2 C or not 2C

2013-07-31

998054_493012940773087_942524826_n

Tio bud om vakenhet för att ge grundläggande perspektiv från det individuella till globala ordningen.

1. Du vet det inte finns någon meningsfull skillnad mellan betydelsefulla politiska partier. Det är så lätt att fastna i vänster-höger debatt och tro att det finns en verklig skillnad mellan de två stora politiska partierna. Dock är debatt en sak, medan åtgärder är en annan. Genom deras gärningar skall alla känna igen dem, och det är obestridligt att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de politiska partierna när det gäller åtgärder i de viktigaste frågorna.

2. Du förstår att internationella privatbanker står bakom centralbanksverksamheten med BIS och IMF och att deras vinstmaximering är motor till våra ekonomiska problem: skuldslaveri är den totalitära kraften och bankernas verktyg som hotar hela mänskligheten, inte någon tillfällig politisk marionett, ism eller någon girig finansiell handlare. När en liten grupp människor har förmågan att skapa välstånd ur ingenting och tjäna ränta på detta, så har de möjlighet att förslava planeten till sitt ägande oavsett vilken typ av regering som ett land påstår sig ha.

3. Du vet att förebyggande krig är aldrig nödvändigt: När vi inser att självförsvar är den enda acceptabla formen av våld, då blir vi väckta människor. Att föreslå krig för att någon är annorlunda än dig, eller att de kan utgöra ett hot i framtiden är helt enkelt skrattretande barockt. Och när blev idén om att bomba civila, humanitär? Ingen vill kriga förutom de omoraliska kryp som gynnas av krig.

4 Du vet att du systematiskt är förgiftad, hur, av vem och varför: Visserligen finns det mycket kvar att lära när det gäller hur vi i hemlighet långsamt förgiftas på den enskilda vinstmaximeringens altare. Men faktum kvarstår att vi systematiskt förgiftas och det är mest rimligt att det avsiktliga syftet är att ånyo fördumma oss till utgallring som problemlösning på befolkningsfrågan. Vem kunde tro att någon är så ond att göra detta mot oskyldiga människor, kanske du frågar, tja titta på historien. När du börjar söka svaret på den frågan, är du ett steg närmare uppvaknandet.

5. Du förstår att regeringen aldrig kan lagstifta fram moral, inte heller ska den göra detta, moral kan bara komma inifrån individen själv och individens självbetraktelse. När du inser att regeringarnas roll endast är att skydda din frihet och arbeta för välbefinnandet för medborgarna, har du vaknat. Det bör finnas en enkel lagstiftning som reglerar moral: Gör ingen skada! Därför är det omöjligt för regeringen att genomdriva moral med vapen, burar, och skatter eftersom dessa tydligt orsakar allvarliga skador på din frihet och vårt välbefinnande.

6. Du vet att de traditionella medierna är helägda med ägardirektiv och manipulerade av den styrande eliten: Ett minskande antal människor tror fortfarande faktiskt på vad de hör som kommer från opinionsbildningsanläggningen (media) som om det vore ett evangelium, trots att de redan accepterat att medierna köps och betalas av elitens styrenheter. Att erkänna att medier inte är annat än en opinionsbildningsmaskin för att skapa en form av tankekontroll är ett av de första stegen i att kunna kritiskt tänka bortom den så kallade vetenskapliga meddelanden som medierna sänder.

7. Du vet att dina medmänniskor är inte din fiender även om ni har våldsamma ideologiska meningsskiljaktigheter: Detta är kanske det svåraste att övervinna i uppvaknandeprocessen. Men det är viktigt att förstå att dina grannar har blivit indoktrinerade och hypnotiserade som resten av oss, tills dess att någon hjälper till att belysa motsägelserna i tankar och föreställningar. De flesta av deras idéer inte är deras egna. De lider precis som resten av oss. Det är okej att fördöma deras handlingar om de är skadliga, men de som är vakna kommer inte att ge upp att sprida information som kan upplysa de som fortfarande kan vara i mörker. Ingen av oss var född ”vaken” och vi alla kan lära oss ännu mer frö ingen kan veta allt.

8. Du vet att slutspelets mål är bevara sin kontroll över planeten Jorden: När du förstår att slutspelets barnsliga mål för den styrande eliten är att ha fullständig kontroll över alla vitala aspekter av samhället genom en global regering, en-värld valuta, internationella väpnade styrkor, och så vidare, är det enkelt att se igenom lögner och propaganda kring de mest förvirrande världshändelserna. Du kommer aldrig gå tillbaka till viloläget när du helt accepterar den tidigare beskrivningen av verkligheten som sanning.

9. Du inser att reala finansiella makten använder alla till buds stående krafter för att manipulera vår fysiska värld: Oavsett om du är en religiös eller andlig person, vetenskaplig eller helt enkelt nyfiken, det finns många teorier om osynliga krafter vid spel i allt detta. En förtryckares bästa vapen sitter alltid i hjärnan på den som skall förtryckas. Kombinationen av exempelvis fluor och information är sannolikt lättunderskattad. Självklart är det ännu omöjligt att bevisa exakt vad allt detta är. Men bara genom att hålla ett öppet sinne om denna möjlighet, gör att du för evigt kommer att hålla ett öppet sinne om vad vi faktiskt kan se, höra, smaka och känna. Aktuell forskning har visat att vi bara kan ”se” vad det synliga ljuset visar, som uppgår till den minsta bråkdelen av allt som teoretiskt kan ses inom hela spektrumet av energi. Del av något uppvaknande är därför också att inse att det finns mycket mer som är möjligt än omöjligt och att vår hjärnas lilla procentuella användning kan expanderas betydligt.

10. Du inser att förmågan att förändra världen för dig vilar på dig ensam: Alltför länge har människor trott sig vara svaga, eller förlitat sig på andra för att förändra världen åt dem. Du vet att du är helt vaken när du inser att du har oändlig makt att förändra världen bara genom att helt enkelt leva den förändring du vill se. Först måste du identifiera de principer som du tror på och sedan gå ut och leva efter dem. När bara en liten minoritet vidtar åtgärder för att göra detta, kommer detta skaka jordens grundvalar.

God morgon!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram