2 have CN 2 B

2013-10-30

C U

Den politiska teater som gäller för styrning i Rosenbad avslöjar den djupa nivån av okunskap som bär upp detta imperium av skuld i dess förlängda dödsryckningar.

Okunnighet om fakta, okunnighet om matematik, okunnighet om historien, okunnighet om verkligheten, och okunskap om hur okunniga vi har blivit som en nation, har försatt oss i en situation som garanterar en episk ekonomisk höst.

Det är nästan som om vi uppskattar att vi vältrar oss i vår okunnighet, som en fet lat sugga i ett hål med lera. Den reala ekonomiska diktaturen kan behålla sin makt, kontroll och enorma orättfångna rikedomar eftersom deras lydiga regering har utbildat mentalt livegna människor som är för okunniga för att inse de självklara motsägelserna i den propaganda som de översvämmas av från statskontrollerade medier på daglig basis.

Nivåerna av okunnighet är episka, multidimensionella och skiftande. De genomsyrar all utbildning, inkomster och professionella strukturer. Stanken av okunnighet har lägrat sig som kemiskt bedövande giftig smog över vårt land, som till olika beståndsdelar och omfattning har valt tröstande okunnighet framför förbryllande kunskap som kräver eftertänksamhet.

De mer förstående människor, som utgör den styrande klassen i det här landet, undviker målmedvetet att fakta förmedlas och att verkligheten beskrivs, eftersom ett bibehållande och förbättring av egen rikedom och makt, är beroende av människor som inte förstår vad de förstående uppenbarligen har kunskap nog att förstå.

De övriga vältrar sig i sin okunnighet, som deras främsta livsval, livspussel, oro för äktenskap eller föräldraskap, skapar ett bristande intresse för att försöka förstå och de gömmer sig därför hellre bakom det ursäktande korset av att vara offer och skyller på andra för sina egna misslyckanden.

Alla föds okunniga och vägen till medvetenhet och kunskap finns i att läsa och att tänka efter. Både rika och fattiga är idag fria att läsa och tänka själva. Regeringen, fackliga lärare eller en organisation är inte längre nödvändiga för att uppnå kunskap. Det kräver hårt arbete och att hålla fast vid uppfattningen om att förbli i uppsåtligt skapad okunnighet är att förbli dum.

Om man då skiljer på vad som kan utgöra den konstitutionella grunden för ett land och en nation, så är det ju på det viset att det kan bara vara antingen geografisk yta - Terra, eller så är det folkstam - nation - blod -sangre. Något av dessa två begrepp ligger som bärande grund för statsskicket. Två gånger under modern tid så har idén om sangre - blod -folkstam - spelat en geopolitisk roll under modern tid, gissa vilka...det är nämligen samma mynt med två sidor.

Så geografisk nationalism är inte detsamma detsamma som folkstambetingad nationalism - vilket ju per definition är rasism. Det ena gäller en geografisk yta och det andra gäller indelning av människor på biologisk, etnisk eller religiös grund, att göra skillnad på människor för att kunna behandla dem olika. Så den geografiska nationalismen blir givetvis omgående kidnappad som argument av den människoindelande nationalismen. Varför?

Jo för att fungera och för att inte behöva stå med argumentet att "vi - utvalda - skall bestämma för att vi tycker så", så måste också rasist- folkindelningsidéerna alltid byggas att det istället finns en motpol, en polarisering, vilken man opinionsbildningsmässigt anser - uttrycker - sig motarbetad och hotad av och kan bekämpa - verka emot. Alltså, detta kräver inte alls sällan skapandet av en yttre fiende för att skapa sammanhållning och sympatier inuti och för den egna gruppen. Bipartisan politik, eller polariseringstramsande som jag brukar uttrycka detta.

Att nazism och nationalzionism är olika sidor av samma mynt skapade av samma intressen, utifrån behovet för existensen som polariseringskuliss? Framgår för envar. Cui bono

I detta gäller precis alltså som Lenin så förtjänstfullt uttryckte saken, att den bästa oppositionen är den som man kontrollerar själv.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram