Att tro eller att veta.

2013-09-18

3916_487443194611197_438547207_n

En bra människa, ledare eller regering försöker göra människor oberoende och stabila. De som ständigt påminner dig om att du behöver dem för att överleva, har alltid något att vinna på ditt beroende.
För första gången i mänsklighetens historia, så har den vanliga människan all nödvändig information för att undersöka och definiera de verkliga förtryckarna som ligger bakom människors underkuvande. Beskrivningen av verkligheten finns på våra fingertoppar, bokstavligt talat, och det är allt vi behöver för att nå ut och ta tillbaka makten över våra liv.

På grund av den decentraliserade horisontella karaktären av information som flödar genom alternativa webbmedia, har vår förmåga att generera motstånd mot organiserad elitism aldrig varit större. Det innebär dock också att insatserna aldrig har varit högre. Den etablerade makten hos människorna bakom bankerna med sina politiker och media, förstår mycket väl att deras kriminalitet nu syns tydligt, och att de så småningom personligen kommer att bli föremål för folkets vrede. Nästa kamp kan mycket väl vara den sista för dem.

Deras agenda må vara aldrig så gammaldags, men den taktik som de använder kan alltid tillämpas på en större och mer fruktansvärd skala, och de spelar därför alltid inom riket av känslor på den spelplan där människor är irrationella. Inte bara kommer de där att bedriva de allt mer hotfulla distraktioner som krävs för att ockupera uppmärksamheten hos allmänheten, de kommer också att försöka posera som ledstjärnor i mörkret som de själva har skapat. De kommer att gömma sig bakom breda generaliserade målgrupper för polarisering, tillverkade proxyföregångare, märkesvaror, sex, färdigförpackat som i mediala butiker för franchise-kaffe i varje gathörn av människors kollektiva medvetande.

Terrorister, förrädare, politiker, sabotörer, oavsett vilken etnisk grupp som råkar vara mest bekväm just nu; den som är lättast att presentera som ett polariserande mål för skapa vår planerade illvilja kommer att hamna i blickfånget. Falska hotfulla fiender kommer att rullas ut till beskådande som en ändlös buffé av mardrömmar för att skapa irrationell känslostyrning.

Problemet nu för USA är att vapen inte kan skapa annat än fysiskt förtryck och att kreditsystemet inom petrodollarhegemonin BIS och IMF, har passerat skuldmättnadspunkten. Vapens förmåga att etablera förtroende har aldrig varit lägre och denna förmåga kommer i ljuset av verkligen att försvinna helt.

Detta innebär dock att petrodollarhegemonin måste expandera för motverka stagflationen inom sig för att inte stagflationen skall få för havererande effekter på "exempelvis" den amerikanska ekonomin. Vilket stagflationen naturligtvis får ändå.

Det hela går nu därför ut på att ur det utrikespolitiska ekonomiska perspektivet betraktat, alltså vad som egentligen är - i verkligheten - ut på att förhindra sviterna av free-rideeffekten, vilket är "vådan" av att vara världshandelsvaluta - i.e. skapa de kreditpengar som alla måste använda för sin handel med varor och tjänster.

Petrodollarhegemonin måste försöka se till att inflödet av dollarvaluta inte skall drabba USA lika hårt i form av finansiell inflation och att de finansiella inflationseffekterna istället fördelas ut över en allt större finansiell geografisk ekonomisk yta för dollarvalutan. Alltså att försöka ordna så att de finansiella marknaderna på andra platser än i USA inflateras av det ökande överutbudet av dollarvaluta, som uppstår när handeln i petrodollar minskar.

Någonstans så måste överskottet på dollarvaluta absorberas och det får inte bli I USA. Det gäller att hålla realiseringen av värdet på obetalbara krediter i bankernas balanser borta från USA så länge som möjligt.

Skapandet av dollarvaluta som reservvaluta, både medger och skapar dessutom naturligtvis ett ökande underskott i handelsbalansen för USA, alltså ett växande importberoende, detta eftersom det sammanlagda ackumulerade valutavärdet efter den nationella amerikanska skuldmättnaden ( t.ex. ungefär 1971...) allt mindre, på naturlagsmässiga grunder har kommit att beskriva relationen till värdet på den inhemska ekonomiska situationen i USA, vilken som bekant grundas på ett nationellt enskilt kontrollerat kreditbaserat finansiellt system för handel med varor och tjänster.

Så det är inte det att USA inte tjänar på detta med expanderande geografiska konfliktzoner för petrodollarhandel, USA verkligen måste för att inte kollapsa, se till att inte den globala handeln med dollarvaluta minskar och skapar ett överutbud av dollarvaluta (fallande dollarvärde) på valutamarknaden eftersom USA är realekonomiskt importberoende.

Jag behöver väl knappast poängtera dollarvalutans betydelse för det internationella kreditbaserade banksystemet inom BIS och IMF och dess krav på en evigt ökande skuldsättning.... och lustigt nog så är faktiskt det politiska nationella ansvarstagandet i Sverige, exakt omvänt proportionellt emot just denna betydelses storlek.

En bra människa, ledare eller regering försöker göra människor oberoende och stabila. De som ständigt påminner dig om att du behöver dem för att överleva, har alltid något att vinna på ditt beroende.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram