Frihet är obegränsad.

2013-06-04

549760_373991196002669_550692741_n

Sam - hället som begrepp kan bygga på kraften inifrån individen och individens förståelse eller på kraften utifrån och vad individen själv upplever som rationella val Tragiska händelser, kriser, hot är utformade för att fånga våra sinnen och hålla oss i ett tillstånd av akuta behov, oavsett om ett sådant tillstånd officiellt deklarerats av våra politiska ledare. Just nu är det ett akut tillstånd av SOMMAR. Detta sociala lim är en aspekt av Matrix.

Och naturligtvis, när händelser dyker upp som tycks hota vår existens, så är dessa ledare bara alltför ivriga att anta svar och lösningar som gör ursprungliga kriser bleka vid en jämförelse. Som vore detta av en slump.

I denna obehagliga blandning, som består av en del av oss själva och som gör att vi hålls nere? Vilka möjligheter har vi ovilliga att utöva någon form av motkraft? Vad håller rädslan oss från att göra?

Det är uppenbart att friheten får begränsningar. Vi blir mer försiktiga att utöva våra friheter. Det är dock frihet inte bara en idé eller ett tomt tillstånd eller ett skal. Frihet innebär själslig kraft. Individuell makt.

Om det inte gjorde detta, vem skulle bry sig på ett eller annat sätt om frihet? Vem skulle se ett problem i detta?

Om var och en av oss inte hade någon makt alls, så skulle friheten inte vara mer än en saga som vi möjligen kunde roa oss med.

Utforskandet av innebörden av makt är inte något du hittar i en skola eller på arbetsplatsen eller i samhällets olika grupper. Det är en sorts tabu. Människor pratar inte om det.

Det är som vore det som om det är alltför mycket en känsla, lite som att skriva en bok om solen och försumma att nämna den avger värme. Det går inte att förmedla känslan av värme genom att uttrycka det skrivna ordet.

Detta undertryckta samtal om makt är en kulturell artefakt. Vi har på något sätt indoktrinerats till att anse att det är oartigt att ta upp ämnet. Det anses själv - förhärligande och grandiost att diskutera makt. Det går emot strömmen som säger att man skall visa sig ödmjuk och underdånig, det är alltid bäst för en själv att låta bli. Detta verkar genom normen för den obligatoriska premissen att "vi är ju alla i samma båt."
Vad döljer detta tabu?

Makt för individen är förmågan att föreställa sig och skapa. Makt ur samhällets perspektiv är förmåga att bryta motstånd.
Snarare än att vara den statiska "sanningen" så handlar makt om att uppfinna ny-sanningar, att utvecklas i den meningen att när du skapar, så skapar du något i världen som inte fanns tidigare.

Efter det att en stor konstnär eller vetenskapsman gör fantasier till bilder, så innebär detta någonting först i själva verket när andra samlas och analyserar sanningen i vad som just dykt upp. Men den springande punkten i händelsen var själva uppfinningen ur det fria tänkandet.

Ännu viktigare blir då förmågan att göra fantasin till faktum.
Makt följer efter friheten som en skugga och ett uttryck för den mänskliga oförmågan.
Detta är vad kris och hot och tragedi försöker att dölja med förtvivlan. Men det är bara en illusion.

Ingenting kan hända i denna värld som förändrar eller minskar din inneboende kraft, om du inte väljer det göra detta själv, att tillåta det att hända. Du blir klokare av att tänka. Hjärnan är principiellt som en muskel som måste tränas för att bli starkare. Hjärnan presterar bäst när den är utvilad, så den som inte vill att andra skall tänka gör bäst i att ockupera deras sinnen med ovidkommande tankar.
Iscensatta kriser är därför också ett exempel på makt. Dessa perversa konster att slängde upp företeelser på bildskärmen för att bilda vår uppfattning, för att göra oss så att vi känner att vi måste ge upp Ge efter för vad? Till offret av vår egen förmåga att tänka och skapa en riktig bild av verkligheten.

"Någon annan gjorde min uppfattning om verkligheten åt mig."
Den tanken är också kännetecknande för hypnos. Ämnet kallas att vara i trans, acceptera vad som beskrivs av andra som verkligt som en sista summering av sitt liv. Den enda uppgiften är att anpassa sina handlingar till världen som den är, för ingenting går att påverka.

Det finns många exempel. Titta på den fascinerande tongivande legend som lanserats för att övertyga befolkningen i forntida Indien om att kastsystemet var en kosmologisk nödvändighet med tanke på reglerna för universell rättvisa och förordningar som reglerar reinkarnation.

Detta "andliga system" var slutligen en kosmisk fascism. Det blev till ett verk av nära nog utformad konst som förvaltas av de aristokratiska och präst klasserna, för att befästa sin kontroll över befolkningen. Med andra ord så uppfann dessa härskare verkligheten för massorna som därefter accepterade denna beskrivning genom att inte tänka efter själva som individer:"Vi skapade verkligheten för dig. Ditt jobb är nu att leva i den."
Likaså under de senaste århundradena, var ökningen av vetenskap förvriden och extrapolerad till sin egen legend: materialismen.

"Det finns ingenting bortom partiklar virvlande i rymden. Det är allt. Det är vad som är verkligt, överallt. Du bor inuti tanken. Justera. Avvisa alla tankar som inte maskeras med detta. Det finns inget själsligt djup inga känslor som bygger på tankar"
Och mot allt detta står, om vi själva vill, frihet och vår egen makt. Den individuella förmågan att föreställa sig och skapa sig en egen bild av verkligheten.
Hur långt sträcker sig denna makt?

Livet på jorden verkar inte under mandat i förhållande till någon långtgående utövande skapande kraft än naturen. Det är också en illusion.
Det finns inga gränser.

Hela den upprepade dolda operationen av tragedi, tragedi, tragedi, sörjande, sörjande, sörjande, kommer tillsammans, läkande läkande, läkande ... är bara samma oändligt tjatiga och återkommande ceremoni som har lagts där tillrätta för att försäkra oss om att vi är små varelser med ingenstans att ta vägen, utom att stilla acceptera. Detta får vi veta, är vårt enda alternativ för fortlevnad.

Denna idé har sålts på marknaden för andlig - själslig handel sedan tidernas begynnelse.
Det är en rak lögn. Det har sagts, om och om igen, det är för att tjäna härskare.
Och härskare vill se att antalet kreativt mäktiga individer hålls till ett minimum. Annars skulle denna enda monolitiska verklighet som de har uppfunnit och sålt in i medvetandet hos människorna, skaka och falla sönder.

De skulle drunkna i en flerdimensionell triumf för många mäktiga individer som skapar många lysande och samtidiga uppfattningar om verkligheten.

Detta är det sanna postulatet om innebörden av ett öppet samhälle

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram