PrecisioneRing

2013-08-20

304417_487102514645265_2037187406_n

Föräldrar älskar inte sällan sina barn och vill därför barnens väl, denna vilja grundar sig alltså i känslan för barnet. Ordet korruption kommer från latinets corruptio vilket betyder ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’ eller ’bestickning’.

Politisk korruption är när politiska förtroendeinnehavare använder sina av samhället lagstadgade befogenheter för privat vinning.

Förekomsten av korruption grundas rent praktiskt inte sällan i organiseringen av samhället i offentlig och enskild verksamhet, alltså i brytpunkten mellan individens intresse, vilket givetvis är beroende av den individuella själsliga utvecklingsnivån och vad som utgör ett allmänt samhälleligt altruistiskt intresse. Det är när dessa två intressen möts, bryts mot varandra och sedan sammanblandas som korruption uppstår. Korruptionen föds i punkten när enskilda intressen kommer att dominera vad som kan uttryckas som allmänna intressen, där ligger källan ur vilken korruptionen springer. Makt får därför aldrig ges till den som söker den om makten inte skall bli direkt allmänt kontraproduktivt verkande.

Som när en handläggare på migrationsverket tar en muta av en brottsling, vilken i sin tur har sin egen nyttomaximering som syfte, så sätter handläggaren sina privata intressen, att tjäna mer pengar, före syftet med sin offentliga roll att handlägga migrationsärenden med samhällets bästa som mål. Politisk korruption kan också förstås på detta sätt, en politiker kan ha både privata och offentliga intressen men dessa får inte blandas.

Demokrati är - innebär dynamiken i den allmänna medvetandetillväxten i samhället i förhållande till den ledande medvetandenivån, alltså strävandet hos ledningen efter den allmänna medvetandetillväxten i förhållande till medvetandet hos ledningen i sig själv. Demokrati bygger alltså till sin grund på ledande som egenskap.

Total demokrati är givetvis en utopi eftersom människan föds outvecklad, men likafullt så är därför också strävandet efter demokrati lika ovillkorligt betingat som det mänskliga strävandet efter den egna individuella själsliga utvecklingen, OM inte människan skall gå under i förtid i den enskilda enfalden och i sin själsligt outvecklade girighet.

För att då bara inte nämna det själsliga mörker som ovillkorligen därför också betingas av den eskalerande jakten på att försöka fylla själen med yttre materiella omständigheter och som nu gör sig alltmera påmint i det moderna samhället av idag.

Det finns ju helt enkelt inte ens någon klassindelning som heter varken adel, präster borgare längre, eller förresten knappt ens några funktionsmässiga bönder alls, ur något som helst perspektiv av den reala innebörden av begreppens värde i förhållande till verkligheten. Men en massa vilja att sätta polariserande beteckningar på andra människor, detta lids det minsann inga brister på så långt ögat kan eller har kunnat skåda!

Så någon egentlig demokrati värd sitt funktionsmässiga namn i förhållande till den nuvarande funktionsmässiga innebörden, detta finns det helt enkelt inte och det har helt uppenbarligen heller aldrig funnits.

Det som dock finns och alltmer gör sig påmint överallt inom BIS och IMF är ett enskilt kontrollerat valutafinansiellt system, som till förmån för sina ägare kan skapa pengar ur ingenting och som genom denna funktion, både kan men dessutom funktionsmässigt också måste skuldsätta såväl individer som länder i en evigt ökande omfattning och som därför i en lika ökande omfattning kontrollerar i princip allt vad politiska system heter, detta eftersom pengar styr de ekonomier som kontrollerar politiken på jorden.

Detta system håller nu på att haverera och det är detta haveri som vi nu ser konsekvenserna av i form av allt ifrån inbördes strider om makten inom de politiska partierna till rena lågintensiva nationella inbördeskrig och det är därför som det valutafinansiella systemets ägare nu försöker att skydda sig ifrån konsekvenserna av sin egen enskilt nyttomaximerande utplundring av människor och samhällen.

Med sådana jämlika och solidariska förtroendevalda i Sverige som Per Nuder som styrelseledamot i Wallenbergs EQT och som rådgivare till Madeleine Albright eller varför inte utrikesministern själv, så kan Sverige ju i alla händelser numera ses som ett starkt varnande exempel eller kanske närmast som den allvarligt menade demokratins dödskammare.

Avseende beskrivningen av det folkliga medvetandet och förståelsen gällande den verkliga innebörden av begreppet demokrati som egentlig funktion för det allmänna medvetandet så råder nu närmast allmän intellektuell tjäle. Den rådande funktionsmässiga formen av den demokrati som sägs råda i samhällets anförs naturligtvis därför nu ännu mer i form av det budskap som håller befolkningen trollbunden och bedövad under färgglada fanor och tal om solidaritet, jämlikhet och broderskap.

Jag skrattar därför lite åt ett argument som jag såg i en debatt härförleden som uttryckte ”kom inte och säg att det svenska folket är dumskallar eller att vi inte har demokrati”.

Precis som vore det på det viset att det är så att ett folk verkligen INTE har den ledning som det har förtjänat, en ledning som nu främst tjänar det valutafinansiella systemets herrar eller att det inte råder en valutafinansiell kris utifrån systemets inneboende funktion och natur att skapa valuta genom att för enskild nytta skuldsätta allt ifrån individer till nationer och nu helst också kontinenter i form av skuldunioner! Jag blir snudd på mållös från tid till annan när jag tänker på detta.

Den allmänna svenska benägenheten till självkritisk betraktelse saknar nu i alla händelser inte något som helst utrymme till förbättringar av den egna självbetraktelsen, så det är ju någonting positivt, så egentligen så borde ju rent faktiskt allt bara kunna bli bättre.

Kort sagt så har begreppet egennyttig och begreppet ledare diametral funktionsmässig innebörd, vilket fler nu borde fundera ordentligt på. Någonting som heter stark ledare, det finns det inte eftersom ledare i sig själv är en egenskap. En ledningsförmåga kan variera från att vara god till att utgöra en oförmåga och idag har vi närmast totalt tillsatt en skock politiskt demokratiska isolatorer till att utgöra ledare för utvecklingens strömmar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram