Verklighetens lagar.

2013-11-24

retuscheradverklighet

Aritmetiken är absolut. Ingen omfattning av politisk poserande eller skuldunioner kan övervinna matematikens sanningar.

De flesta människor kan inte tänka sig en ekonomisk kollaps. Normalitetens fördomar är vanliga och förvrider förväntningarna, särskilt inom områden utanför personlig kompetens. Om någonting inte hände igår eller förra månaden eller under en människas livstid, då kommer många människor anse att konsekvenserna är "omöjliga".

De som kan tänka sig sådana händelser kan försöka övertyga andra, men att vara evangelist kan vara frustrerande och oftast fruktlöst. De flesta som försöker, ger upp och blir istället mer produktiva för att flytta sina ansträngningar till att skydda sig själva och sina familjer.

Spanien, Grekland och ett växande antal länder har färre möjligheter än andra att skjuta upp sin förestående yttersta kollaps. Men dessa och USA är ändå föremål för samma regler för aritmetik. Den amerikanska finansekonomin kanske kan böja reglerna lite längre via kvantitativa lättnader, men USA kan inte undvika grundläggande och oföränderliga matematiska relationer. Kvantitativa lättnader kan kanske sparka burken ytterligare någon bit längs gatan, men det finns en vägs ände. Det är därför inte en lösning och det gör saken värre. Det kan förlänga tiden något till slutet, men det ger en större och mer smärtsamt kulminerade händelse.

Förmodligen det sista regelbundna läsare på denna webbplats har som behov är ytterligare bevis till stöd för en kommande politisk och finansekonomisk kollaps. Jag ber om ursäkt för ännu en artikel om detta ämne, men nyare läsare måste förstå vad som kommer och vi måste göra vad de kan för att skydda sig själva och samhället.

Det politiska haveriet är oundvikligt och med det någon form av samhällsdepression. Depressionen kommer av många upplevas som mer smärtsam än den så kallade stora depressionen som inträffade för åtta decennier sedan. Det finns flera skäl till varför. Det primära skälet är vårt ömsesidiga beroende av varandra. I en funktionell ekonomi är arbetsdelningen bra. Denna specialisering och handel med varandra har gjort våra liv enklare och rikare än de annars skulle ha varit.

När en sådan ekonomi blir dysfunktionell, så förändras allt. Handeln minskar, eller i händelse av en finansekonomisk kollaps, så upphör den nästan helt. Det ömsesidiga beroendet och specialiseringen som bidrog till vår höga levnadsstandard upphör då och blir bara obetalbara skulder. Handel i detta avser alla typer av handel. Det gäller naturligtvis den internationella handeln, men går utöver kläder och elektronik från Asien. Inrikeshandel kommer att lida, tro inget annat.

För åttio år sedan var vi mindre välbeställda, men också mindre beroende av marknader för att skapa våra varor och tjänster. Vi var mer självförsörjande. En större del av befolkningen bodde på landsbygden och var agrara. De odlade sin egen mat, gjorde sina egna kläder, visste hur man reparerar saker, etc. Idag är vi beroende av fungerande marknader för att tillgodose vårt sortiment av behov.

Denna specialisering är ett av de främsta skälen till att vi är rikare, men det är också en belastning i händelse av en finansiell eller ekonomisk kollaps. Hur skulle de flesta av oss kunna äta om livsmedelsbutiker inte hade ett lager? Skulle du kunna reparera en sen modell av någon bil? Utan bensin, hur skulle vi komma någonstans?

Det är frågor som dessa, varav de flesta inte kan motsvaras av dagens specialiserade generation vilket kommer att göra en ny stor depression hårdare än den som upplevdes för åtta decennier sedan, när människor var mindre bemedlade men också mer självständiga.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram