Lyckotalet 13 är döden.

2013-12-24

13 års lyckad utvckling

God Jul!

Vi lever nu genom dödsryckningarna av ett City of London baserat petrodollarimperium - enskilt kontrollerat kreditbaserat system, där en gång solen aldrig gick ner, nu går den ner för alltid.

För de människor som förstår vad denna skuldförgiftning som sker är för någonting, så är processen likt den omtalade att bli instängd i en taxi där taxametern är på och Taxin bara kör på i en oändlig fart. Vi kan inte komma ut och vi kommer inte heller att kunna betala när räkningen väl dyker upp till betalning.

Den dubbelhet i agendan som finns och de rena lögner som förmedlas från regeringen och deras presstituerade för att skydda systemet, dessa blir allt mera uppenbara, oavsett hur hårt än dessa PR strateger och presstituerade anstränger sig. Det finns alldeles för många av både skäggmumlande apologeter och lögner för att få plats att räkna upp alla här.Gynnsamma prognoser för ekonomin är givetvis bara grymma skämt för alla, men nu särskilt för de redan utsatta.

Landets makthavare påstår att ekonomin inte längre är inne i skogen och faktisk är på väg, att återhämta sig från den värsta ”lågkonjunkturen” sedan 1930-talet. Ingen med ett IQ högre än rumstemperaturen, eller minsta förmåga att se någonting alls utanför den egna stinkande stolgången, skulle egentligen tro på detta.

Bilden beskriver utvecklingsriktningen sedan att antal år tillbaka [år 2000]. Men nu är det jul så tomtarna på loftet får regera ytterligare en kort tid. Men på tal om tomtar och troll så drar vi därför också detta vidare på detta tema, poängen framgår på slutet varför alla har del i verkligheten. Så häng  med nu!

Tretton i Kabbalah är lika med Döden, det vill säga kort 13 i Tarot.

Tarotkorten är nycklarna i Kabbalah. Och detta är naturligtvis nära nog rena dumheter, som härstammar ur något som fordom kallades en hemlig judisk vishetslära där människan förmenades att kunna förstå världsordningen och att kunna nå guds närhet, men som givetvis i själva verket alltså inte var någonting annat än ett vanligt simpelt beräknat medel för makt.

Detta utvecklades till att de invigda ur bibeln kunde utläsa allehanda förborgade kunskaper genom att räkna ut olika bokstävers talvärden, accenttecken i den massoretiska texten, vilka sades ha en alldeles särskild, viktig och hemlighetsfull betydelse. Alltså ingenting annat är rena fokusförkjutningar för att undandra intresset ifrån att bibeltexten skulle tolkas i sina andemeningar, så som var tanken ifrån den som skrivit texten.

Kort 13 betyder död och pånytt födelse, d.v.s att något gått under eller avslutas samtidigt som något nytt kommer ta vid. Det är väl ungefär det som numera populärt beskrivs som ”The New World Order” syftar till att göra. Att bygga upp en ny värld, medelst en del krig och umbäranden av olika slag. Rök och speglar hyllar enfaldens mylla.

För övrigt så har Illuminater och frimurare förvrängt Osirismysteriet, som obeliskerna är symbol för, alltså fallosens frånvaro i det att Isis aldrig återfinner denna, och att Osiris därmed även bildligt beskriver det esoteriska budskapet att Osiris blivit så andligt ren och vis och att han frigjort sig från sina sexuella behov, att han inte längre behöver inkarnera.

Detta till att vara indelade i just 13 segment (=frimurarobelisk) från att egentligen vara indelad i eller kopplad till talet 15. Detta för att istället symbolisera ”The New World Order”. Så det är inte ens rätt symbolik egentligen, utan uppenbarligen rök och speglar skapade av ganska enfaldiga illusionister.

Osirismysteriet innebär förenklat att den populäre guden Osiris blir först mördad av sin avundsjuke och missunnsamme bror, och sedan styckad i femton delar och kastad i Nilen.

Allt enligt den gängse historiska beskrivningen om kampen emellan den goda insikten och den omättliga girigheten och avundens ha begär.

Osiris fru Isis, som i detta utgör bilden av kärleken letar rätt på alla delar utom penisen, som obelisken alltså är symbol för.

Kort 15 i Tarot heter Djävulen, och utgör symbolen för materialism, bundenhet, egoism och sexualitet. Kort 14 i Tarot heter Alkemisten, som symboliserar balans, harmoni, andlighet och visdom, han som behärskar de kosmiska principerna.

Den esoteriska betydelsen av Osirismysteriet är alltså att Osiris blivit så andligt fullkomlig och vis och att han därvid har transcenderat sina sexuella behov, att han inte längre behöver inkarnera. Vilket i en något mera dagligt vetenskaplig betraktelse skulle kunna beskriva som att komma till vissa insikter.

Osiris var en av den mest centrala gudarna i egyptisk mytologi, son till Nut och Geb, make till Isis, fader till Horus, bror till Set.

Osiris bildade tillsammans med sin hustru och son en central treenighet i den egyptiska gudaskaran. Ursprungligen var Osiris en fruktbarhets- och sädesgud men liksom många andra egyptiska gudar ändrades hans funktion med tiden. Osiris personifierade pånyttfödelsen och berättelsen om honom utgjorde en förebild för de viktiga egyptiska begravningsriterna.

Osiris avundsjuke bror Set lurade alltså först in Osiris i en blysarkofag och lät sedan kistan sjunka ned i Nilen. Denna kista sköljdes i land intill staden Byblos där den fångades upp och till slut helt omslöts av en tamarisk växt. En lokal regent, som höll på att uppföra ett nytt palats, lät hugga ned trädet ifråga och dess stock blev så en pelare i palatset. En bildlig och dold symbolik för resultatet av girighet och avund.

I sin sorg och sitt sökande efter maken hade gudinnan Isis tagit anställning, som amma åt kungens barn, och när hon till slut fått reda på var hennes make fanns, fick hon tillstånd att föra kroppen med sig. Hon lyckades återföra honom till livet genom sin magi och försökte tillsammans med sin syster Neftys gömma sig undan den illasinnade Set, bland Nilens papyrusvass.

Set upptäckte dem dock tämligen snart, och för att vara på den säkra sidan så lät han denna gång stycka Osiris i tretton delar (femton enligt egentliga uppgifter), bitar som han sedan spred ut över hela Egypten.

Isis och Neftys lyckades efter flera år av sökande återfinna alla bitarna och lyckades dessutom sätta ihop dem igen. Guden Ra lät Anubis och Thot balsamera kroppen och på så sätt skapade de den mumien.

Denna gång lyckades emellertid Isis blåsa liv i sin make,och dessutom hålla sig gömd till dess hon hade blivit gravid.

När Osiris åter igen dog så utsåg de andra gudarna honom till kung i underjorden Duat med titeln Neb-er-tcher, (ungefär: ”Härskare över den yttersta periferin”). Där vägde han de dödas själar mot Sanningens fjäder, varpå de antingen tyngdes ned av synd och slukades av Ammit eller lyftes upp och sändes till Aaru.

Vilket konkluderar detta lilla epos med sensmoralen att sanningen alltid blir verklighet till sist

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram