2 B no 1:s fool.

2013-04-18

brain-power

Den amerikanska regeringen medgav öppet att dess suveräna befogenhet att verkställa sina egna lagar är borta, detta när justitieminister Eric Holder vittnade om att justitiedepartementets underlåtenhet att åtala alla stora banker bygger påanonyma "expert" åsikter som innebär att åtal skulle destabilisera det finansiella systemet.

Bara tänk tanken själv att detta ens skulle komma på tal i Sverige, nej precis det är rätt, det finns inte ens i sinnevärlden.

Detta begrepp "systemviktiga" har grundligt misskrediterats. Enligt Tim Geithner, är detta en intellektuellt bankrutt fras och det kan man väl uttrycka det som när själva systemet ÄR bankerna. Vad som dock är mer anmärkningsvärt är att systemet har krossat det demokratiska samhällets makt både juridiskt och empiriskt, vilket sannolikt utgör minst en orsak till att åtminstone det amerikanska justitiedepartementets "experter" vill förbli anonyma. På Brunkebergsåsen kan det ju gå mera livat till med orden i buskisen.

Om det visar sig att dessa "experter" i själva verket är agenter för de stora bankerna, (som till exempel i den svenska finansinspektionen där det sitter anställda från bankerna) vars brott immuniseras av just de enheter vars misskrediterade yttranden det amerikanska ( eller det svenska ) justitiedepartementet är beroende av, så blir dessa "åsikter" inget annat än varmluft som skapar brottslig suverän immunitet, ett privilegium som är juridiskt begränsat till presidenten i USA och till kungen i Sverige.

Eftersom "kungen inte kan göra fel" - den rättsliga grunden för suverän immunitet, så blir den verkliga kungen här är en kriminellt immun kartell av banker, inte den svenske kungen eller den amerikanske presidenten, eftersom riktiga härskare inte lämnar ifrån sig rätten att hävda sina lagar. Och efter den långa serien av utan åtal av brott som kartellen gjort i USA, där presidentens egna väljare är de obestridda offren, så är "maktöverlämnande" den mest välvilliga beskrivning av Obamas, eller den svenska regeringens handlingar i förhållande till bankkabalen.

När då alla pengar är krediter alltså räntebelastade skulder så är det helt ovillkorligt att detta skapar en ackumulerad räntekostnadstillväxt i ekonomin, en latent räntekostnad som växer mot oändligheten samtidigt som kreditomsättningshastigheten faller efter skuldmättnadspunkten.

Räntan är ju därför nu med viss naturlagsmässighet redan nerpressad till nollnivå för att kunna expandera kreditmassan för att säkra livkviditetsförsörjningen för kreditkostnaderna

För att underhålla tillväxttakten på skuldsättningen, baserat på räntekostnadstillväxten när inte den reala ekonomin kan växa i samma takt, så måste dels räntenivåerna gå mot noll OCH skuldansvarsfördelning göras möjlig för att inte krediterna skall börja haverera, vilket då skulle riskera att rasera bankernas balanser och haverera hela kreditsystemet inom BIS och IMF.

På sin hemsida beskriver IMF sig självt som "en organisation av 188 länder, som arbetar för att främja globalt monetärt samarbete, säkra finansiell stabilitet, underlätta den internationella handeln, främja hög sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen i världen".

Detta kan ju ses ur några ytterligare perspektiv utifrån att detta är ett kreditbaserat system.
Stabilitet av värdet på bankernas krediter, öka skuldsättningen, främja bankernas bestående vinstmaximering och att verka för berikande av bankernas ägare, låter ju inte fullt så hedervärt men är faktiskt exakt vad som uttrycks på hemsidan ifråga. Ingen borde egentligen vara förvånad över att någonting som utgör en bärande del av ett problem inte kommer att presentera en lösning.

Som sagt så kommer därför inte bocken som trädgårdsmästare att erkänna att det är han som har ätit upp grönsakerna. Han är dock hungrig och inser att om ingen odlar mat så får han också svälta, så någon måste göra någonting, men inte han, för han kan ingenting om odling han kan bara äta.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram