Baphomeths val.

2013-08-10

557391_198032186996847_1786273833_n

Så länge som människor tror att de själva kommer att vinna på att inte reagera på andra människors begångna orättfärdigheter, så kommer dessa orättfärdigheter att kunna fortgå lika obehindrat som tidigare.

Problemet idag är främst att den matematiska verkligheten gör gällande att själva det finansiella systemet till sin inneboende natur innebär att alla blir förlorare, eftersom det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet ovillkorligen kanaliserar välfärden uppåt i pyramiden, att människor inte begriper detta har dock en ovillkorlig tendens att med tiden drabba dem själva.

Att då själv istället haverera betalningssystemen via nätet på förhand för att opinionsbildningsmässigt kunna placera ansvaret för att skuldbelägga andra, är ingen större match egentligen för underrättelsetjänsterna av idag och är följaktligen ett alternativ som inte alls kan uteslutas som ett planerat alternativt omfallsförlopp.

Detta allra minst ur perspektivet av att de har ett ganska givet och benäget bistånd inifrån själva det finansiella systemet, där man nu garanterat är medveten om att allt annars ändå likafullt kommer att hamna mellan skål och vägg, man gör i så fall alltså detta för att konservera det innevarande systemets maktpositioner.

Man - makten, har dock just ingen offensiv militär strategisk operativ förmåga för att göra varken det ena eller andra i någon större skala för att nå politiska eller ekonomiska effekter och som en konsekvens av detta så det kan därför heller knappast bli en fråga om verkliga utrikespolitiska offensiva åtgärder i form av krigshandlingar. Storskaliga krigsföretag är idag dessutom fullkomligt meningslösa eftersom de inte har några större möjliga opinionsbildningseffekter, utan i stället blir närmast fullkomligt relevanta i förhållande till i verkligheten till dagens rådande informationsklimat.

Vad man alltså däremot, som jag ser detta, därför kan tänka sig som ett av två omfallsförlopp, är att NSA, FRA och så vidare, kan användas strategiskt operativt med offensivt syfte (som i fallet med kärnreaktorerna i Iran) för införandet av undantagslagar på olika håll i världen där detta behövs, FÖRE den finansiella kollaps som annars likafullt havererar systemfunktionen på aritmetiska grunder. Vilket då kan leda till att man då bibehåller handlingsfriheten och problemformuleringsinitiativet med en minskad risk för egen allmän social instabilitet.

Så egentligen är väl risken att vi skall få uppleva en finansiell kollaps på grund av att systemets inneboende natur är som den är, förmodligen mindre än vad vi förväntar oss, med avseende på maktens vilja att behålla sina positioner.

Det rimliga förloppet i detta omfall är då givetvis att precis som man nu gör i medierna blir att först opinionsbilda för en rådande Kinesisk - Rysk (BRICS) instabilitet på olika grunder. Detta följs med full naturlighet av att det utförs en IT-falseflagattack på det egna valutafinansiella systemet, för att skuldbelägga en eller annan part. Alltså bättre att bränna Rom själv innan det ändå rasar, så att makten och kontrollen kan behållas.

Detta ligger således som vore det av en slump inte så lite i det definierade uppdraget för FRA och de underliggande konsultbolagen, vilka skall ansvarsbefria den politiska makten. Således alltså bolag som i MUST-Saudifallet, eller IT-bolaget med Löfvéns brorsa i ledningen.

"Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten skall ge sådan förvarning om förhållanden i vår omvärld, vilka kan påverka vårt land i politiskt eller militärt avseende, att statsmakterna kan behålla handlingsfriheten politiskt eller militärt"

Det andra alternativet torgförs nu idag i Daily Telegraph av Anthony Evans Pritchard, som nästa fina - nsiella idé, nämligen att suga upp skuldbergen med hjälp av nollkuponger. Alltså att med hjälp av statsskuldväxlar utan ränta och med en oändlig löptid absorbera ohanterbara skuldöverskott och då naturligtvis på så sätt rädda bankernas balanser och sedan som AEP så glatt uttrycker saken, överlåta upptäckten av detta till marsianerna.

Så vad händer då och vad är då syftet med denna åtgärd, ja givetvis är det ju att konservera det innevarande strukturella ägandet och makten samt att åtminstone göra det teoretiskt möjligt att fortsätta med systemet till dess att bara en enda individ återstår med alla tillgångarna.

I reala termer så kommer givetvis detta i praktiken bara att innebära att man ersätter - låser in bankernas kreditförluster med värdet på skulden på statliga nollkuponger och låter resten av det som fortfarande fungerar i ekonomin rulla på till förmån för bankerna och till men för befolkningen.

Den teoretiska inkonsekvensen med att göra om och socialisera bankernas kreditförluster till samhälleliga åtaganden utan realt betalningsansvar blir en fråga mer av moralisk karaktär, men detta kan givetvis gömmas bakom argumentet om behovet av ett fungerande betalningssystem, samtidigt som politikerna då får hoppas att människor inte undrar för mycket om begreppen statsskuld och pengars skapande, värdeinnehål och inneboende funktion. Framför allt så skall nog makten hoppas på att människor inte funderar för mycket på värdet av demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Detta vägval för makten närmar sig nu snabbt, men möjligheten att använda båda dessa alternativ i kombination i en eller annan utsträckning, kan nog inte heller helt uteslutas beroende på olika socialekonomiskt klimat för olika nationer.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram