring detta.

”Med förundran och beklämning ha många demokratiskt och nationellt tänkande svenskar följt denna skolas tillkomst och utveckling. Samtidigt som stor möda och kostnad nedlägges på att utreda förutsättningarna för en ny svensk skolordning, som skall bli grundvalen för våra barns uppfostran till effektiva och lojala samhällsmedborgare, i vårt fria svenska samhälle, ha samma personer som stått i spetsen för denna skolutredning - statsrådet Bagge -generaldirektör Holmberg och professor Erik Wellander – aktivt lånat sin medverkan till upprättandet av en av de mest effektiva och farliga centraler för öppen eller inlindad nazistpropaganda som tänkas kan.”

”Ha dessa herrar ens tagit del av den första satsen i denna för alla tyska skolor gemensamma och bindande programskriften?

Denna lyder ”Den tyska skolan är en del av den nationalsocialistiska uppfostringsordningen, den har till uppgift att i förening med andra folkuppfostringsmedel, men med de för den säregna uppfostringsmedlen, forma den nationalsocialistiska människan."

Erik Wellander styrde den svenska språkvården gen i princip hela förra åhundradet och medverkade - ledde - i flera nationella skolrefomer.

Lagar som stred mot principerna om varje människas eget moraliska ansvar baserat på det eget fritt tänkande - motverkande emotionell självförståelse - började dyka upp och slutligen accepterades dessa som både dygdiga och rättfärdiga. En bankhegemoni skapades. Ett inkomstskattesystem infördes och tillsammans med det, kom skattebefriade stiftelser till stånd med ett underliggande uppdrag av kontrollerande utbildning i skepnad av filantropi. Myndigheter började föröka sig. Statliga projekt och program visades upp överallt: Offentliga arbeten, social trygghet, välfärd, jordbrukssubventioner, Folkhemmet var en stor politisk och social befolkningsmässig materialistisk framgång, där väljare ivrigt utbytte sina värdefulla bitar av socialpsykologisk frihet för materiella ekonomiska fördelar. Dammluckan var vidöppen. Och nu idag eskalerar den psykosociala ofärden följdriktigt dramatiskt.

Ur Nürnberg Trials:

“For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company’s activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the production of artillery material, within and to a certain extent also beyond, the limitation established by the peace dictate”

Jag gissas att vid denna socialpsykologiska regnbåges (paradigm) slut så står det en kista med pengar - pengar i formen av drömbaserad digitalkonfetti.

Så att nu vara uppriktiga och ärliga mot oss själva är det största arbete som vi någonsin begå - utföra - och det tar aldrig slut eftersom vi aldrig kan bli fullkomliga. Och vi kan aldrig vara giltiga i förhållande till andra förrän vi är uppriktigt autentiska i förhållande till oss själva. Vi måste våga ifrågasätta våra egna känslors betingande grunder vid varje enskilt givet tillfälle.

Att vara äkta och uppriktig mot sig själv är att välja att bli accepterad som sig själv- med fel och brister - för vem man är och inte för vem man inte är eller vad man presterat i ett kollektivistiskt materialistiskt paradigm. Annars kan man aldrig bli uppriktigt accepterad av någon och då förblir man jagande efter någonting som aldrig kan uppnås. Man kan då aldrig nå emotionell eller intellektuell synkronicitet.

Om vårt intellektuella medvetande rör oss tillsammans med vår sanna och verkliga personlighet, då kommer äktheten förena oss med vår emotionella disposition. När vi väljer att befria oss från vår falska personlighet genom att vara autentiska - uppriktigt försöka att ifrågasätta grunderna till våra egna känslor - gör vi en investering i visionen om vilka vi verkligen är som människor. Vi lever då livet som bara vi är menade, efter bästa möjlighet. Autenticitet - omistlig vilja till självbetraktelse till självförståelse - är en hörnsten i att omvandla oss själva och i förlängningen världen. När vi åtar oss att leva ett autentiskt liv, ägnar vi oss åt att göra en banbrytande skillnad. Vi är själva källan till vårt kreativa uttryck, välvilja, släktskap och kärlek. Detta är det sannaste förverkligandet av livet. Vi måste kämpa men inte utan mening.

kampen

 

God morgon

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram