Right only left

2013-03-28

banken över avgrunden

Den medvetna och planerade hanteringen av organiserade vanor (vardagspusslet) och åsikter hos människorna i samhället är ett viktigt inslag i det vi kallar för det demokratiska samhället. De som styr och manipulerar denna osedda mekanism isamhället, utgör en osynlig regering som är den egentliga sanna härskande makten - klassen i vårt land.

Vi styrs, våra sinnen formas, vår smak formas och våra idéer skapas till stor del av människor vi aldrig har hört talas om. Detta blir en logisk följd av det sätt på vilket vårt demokratiska samhälle är organiserat. Ett stort antal människor måste samarbeta på detta sätt, om de skall kunna att leva tillsammans som vad vi tror skall bli ett väl fungerande samhälle. Ingen tänker på hur det hade kunnat vara.

I nästan varje handling av våra dagliga liv, vare sig inom det politiska området, inom det ekonomiska rummet, vårt sociala beteende eller vårt etiska tänkande, så är vi dominerade av ett relativt litet antal personer som förstår hur de mentala processerna och de sociala mönstren skall skapas i massorna. Det är dessa människor som drar ledningarna som styr den allmänna opinionen. För de sionistiska bankerna styr de pengar som styr den ekonomi som styr politiken.

De ägarstyrda mediernas uppgift är att använda propaganda och desinformation för att skydda status quo. Den härskande klassen med sin politiska adel som betjänter, har makten att manipulera den allmänna opinionen, dölja sanningen, ändra offentliga uppgifter och sprida direkta lögner, men de kan inte styra de faktiska omständigheterna och verkligheten smäller nu till den genomsnittliga människan i ansiktet varje dag.

Pengars inneboende matematiska funktion som kredit med en kostnad av ränta tar nämligen mycket liten hänsyn till både järnrör, fördelningspolitik, rasism eller andra kulisser för ingen blir gladare än de som kontrollerar pengarna, av att människor koncentrerar sig på saker som saknar betydelse för pengarnas inneboende funktion vilken styr den ekonomi som styr politiken.

Politiker tillsätts för att ge dig idén om att du har frihet att välja. Du har inget val. Du har ägare och ett turnummer till ättestupan. Dessa ägare äger dig. De äger allt. De äger all strategiskt viktig mark, de äger och kontrollerar strategiskt viktiga företag, och de har för länge sedan köpt och betalat för statliga bolag, styrelser, riksdag och regering med sin politiska adel. De har rättssystemet i sina egna bakfickor. Och de äger alla stora mediebolag så att de styr alla nyheter och den information du får höra. De har dig i en snara av taggtråd runt pungen genom sin makt över systemet med de pengar som styr den ekonomi som styr politiken. De styr därmed egentligen allt i det dolda.

De spenderar miljarder varje år på lobbying för att upprätthålla demokratikulissen för att få vad de vill. Vi vet vad de vill, de vill ha mer för sig själva och mindre för alla andra. Men jag ska säga dig vad de inte vill, de vill inte ha en befolkning av medborgare som kan tänka kritiskt. De vill inte alls ha välinformerade, självbildade människor som kan tänka kritiskt. De är inte intresserade av det. Det hjälper inte dem. Det är emot deras intressen. Vet du vad, de vill inte att folk är smarta nog att sitta runt sina köksbord och räkna ut hur dåligt de själva kommer att få det i framtiden om de fortsätter att leva i detta stolgångsockuperande system som kastade alla moraliska spärrar överbord för 80 jävla år sedan - för då kommer människorna att göra revolution och bryta bojornas ringar på ett eller annat sätt.

sauron1

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram