Fedrägerier.

2013-10-26

000000

Allt fler människor vaknar och förstår vad som sker omkring oss, som en konsekvens av detta så måste graden av förledning - indoktrinering hela tiden öka. Men någon gång kommer detta till en brytpunkt och på tal om brytpunkter så är just detta ett begrepp som adekvat kan beskriva någonting just nu.

De flesta som läser det som jag skriver, vet ju att det förekommer konstiga ord som exponentialfunktion och skuldmättnadspunkt, mest avseende det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet inom BIS och IMF. Om vi då kopplar ihop begreppet exponentialfunktion med med begreppet brytpunkt, så kommer vi strax fram till en tanke värd lite extra tid.

Nu har alltså redovisningen av den amerikanska penningmängden vidgått skalförändringar - nämen, det var väl lustigt - som vore det av någon slags slump. Detta gäller alltså x- skalans mått för tid för dessa blå diagram, som i nedan och som återkommer då och då.

Tydligen var avsikten här att försöka göra tillväxten i USA:s penningmängdsökning till att inte längre verka vara "exponentiell". Det är en omöjlig uppgift. Även i sin nuvarande form, är det uppenbart att vi fortfarande ser en exponentiell funktion, men (i denna skala) helt enkelt inte så extrem - eller skrämmande, som när den mätte decennier. Men man tar vad man har, som Kajsa Varg sade, detta gäller även penningvärdevårdare - förtroendebevarare.

Men att man sträcker ut vågen ännu längre över tid för att dölja den exponentiella explosionen i amerikansk penningmängd är dock medvetandemässigt självförstörande som åtgärd, det utgör en informationsmässig brytpunkt. Om man går från att mäta ett ekonomiskt fenomen över årtionden till att mäta fenomenet i månader, då döljer man inte det faktum att "något stort" har hänt / händer - man annonserar då istället detta i medvetandet hos människor som befinner sig i det minsta tillstånd av uppvaknande.

För den övriga delen av befolkningen som är proppmätt och välbedövad, så gäller naturligtvis fortfarande att visande diagrammet nedan, för något av dessa offer (i någon form) - och även att förklara dess betydelse - inte sällan innebär att du kan lika gärna visa dem en målning av en isbjörn i en snöstorm. De kommer att se någonting alls.

Det finns bara en uppenbar parallell för kulturvetenskaplig galenskap i djurriket: Lämmeln. Den enda "verklighet", som den kulturellt sinnessjuke lämmeln är kapabel till att begripa är att följa resten - den breda massan.

Det är här vi ser tydliga bevis på den endemiska hjärntvätt som skapas av MSM. Människan är inte lämlar. Vi föds inte kulturellt sinnesjuka. Vi har (förmodligen) aktiva, kognitiva hjärnor.

När man förklarade för oss (teoretiskt) så att vi innebördsmässigt insåg att alla exponentialfunktioner måste sluta i (över tid) implosion / explosion och då vi presenteras för ett diagram som visar en särskilt extrem exponentialfunktion (den monetära basen av den amerikanska dollarn); så förstår vi att att den amerikanska dollarn ska explodera till värdelöshet - snart. Alldeles oavsett om denna dollar är kreditbaserade eller inte, alltså om principalen är skuld. Vilket vi naturligtvis vet och därför även vad detta för med sig i form av en ackumulerad räntekostnadstillväxt. Men det är ett annat perspektiv på samma sak.

När en kännande vuxen inte kan förstå ett enkelt koncept, påkallas ingen uppmärksamhet av något som illustreras med en entydig bild. Detta trotsar rationell förklaring - annat än hjärntvätt. Faktum är att kärnan i hjärntvätten är att "stänga av" hjärnan hos dess offer.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram