Ok-trojaner

2013-04-30

Gammal saga

Världen idag står på randen till en omvälvande förändring. Den kommer inte nödvändigtvis enbart vara en positiv händelse, utan snarare en av ett ekonomiskt så fruktansvärt slag att den inte har upplevts tidigare i modern tid

Det kommer att bli de avsedda konsekvenserna av en konspiration, ledd av människor som har låtit sina storhetsvansinniga planer för världsherravälde att metastasera in i samhällen till en fullkomlig orkan av hot mot frihet och rättvisa för mänskligheten över hela världen. Det institutionella medel som ger dessa människor en plattform och möjlighet att utöva sådan makt och inflytande är inte på något sätt resultatet av deras egen energi, utan snarare, den illasinnade energin i deras förfäders insatser för att skapa kriminella truster och illegala kryphål, som ha tillåtit denna rikedom att samlas och som nu återspeglas som brister i systemet och den sönderfallande naturen av det västerländska samhället och det kreditbaserade valutafinansiella systemet.

För den som var ledare, i ett rättvist och reglerat samhälle, skulle deras värdegrundande begrepp vara föraktade, upphävas, bli kastrerade och erkända som önskningar från en ond clown. Vi måste, som samhälle, veta vilka våra fiender är. Fabianer, Bilderberger, Trilaterala Kommissionen, Utrikespolitiska instituten och BIS och IMF arbetar alla för att ta ställning för kungligheter och styra världen enligt samma maktstrukturella ordning som under de Ostindiska kompaniernas dagar, då "Ok-trojanerna styrde världen". Medlemmar i dessa grupper som just nämnts, samverkar under olika grader av medvetenhet även på tvären genom alla grupperna och bildar ett finansiellt diktatoriskt kluster.

Världen faller sönder runt omkring oss. Och inte bara ekonomiskt. Vi har själva medverkat till den iscensatta nedläggningen av världen som vi känner den genom att stödja en grupp missledda, oansvariga maktmäklare, som bara har delat ut "makt" i lagom portioner till olika positioner för att kunna fortsätta att öka sitt berikande av sig själva.

Varför är dessa människor dåliga? Varför hänvisar jag ofta till dessa bankintressen som "den mörka sidan?" Är detta helt enkelt grundat på det faktum att de drivs enbart av ett maktbegär?

- Medan lust, lättja och girighet faktiskt av goda skäl utgör grundläggande bibliska synder, så saknar faktiskt många människor moralisk vilja och uthållighet nog för att inte falla offer för olika frestelser i det moderna samhället. Även om underlåtenhet att motstå frestelser från de grundläggande synderna är tecken på minskad karaktär, så är detta i sig inte enbart ett fördömande -.

Nej, är det på grund av deras brist på förmåga att se en sammanhållen vision. De har försökt att installera sig själva som någonting som skall kompensera deras egen självupplevda brist i fråga om vad de känner inför sig själva, en känsla grundad på psykosociala betingelser. De är små människor i stora kostymer, de är en armé av trollkarlar från Oz, fångar i illusionen av sig själva.

De försöker därför styra världen, utan några andra egentliga kvalifikationer än deras medlemskap i olika "lyckliga" spermieklubbar, vilka egentligen bara är symptom på psykosocial dysfunktionalitet och uppenbart själsligt armod. Den växande psykologiska ofärden i samhället, kommer givetvis därför inte av en slump. Den spred sig ner genom dessa institutionella medel som de har etablerat, genom generationer av korruption och framgångsrik finansiell manipulation, vilket närmast har institutionaliserat dessa förvridna känslodispositioner socialt i samhället. De ideal som en gång i tiden kan ha förefallit ädelt sinnade hos deras farfäder, har nu avsatts av tiden och informationsrörlighetsutvecklingen och är i dag i ljuset av verkligheten, enbart patetiska uttryck för mänsklig ömklighet och otillräcklig kritisk självbetraktelse.

Deras enda motiv för världsherravälde har regredierat till den minsta av gemensamma nämnare, vilken de fokuserar på för att slippa betrakta sig själva och ställas inför de känslor som detta betraktande skulle föra med sig inför deras egen självupplevda själsliga välmåga. Absolut girighet, som absolut makt, vilket korrumperar absolut.

Med ingen som helst välvillig vision för framtiden, har de dramatiskt och systematiskt decimerat planetens resurser. Den resulterande obalansen är nu något som nu kan bara rättas till genom det upplevda svåra lidande som måste upplevas av hela mänskligheten, upplevelse i genomsnitt.... De är galningar som har målat mänskligheten in i ett hörn som är, ur alla avseenden, ofrånkomliga och alltså allra mest för dem själva.

God morgon 🙂

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram