Välkommen ut ur dårhuset.

2014-07-22

Disintegration-Clean

Da Vinci sade: "Det största bedrägeriet människan drabbas av är från sina egna åsikter."

Om du är född i ett dårhus, och du vet ingenting annat, då är vansinne att du är normal. Det är fortfarande galet, men det är normalt galet som maskerats som förstånd. Välkommen till det globala folkhemmet, ett vanligt, typiskt, normalt, dårhus där civilbefolkningen bombas för att skydda dem från våld, barn svälter i en värld av överflöd, folk lånar pengar som inte finns och betalar ränta på det, gift är en form av mat och de intagna kan inte se hur omfattande de varit formaterade eftersom de är för upptagna med att se efter deras fotbollslag och titta på Allsång och matlagningstävlingar.

För att förstå vad som verkligen händer här och nu, måste vi koppla bort villkor som "sund" och "normal" eftersom de inte alls alls utbytbara; och vi måste inse att det som kallas "normal" nu är en avancerad progtammerad form av vansinne. När människor får detta till vettigt och allt faller på plats, då kan människor växa fritt igen, även om de får börja om med sig själva och sin självförståelse.

Försök därför heller inte att göra känslan av världen grundad på av att världen är förnuftig och därmed försöka räkna ut varför "intelligenta" människor skulle fatta beslut som orsakar daglig död, förstörelse, lidande och umbäranden. Världen är formaterad till enfaldighet. De styrande - därför inte ledande - är helt enkelt själsligt mycket outvecklade och fångade i Matrixen. De människor som fattar dessa beslut är som funktionsmässig konsekvens närmast galna och dementa, och det är därför deras handlingar är arga och dementa. har man bara en hammare som verktyg så blir alla problem till en spik. Allt går ut på egennytta, när det väl hamnar mellan skål och vägg.

Dessa områden av befolkningen som stöder dessa åtgärder och kan göra en rationell känsla av dem, är en förlängning av samma galenskap och demens. samma känslomässiga enfald. Vi kan lite förment kalla det för låg naturlig EQ.
Den ger enkel orsak och verkan. Världen är galen, eftersom de som styr världen och en stor del av befolkningen är i ett tillstånd av galenskap. Poängen är dock att de inte behöver vara det.

Så trots alla rasande ansträngningar från världens machiavelliska förespråkare, är mänskligheten på väg att vakna upp och kommer inte att somna om. Vi ser betydande informationsmässiga framsteg i att exponera den pågående brutala Gaza förintelsen, massuppenbarelse av chemtrails och andra neo-vetenskapliga övergrepp, de katastrofala effekterna av elektromagnetiska fält från olika källor, GMO-mat manipulation, global kontroll och övervakning, samt fronter och diversion som klart inducerar föresatser om globalt krig och militarisering av samhället.

Vi är hyfsat mätta... på allt detta nu, så det skapar inte rädsla, det skapar irritation och människor börjar därför själva söka efter felkällorna. Vilket faktiskt leder människorna till varandra, om än på det viset att de kommer till felkällan ur olika perspektiv av problemformulering. Så allt blir ett i ring och går runt.
Allt landar därför i den globala Anglozionistiska bankhegemonin, var monopolära makt nu faller sönder.

Låt därför inte alla dessa regisserade händelser och skenbara tävlingar av ideologi kasta dig själv på den intellektuella soptippen. Det finns ingen rimlig nivå längre på detta och deras villkor, och berättelsen för massorna är bara än mer uppenbart stark propaganda.

Man ska inte ens lyssna på den polariserande propagandan, förkasta den helt. Lita på ditt hjärta och alternativa källor till information, sådan information som du söker upp själv, som du tycker stämmer med vad som utvecklar - vidgar och fördjupar - din förståelse för dina omgivande perspektiv på logiska - rationella - grunder. Alltså vad som du tycker - upplever - känner - utvecklar din förståelse för omvärlden, din och andra människors situation. Det som är upplysning, som gör att du själv kan skapa vidare ledning och upplysning - som ökar din medvetenhet om allt.

Deras - den monopolära maktens - enda vapen är vårt samtycke, genom att vi ger efter för deras lögner. Desinformationen tjänar därför flera syften, det mest försåtliga av dessa syften är att införa ditt eget tvivel på din egen uppriktiga känslomässiga övertygelse, om din grundläggande uppfattning av verkligheten och av vad som egentligen är självklart för dig. Där började en gång den kognitiva formateringen av dig. Att få dig att börja tvivla på dig själv och att få dig att sluta vilja vara ärlig och uppriktig mot dig själv och dina egna känslor. Att hålla mass - sinnet i schack är absolut nödvändigt för deras program av social kognitiv formatering.

Varför? Jo, för om vi vaknade till en sanning som beskriver verkligheten skulle vi omgående avsluta vår medverkan och / eller resa oss och störta dem. Och de vet om detta. Så underskatta aldrig hur stor eller omfattande som denna sociala kognitivt formaterande planering sträcker sig, eller vilka - hur många områden som innefattas av denna planläggning som bygger på den enskilda nyttomaximeringen.
Människan är betydligt mindre själsligt utvecklad än vad många tror, så utrymmet till förbättringar gör att framtiden ser ljus ut.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram