Rose, sin & bad 2,013

2013-12-29

Fascism.

Förra året prognosticerade jag uppvaknandet 2.013, en period som påminner om början på det första stora uppvaknandet som gav den intellektuella, filosofiska och andliga ammunition som antände tiden för Gustav III, men som sedan påpassligt gömdes bakom ekonomisk rök och speglar av den finansiella makten. Detta "uppvaknande" har nu återigen börjat. Under hela 2014 och därefter kommer du att höra väckarklockan ringa allt högre. Signalen kommer att vara både hög och distinkt.

Under år 2013 så bevisade Sanningsdepartementen i Rose, sin & bad sin extrema inkompetens med en oändlig rad av offentliga misslyckanden. Från uppenbara lögner från regeringen, till pensionssystemet, stödjande av den sedemera avvärjda attacken mot Syrien och i slutändan till den katastrofala verksamheten med det militärindustriella komplexets verksamhet. Det naturliga ledarskapet hos våra politiska ledare var överväldigande. Vilket opinionsundersökningar visar på så vis att en majoritet av medborgarna registrerade nivåer av närmast hån och förlöjligande som saknar motstycke i modern Svensk historia. Människor ser alltmer att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och att demokrati som begrepp därför till sin innebörd är förvanskat bortom all rim och reson.

Men detta fenomen är inte alls begränsad till Sverige, tyvärr snarast tvärt om. Runt om i världen, har medborgares misstro blivit till ett universellt förakt för inrotade politiska partier vars drakoniska åtstramningar och straffande genom den ekonomiska politiken har kastat miljoner människor i fattigdom och som har drivit miljontals demonstranter ut på gatorna. Inbördeskrig, inre oroligheter, uppror och revolutioner är bara några av de kort som delas av en alltmer ilsken allmänhet som har förlorat allt och har inget kvar att förlora.

Kommer makthavarna hör väckarklockan? Eller kommer de att försöka slå bort det och dränka det i medial förledning? Antingen de hör signalen eller ej, så är rörelsen nu ostoppbar. Det kommer att bli en kamp. Vad innebär det? Där kommer det att tas den största tributen? Kan protester och störningar skapa den morgondagens fred och vidare upplysning som kommer att leda till genombrottet i det stora uppvaknandet 2.014?

Pensionärer utgör nu det snabbast växande användarsegmentet av sociala medier och under det kommande året så kommer vi att se detaljhandel, affärs, politiskt, hälso-och underhållningsindustrin utveckla aggressiva strategier för att förverkliga den robusta ekonomiska potentialen i att engagera pensionärer. Men de väcker samtidigt den drake som ännu sover men de kan inte låta bli att väcka den, för de har inget val.

Släkten följa förvisso släktens gång i psalmen, men man glömde där att nämna att ledning varierar när frågeställningar i sak verkar ledande.

Oavsett hur politiker med sina presstituerade medier försöker förlöjliga det, eller hur polariseringstrollen i de internetbaserade medierna beskriver det, så är sakfrågebaserad "populism" en megatrend som sveper över Europa, och den kommer snart att sprida sig över hela världen.

Fast i långvarig recession, äcklade av korrupta politiska partier och tvingade att följa EU, ECB och IMF i dikterad åtstramning, så kommer ”populistiska” rörelser försöka återskapa länder identitet och självbestämmande och bryta sig loss från euron och Bryssels dominans. Dessa rörelser är skapade nerifrån den breda befolkningen för att bort de styrande partierna och bygga upp nya politiska plattformar baserade på en ökande allmän politisk medvetenhet. Dessa otaliga infiltrationsförsök som maktens paladiner bedriver är därför nu också dömda att misslyckas i sina enfaldiga polariseringsförsök.

Det missnöje som nu finns med one-size-fits-all Euro - Union - formeln, är så djupt att galna ”populister” öppet förväntas få cirka 25 procent av platserna i Europaparlamentet i valet nästa år. "Vi löper den stora risken för att få det mest" anti-europeiska Europaparlamentet någonsin" gnölade Italiens premiärminister Enrico Letta trumpet härförleden. Ökningen av ”populism” är i dag den viktigaste europeiska sociala och politiska frågan," tillade Mr Letta. "Att bekämpa populismen, enligt min mening, är ett viktigt politiskt uppdrag i dag - i Italien och i andra länder." Att adressera sakfrågor är det uppenbarligen inte.

Även som Sveriges totala personliga förmögenhet nu svävar ovanför en rekordnivå, så är detta underblåst av aktiemarknadens egna rekordnivåer för att givetvis inte tala om att det som av en händelse råkar vara på det viset att både bopriserna och bolåneskulderna är historiskt höga. Det råder finansiell hyperinflation helt enkelt och denna måsta växa för alltid.

Detta innebär att livet för det växande antalet ickefinansiellt deltagande i Slavlandien blir mer desperat. I dagens plantageekonomi - som drivs av den nedersta radens behov av multinationella företag och moraliskt prostituerade åtstramningsbenägna regeringar – så gäller att fler lågbetalda jobb och kortare arbetstid konstrueras för att undgå företagens ansvar för att ge fördelar, vilket gör det svårt för de fortfarande arbetande och alltmer fattiga, en grupp som nu även omfattar skuldtyngda och undersysselsatta akademiker och pensionärer samt givetvis den traditionella icke finansiella underklassen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram